ROV’s zijn dé oplossing voor inspectie van duikers

Het openbaar vervoer in Nederland is misschien wel de belangrijkste manier van transport die er is. Helaas komen er regelmatig verzakkingen of scheuren in de grond voor. Zo rijden er momenteel minder treinen tussen Amsterdam en Rotterdam door scheurvorming. Dit kan ervoor zorgen dat het treinverkeer komt stil te liggen, of wordt vertraagd. Het inspecteren van deze verzakkingen kan lang duren. Maar wanneer er een duiker onder het spoor loopt, kan een ROV hier goed onderzoek naar doen. 

Duikers dienen als een waterdoorgang voor twee waterwegen onder een weg of pad door. Ze zijn vaak van beton en hebben een halfronde, boog, of vierkante vorm. Ze zijn makkelijk te herkennen en eigenlijk niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap.  

Verzakkingen onder treinspoor                                                                                                                                                                               In Nederland hebben we vaak te maken met het verzakken van de grond. Wanneer dit plaatsvindt bij bijvoorbeeld een spoorweg, kan dit voor complicaties zorgen. De grond zakt namelijk een stuk naar beneden, wat simpelweg zorgt voor een ongelijke grond. Neem nu als voorbeeld de Zeeuwse Lijn. Hier reden in november 2023 voor een tijd minder treinen, in verband met verzakkingen. Er reed maar één trein per uur over het traject en deze mocht maar 40 kilometer per uur rijden. Terwijl treinen normaal een snelheid van 100 tot 130 kilometer per uur hebben. De herstelwerkzaamheden hiervoor worden ook pas na dienstregeling uitgevoerd, omdat er geen inspectie kan plaatsvinden wanneer er treinverkeer langsrijdt. Dit onderzoek is ook niet binnen één nacht klaar, waardoor het verkeer langer verhinderd is.  

Oorzaak verzakking                                                                                                                                                                                                       De oorzaak voor de vele verzakkingen van de grond in Zeeland, is dat de ondergrond daar voor een groot gedeelte bestaat uit klei. Klei zorgt voor slechte afwatering. Wanneer het een tijd veel regent, zakt dit water in klei niet meer verder weg. Dit komt door de hoge dichtheid van de grondsoort. Wanneer de grondstructuur bij klei verslechterd is, is een hoog kleigehalte een groot gevaar voor watererosie. Door extreem veel regen de afgelopen tijd, zijn er op diverse plaatsen in de Zeeuwse grond verzakkingen gemeld.  

Hier wordt een duiker geïnspecteerd

Duiker onder het spoor                                                                                                                                                                                               Bij H2O Drones inspecteren wij regelmatig duikers. Zo ook duikers die onder een treinspoor doorlopen. Het is enorm belangrijk om deze goed te inspecteren, want de staat van deze infrastructuur moet goed zijn. Wanneer dit niet het geval is kan de duiker instorten. Als dit gebeurt, zijn de gevolgen bijna niet te overzien. Bovendien kunnen scheuren of slib de functie van een duiker belemmeren. De traditionele manier van het inspecteren van een duiker gaat als volgt: afdammen, droogpompen, slib wegzuigen en dan pas droog inspecteren. Wanneer dit allemaal is gedaan kan een robot, met camera, de duiker inspecteren. Dit is, op een mens de duiker insturen na, de beste manier om het te onderzoeken. Een mens de duiker insturen wordt eigenlijk nooit gedaan, omdat dit te gevaarlijk is.  

Gebruik van een ROV                                                                                                                                                                                                  Het gebruik van een ROV, biedt een goedkopere, efficiëntere en minder tijdrovende inspectiemogelijkheid. De duiker hoeft niet meer worden afgedamd, droog gepompt et cetera. Door de met led-verlichte 4K-lowlight camera hebben wij onderwater goed zicht. Tegen troebel water met bijvoorbeeld slib is de ROV uitgerust met een sonar. Deze sonar zorgt ervoor dat er onderwater gewoon zicht kan worden gecreëerd, waarbij meer te zien is dan met het blote oog. Geen enkel scheurtje of erosie is veilig voor onze sonarsoftware. Dankzij deze optie kunnen duikers nu sneller én beter geïnspecteerd worden. Bovendien kunnen wij door meer goede inspecties, verzakkingen van de grond voorkomen.  

Zie hieronder hoe een ROV in een duiker onder een treinspoor te werk gaat:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Record aan windmolens vraagt om meer ROV-inspecties

Het aantal windmolens aan de Nederlandse kust stijgt enorm. Sinds 2022 is het aantal windturbines met wel 40 procent gestegen. Hoe meer windmolens, hoe meer inspecties er moeten plaatsvinden. Regelmatige inspecties zijn nodig voor goed onderhoud, maar kunnen voor de mens gevaarlijk zijn. Voor een ROV is dit echter een ander verhaal.

Nederland is momenteel recordhouder in de EU voor meeste windenergie op zee. Dit is lang zo gek nog niet, gezien het doel in 2030 is om 75 procent van onze stroom geleverd te laten worden door middel van windmolens. Windenergie is goedkoop, stoot geen CO2 uit en je bent niet afhankelijk van andere landen voor de levering.

Inspectiegevaar
Het inspecteren van een windmolen is niet zomaar iets. Het is een gevaarlijk klusje, wat in voorgaande jaren al voor veel ongevallen heeft gezorgd. De traditionele manier van inspecteren is door iemand de toren te laten beklimmen. Dit moet bij zowel de buiten- als binnenkant gebeuren. Het gevaarlijke hieraan is dat de molens wel tachtig meter hoog zijn, de bladdiameters een tot drie meter en de uitgangen minimaal. Een van de ongelukken was het onvergetelijke incident in 2013 toen twee monteurs omkwamen bij een brand in de turbine.

De kosten van een handmatige inspectie kunnen ook flink oplopen. Er werken veel specialisten mee en de gemiddelde turbine neemt drie tot zes uur in beslag, zonder de voorbereidingstijd mee te tellen. Doe dit voor windparken met meerdere windmolens erin en meerdere keren per jaar, dan raak je veel geld en tijd kwijt, terwijl het ook anders kan.

Gebruik van drones
Een alternatief is om drones in te zetten om het gevaarlijke werk te doen, in plaats van werknemers. Een drone kan vanuit de lucht namelijk, zonder enige veiligheidsrisico’s, uitgebreid onderzoek doen. Bovendien kan deze manier van inspecteren worden uitgevoerd in maar 12 procent van de tijd die de traditionele inspectie nodig heeft. Een nadeel aan vliegende drones is dat de turbinehubs en bladen een uitdaging kunnen vormen voor de navigatie. Harde wind kan de drone ook wegstoten uit zijn plaats.

Windmolen
Windmolens bij zee ervaren flinke windstoten.

 

Pipe crawlers
Pipe crawlers zijn ROV’s die niet kunnen zwemmen, maar wel onderwater rijden. Deze robots hebben metalen wielen waardoor ze aan de oppervlakte van de windturbine vast blijven plakken. Ze zijn dus ideaal voor het inspecteren van de bladen van de windmolen. Ze kunnen van boven naar beneden door de turbine rijden en ondertussen alle beelden opnemen. De crawler kan ook bij de nauwere stukken in het blad komen, waar een mens dit niet had gekund. Hierdoor kunnen de bladen dus zonder gevaar, volledig worden geïnspecteerd.

Gebruik van een ROV
Het is van belang dat de windmolens die, wellicht al een tijd in de zee staan, op tijd en met regelmaat worden geïnspecteerd. Een ROV kan door middel van de 4K-camera, sonar, felle lampen en diktemeter goed inzicht geven in wat er zich onder water afspeelt. Ook de andere onderdelen die zich onderwater bevinden, zoals de kabels, kabelingangen en monopiles kunnen wij inspecteren. Deze stukken zijn namelijk gevuld met allerlei soorten leven onderwater. Denk hierbij aan krabben, kwallen, zeesterren en koraal. Kijk hieronder wat wij allemaal zien bij een windmolen onderwater.

Het gebruik van een ROV om de windmolens onder water goed te inspecteren, geeft zekerheid en vermindert risico’s.  De hoeveelheid windmolenparken neemt enorm toe, waardoor ook de vraag naar inspecties enorm zal gaan stijgen. Om dit zo veilig en precies mogelijk te doen, is het gebruik van een ROV de oplossing. Deze onderwaterdrones zijn er namelijk voor gemaakt om alles compleet in beeld te krijgen en te inspecteren, in de meest lastige omstandigheden. Nu kunnen inspecties dus met regelmaat, zonder veiligheidsrisico’s plaatsvinden om bij te dragen aan het onderhoud van onderwaterstructuren.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Gebruik een ROV voor beter onderzoek hoogwaterschade aan dijken

Na een lange tijd veel hoogwater te hebben gezien door heel Nederland heen, begint het waterpeil eindelijk te dalen en worden de dijken weer zichtbaar. De schade die is veroorzaakt aan dijken wordt onderzocht, echter kan dit pas wanneer er geen hoogwater staat. Het gebruik van een ROV maakt eerder schadeonderzoek mogelijk, wat kan helpen bij het voorkomen van problemen. Hoe kunnen wij bij H2O Drones met onze ROV’s hier aan bijdragen?

Door de vele regen die de afgelopen weken is gevallen, is het waterpeil in Nederland enorm gestegen. Mede door het hoogwater uit de rivieren uit Duitsland, storm Pia en regen die is gevallen, is de Nederlandse grond zo verzadigd geraakt dat het geen water meer kan opnemen. De aarde werkt als een soort spons. Het kan veel water opnemen, maar zodra het vol zit, neemt het geen extra water meer op. Wanneer er geen water meer wordt opgenomen, stijgt het waterpeil met elke extra druppel.

Dijkschade
Als gevolg van het hoogwater is er veel afval en puin via het water meegenomen. Dit kan ergens achter blijven haken en zo schade aanrichten. Eventuele dijkverzwakkingen die dieren mogelijk aanrichten tijdens het graven worden onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer mollen een stukje hoger gaan graven dan ze normaal doen. Dit doen mollen wanneer dijken helemaal verzadigd zijn, wat er weer voor zorgt dat de onderste gangen zijn vollopen met water. Nu het hoogwater weer daalt, kunnen er afschuivingen van de dijken worden veroorzaakt wat kan resulteren in het naar beneden zakken van stukken dijk.

Onderzoeken hoogwaterschade
Gezien het waterpeil weer daalt, kunnen inspecteurs nu onderzoek doen naar de aangerichte schade. Onderzoek wordt normaliter door de Unie van Waterschappen gedaan. Dit doen zij door de hoogte en breedte van de dijk te meten, te controleren hoe de bodem eraan toe is, de hoogte van het grondwater te checken en stukken grond te meten en daarin te boren. De schade die is aangericht door dieren onderzoeken zij nu met een warmtedetector. Hiermee kunnen ze zien waar in de dijk dieren als laatst hebben gegraven. Het onderzoeken kan door middel van de methode die nu wordt gebruikt, niet worden gedaan wanneer er sprake is van hoogwater. Omdat de onderzoeken plaatsvinden op het land: het controleren van de bodem, het meten van de breedte en hoogte et cetera, kunnen de onderzoeken pas plaatsvinden wanneer het waterpeil weer lager is.

Om de schade al te kunnen onderzoeken tijdens het hoogwater, is een goede optie om hierbij onderwaterdrones te gebruiken. Deze kunnen namelijk al worden ingezet tijdens het hoogwater, want deze drones doen goed hun werk onder water. Je kan hiermee alles onder water zien, want deze onderwaterdrones beschikken over een lowlight 4K-camera en sonar. Sonar ontdekt iedere haarscheur en verzakking op veertig meter afstand, ongeacht de waterkwaliteit.

Een scheur die is ontstaan door het graven van een mol

 

Waarom een onderwaterdrone?
Het gebruik van een onderwaterdrone kan zorgen voor meer duidelijkheid en precisie tijdens het onderzoek. Dankzij de doorontwikkelde technologie die speciaal ontworpen is voor onderwaterinspecties, is schadeonderzoek al mogelijk terwijl Nederland nog steeds last heeft van hoogwater. De drone neemt beelden op en zendt deze live uit, waardoor iedereen kan meekijken. Het meekijken zorgt voor veel duidelijkheid, want meerdere mensen kunnen tegelijkertijd meekijken bij een inspectie en zo kunnen inspecteurs meteen beslissingen nemen. Een onderwaterdrone zou dus enorm kunnen helpen bij het opsporen van gevaren en eventuele problemen kunnen voorkomen. De ROV geeft een scherp beeld van hoe alles er onderwater uit ziet. Het is de beste optie voor een accuraat en snel onderzoek.

Bekijk hieronder hoe een ROV onderwater te werk gaat:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

ROV’s zijn dé onderwaterspeurders voor drugssmokkel

In de afgelopen jaren neemt drugssmokkel via de Rotterdamse haven toe. Criminelen verstoppen honderden kilo’s cocaïne op en onder schepen om zo in het achterland hun handelswaren te verkopen. Het is fysiek makkelijk om in containers te kijken of onderzoek te doen op een schip, maar onderwater gaat dat niet zo makkelijk. Remotely Operated Vehichles (ROV’s) zouden deze klus toch makkelijk kunnen klaren.

De Rotterdamse haven is vrijwel de meest voorkomende plek waar drugsfabrikanten hun goederen naar toe sturen om het zo in de rest van Europa te verspreiden. Om drugssmokkel via de haven tegen te gaan, heeft de douane het Hit And Run Cargo (HARC) team opgezet. Sinds 2016 publiceert het team jaaroverzichten. In het eerste gepubliceerde verslag onderschepte het team 13.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. Vijf jaar later (2021) werd 70.000 kilo cocaïne onderschept. In vijf jaar tijd werd dus een toename geregistreerd van 538 procent(!) aan onderschepte cocaïne.

Hoge risico’s onderwater
Duikers gaan onderwater om de onderkant van een schip te onderzoeken naar verstopte drugsladingen. In Amsterdam hebben duikers daar begin vorig jaar 128 kilo cocaïne gevonden. Het schip dat afkomstig was uit Brazilië had met netten aan het schip de verboden vracht gebonden. Tijdens een reguliere controle van de douane werd de coke ontdekt door de duikers.

Toch gaat zo’n controle niet zonder gevaar. H2O Drones heeft daarom het Duiken 2.0 ontwikkeld. Dat houdt in dat een duiker alleen te water gaat als het echt niet anders kan en onderwater begeleid wordt door een ROV, die eerder de onderwaterverkenning heeft gedaan op gevaren. Zou beperken we ieder mogelijk risico dat de duiker kan lopen. Maar is een ROV dan niet veel meer geschikt voor het opsporen van smokkelwaar onderwater?

Gemaakt voor het werk
Een duiker heeft amper zicht onderwater en doet veel op de tast. Zeker als het gaat om Nederlandse wateren waar je onderwater net gemiddeld vijftig centimeter voor je uit kunt kijken. ROV’s zijn daarentegen uitgerust met sonar. Hierdoor kunnen ze tot wel veertig meter haarscherp onderwater zien. Dan is een verborgen drugslading zo ontdekt. De grote pluskant is dat een mens nu geen gevaar meer loopt. Een ander voordeel is de snelle inzetbaarheid en onafhankelijkheid die de ROV biedt.

ROV’s kunnen in een paar minuten ingezet worden en zijn makkelijk te besturen en te verplaatsen. Ook kan het vaarverkeer als een ROV te water is gewoon verder gaan. Dat scheelt een hoop tijd, energie en kosten. Deze onderwaterrobots zijn speciaal gemaakt voor dit soort werk en het ongeëvenaarde voordeel zit hem vooral in de sonar.

Hieronder is een video te zien hoe wij  de onderkant van een schip inspecteren met 4K-videobeelden en sonar:


ROV’s bieden de juiste oplossing

In de strijd tegen drugssmokkel kunnen onderwaterrobots goed helpen. Het werk van de duiker wordt overgenomen door ROV’s en zorgt voor een veiligere werkwijze onderwater. Ook zullen er accuratere en snellere resultaten uitkomen, omdat sonar direct inzicht geeft onderwater ongeacht de waterkwaliteit en de inzet van een ROV zo voor elkaar is. Dit resulteert in het makkelijker en veiliger opsporen van verborgen drugsladingen.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

ROV’s gaan wateroverlast door regen tegen

Nederland kan de komende jaren meer last krijgen van wateroverlast. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘KNMI’23-Klimaatscenario’s’ van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Ze schetsen hierbij vier scenario’s waar ze rekening houden met een hoge of lage CO2-uitstoot bij een verdrogend of vernattend klimaat. ROV’s kunnen helpen om wateroverlast tegen te gaan.

De KNMI-klimaatscenario’s zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC – het klimaatpanel van de Verenigde Naties – naar Nederland. De vier nieuwe scenario’s schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

KNMI
De vier scenario’s volgens het KNMI.

 

Angst voor water
In Nederland is de provincie Limburg een recent voorbeeld van hoe veel regen kan leiden tot wateroverlast. In de zomer van 2021 traden De Maas, beken en geultjes op diverse plekken buiten hun oevers. Het gevolg was gigantische schade. Straten veranderden in snelstromende rivieren, woningen werden geëvacueerd en bezittingen vernield. Veel inwoners en bedrijven hebben persoonlijk overlast ervaren door het hoogwater.

Venlo in de zomer van 2021.

 

Dat een overstroming in Nederland zo’n ravage aanrichtte, heeft bij veel Nederlanders een indruk achtergelaten. Dat is terug te lezen in een rapport van het Centraal Bureau van Statistieken (CBS) van minder dan een maand oud. Daaruit blijkt dat ongeveer driekwart van de volwassen Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering en welke impact het heeft op de toekomstige generaties. De grootste zorg uit zich op droge zomers en overstromingen.

Bewakers van duikers
Dus hoe voorkomen we dit? Een onderdeel van de oplossing is het goed monitoren van de stedelijke watersystemen. Duikers die lekken, verzakt zijn of verstopt zullen de kans op overstromingen vergroten. Als een duiker niet in orde is, blokkeert het watersysteem en zijn overstromingen het gevolg. Een soepele doorstroom van duikers zorgt ervoor dat water makkelijk weg kan het over gelijke stukken wordt verdeeld. Het is daarom van belang dat deze infrastructuur regelmatig wordt geïnspecteerd. De beste optie hiervoor zijn Remotely Operated Vehichles (ROV’s).

Een tijdje geleden ontdekten we een duiker die in verval was geraakt door niet regelmatig te inspecteren. Bij hoogwater zal deze duiker het niet volhouden en de weg erboven instorten.

ROV’s zijn speciaal ontworpen om onderwatermissies uit te voeren en de meest accurate data te verzamelen van een asset. Dit gebeurt via sonar, een laserscaler om de afstanden tussen voegen te meten en videobeelden. Met videobeelden kunnen we, als de waterkwaliteit het toelaat, alles in beeld brengen in de duiker. Lukt dat niet door troebel water, dan gebruiken we sonar. Met sonar kunnen ze ieder haarscheurtje op afstand waarnemen, zonder last te hebben van troebel water. Ook kunnen we met sonar verzakkingen waarnemen en slib meten. Vervolgens kunnen ROV’s die uitgerust zijn met een laserscaler de afstand tussen twee voegen meten. Als een verzakking niet direct zichtbaar is via sonar, kunnen we zo honderd procent zeker zijn dat de structuur van de duiker nog in orde is of niet door de afstand tussen twee voegen op te meten. Wijkt deze af van de originele afstand? Dan is de duiker verzakt.

Bekijk hier een video over hoe wij bijvoorbeeld slib opsporen in een duiker:

Een stap in de juiste richting
Een goed gemonitord (stedelijk) watersysteem kan het verschil maken. Als putten, regenwaterriolen en duikers niet doorstromen, kan het water geen kant op. Dat is het begin van een overstroming. Een weg die blank staat is daar al een goed voorbeeld van. Een kijkje nemen met een ROV in de waterwegen kan het probleem vaak al oplossen, omdat al gauw duidelijk wordt wat het probleem is na een korte inspectie.

Geen ander apparaat kan zo snel en accuraat een duiker of andere onderwaterasset onderzoeken als een ROV. In de komende jaren met een toename in regenval zal een ROV steeds meer nodig zijn om de paraatheid van ons watersysteem in kaart te brengen.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

ROV of drone: wat is het verschil?

De Remotely Operated Vehichles (ROV’s) die wij gebruiken en verkopen, noemen wij ook regelmatig ‘drones’ of ‘onderwaterdrones’. Drone is een verzamelnaam voor onbemande vliegende voertuigen, dus eigenlijk in ons geval niet correct. Er is een duidelijk verschil tussen een drone en een ROV, alleen wat dan precies? Dat lees je in deze blog, waar we het verschil en de voor- en nadelen bespreken van ROV’s en drones.

Vaak krijgen we op beurzen of van klanten de vraag wat nu een ROV precies is. Is het niet gewoon een ‘onderwaterdrone’? Nee, een ROV is echt iets anders. De naam ‘Remotely Operated Vehichles’ suggereert een breder begrip, maar het gaat ons expliciet om robots die onderwater werken en onbemand zijn. De naam wijst op een algemener begrip, maar dat is niet het geval. Dat heeft te maken met waar de robot opereert en hoe de verbinding tot stand komt.

Revolutie
ROV’s en drones lijken op papier veel op elkaar, maar werken op een heel andere manier. De afgelopen tien jaar zijn deze technologische sectors namelijk gigantisch gegroeid en is er een groot en verschillend aanbod aan ROV’s en drones bijgekomen. Een ware revolutie in de onderwaterwereld. En niet alleen op commercieel gebied. Ook de wetenschap en defensie maakt tegenwoordig gebruik van deze onderwaterrobots. Wel in een heel ander segment.

Deze ROV’s worden voornamelijk gebruikt voor grote bergingen bij defensie. Ook de commerciële sector maakt gebruik van deze onderwaterrobots. Maar als het gaat om het opsporen en uitschakelen van onderzeeërs en mijnen komen de grote jongens aan bod. Dit zijn vaak ook ‘one of a kind’ onderwaterrobots. Ze worden speciaal gebouwd voor deze operaties en meestal niet meer dan een keer geproduceerd.

Universiteiten en onderzoekscentra gebruiken ook ROV’s voor diepzeeonderzoek. Dit zijn flinke robots, want ze moeten de druk onderwater kunnen weerstaan. Een voorbeeld hiervan is de Hercules van het Ocean Exploration Trust (OET) en het Nautilus Exploration Program. Zij verkennen oceanen en doen ontdekkingen op het gebied van geologie, biologie, maritieme geschiedenis, archeologie en chemie. Deze gigantische ROV Hercules weegt meer dan een auto (400 kilo) en is 1,8 meter breed en 2,5 meter hoog. De lengte is 3,7 meter lang. De Hercules kan tot wel 6.000 meter diep duiken.

De Hercules
De ROV Hercules vlak voor een missie

 

De vraag naar ROV’s blijft groeien. De robots nemen steeds meer werk over van duikers in verband met de risico’s verbonden aan het gevaarlijke werk van onderwaterwerkzaamheden. Ook kunnen ROV’s een stuk dieper duiken, dus worden ze bijvoorbeeld ingezet bij oliewinning op de zeebodem. Daar zijn onze ROV’s te klein voor. We kunnen tot zo’n 300 meter diep duiken en focussen daarom op inspecties, bergingen en reparaties. Ook ondersteunen we duikers bij hun werk.

Het verschil
Onderwaterrobots en drones lijken op elkaar op papier, maar hebben toch veel verschillen. Het meest opvallende verschil is de kabel. Een ROV is verbonden met een kabel (tether) voor de verbinding in tegenstelling tot een drone, die draadloos door de lucht vliegt. De reden hiervoor is dat het vrijwel onmogelijk is om een draadloze verbinding tot stand te krijgen onderwater. Signalen komen niet diep genoeg door het water heen en onderwater het contact met je ROV te verliezen, is ver van prettig. Daarom zitten ROV’s aan een tether vast. Dat is een stuk handiger als de ROV vast komt te zitten of uitvalt, je ‘m altijd aan de kabel kan terughalen. De vaste verbinding zorgt ook voor minder storingen en scherper beeld.

Ook is het batterijleven van een ROV veel langer dan van een drone. Sommige onderwaterrobots uit ons assortiment kunnen zo’n vier uur mee als je hem intensief gebruikt. Een drone kan vaak maar maximaal een halfuur vliegen.

Dus wat verkopen wij?
Onze robots noemen we dus ROV’s of onderwaterrobots. Toch zul je ons erop betrappen dat we het woord onderwaterdrone gebruiken. Dit doen we omdat iedereen weet wat een drone is en een ROV vaak uitleg vereist. In combinatie met ‘onderwater’ weet je direct wat je je moet voorstellen bij onze producten. Het is dus puur voor het gemak.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

ROV’s en windmolens: noodzakelijke partners

Windmolens in zee zijn niet meer weg te denken uit het Hollandse landschap. Helaas tasten de elementen deze witte reuzen continu aan. Corrosie en andere soorten schade zijn reële dreigingen voor de windtubines. Zowel boven- als onderwater moet de status hiervan gemonitord worden. Daar kunnen Remotely Operated Vehichles (ROV’s) bij helpen. Deze high-tech robots bieden inzicht, data en veiligheid. Hieronder leggen we uit hoe dat in zijn werking gaat.

Als ROV-specialist weten we alles van onze ROV’s af, maar ook over de inzetbaarheid. Dat geldt ook voor offshore windparken. We hebben in deze sector al meerdere keren succesvol inspecties uitgevoerd. Dankzij de data die een onderwaterinspectie met een ROV voorziet, kunnen nauwkeurige onderhoudsstrategieën worden ontwikkeld om de structurele integriteit van de windmolen zo efficiënt mogelijk te bewaken.

Wat wij waarnemen
Zeker nu de meeste windmolens al een tijdje in de zee staan, is het van belang dat ze op tijd en regelmatig worden geïnspecteerd. Uitgerust met een 4K-camera, felle lampen, sonar en een diktemeter kan een ROV direct inzicht geven wat er zich onder de waterlijn afspeelt. Tijdens een onderwaterinspectie kunnen ook alle andere onderdelen van een windturbine worden bekeken.

De kabels die zich onderwater bevinden, de kabelingangen en het ecologische aspect van de windmolen. De monopiles van windmolens zijn namelijk gevuld met leven, zoals krabben, kwallen, zeesterren en koraal. De kabels en kabelingangen maken een belangrijk deel uit van de constructie en voorzieningen van de windmolen. Een visuele inspectie hiervan geeft zekerheid en vermindert risico’s.

 

 

Wat wij aanbieden
Wij verkopen ROV’s, maar zijn ook in te huren. Onze ROV-pilots zijn getraind voor offshore inspecties en zijn onder andere gecertificeerd volgens de Global Wind Organisation. We zijn voor meerdere dagen achter elkaar in te zetten om een windturbine van top tot teen te inspecteren. ROV’s kunnen namelijk ook de onderdelen van windturbine die zich bovenwater bevinden inspecteren. Een levensgevaarlijke klus voor mensen, maar voor een robot een risicoloze onderneming. Dankzij de uitzonderlijke ontwerpen van onze ROV kunnen wij plekken bereiken van een windturbine die niemand anders kan bereiken, zoals de binnenkant van de wieken. Meer hierover is te lezen in deze blog.

Als het gaat om de verkoop, helpen we graag bij het maken van de juiste keuze. Samen met de klant zoeken we de beste opties uit om de ROV te vormen naar de juiste omstandigheden. Ook bieden we een cursus aan voor het gebruiken en besturen van de drone, zodat beheerders alle ins en outs van de ROV weten. Uiteraard staan we voor onze klanten altijd klaar. Dat houdt niet alleen vragen in, maar ook service in de vorm van reparatie. Een overzicht van ons aanbod is hier te vinden.

Een ROV is de beste optie om onderwaterassets compleet in beeld te krijgen. Deze robots zijn speciaal ontwikkeld om dit soort inspecties uit te voeren in de meest barre omstandigheden. Het levert niet alleen mooie plaatjes op, maar draagt actief en nauwkeurig bij aan het onderhoud van onderwaterstructuren. Hiermee voorkomt het niet alleen hoge rekeningen, maar ook onnodige veiligheidsrisico’s.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

De Photon: waarvoor is deze ROV geschikt?

Dat de nieuwste ROV van Deep Trekker compact is, is direct te zien. De Photon kan op de meest krappe plekken komen en is daarbij ook zeer wendbaar. Sonar heeft deze onderwaterdrone nog niet, maar dat is in ontwikkeling. Dus waarvoor kan de Photon het beste gebruikt worden? In deze blog bespreken we waar de Photon het verschil kan maken.

In de meeste omstandigheden kunnen wij onderwater inspecteren. Vaak stellen we één eis waaraan moet worden voldaan. Dat is de afmeting van de asset. Zelfs water is niet een vereiste; dan gebruiken we onze crawlers. Maar als we bijvoorbeeld een leiding in moeten via een put moet de ROV wel door de putopening en leiding passen. Bij de Photon hoeft je daar amper over na te denken dankzij het mini-formaat. Je kunt ook optimaal genieten van alle add-ons waarover de Photon beschikt. Met add-ons bedoelen we extra functies die op de ROV kunnen worden gemonteerd. Denk aan sonar, een grijper, een diktemeter, etc.

Ook het gewicht speelt een grote rol bij de inzetbaarheid van deze kleine ROV. Als je een bluswatertank op moet klimmen of op een deinend schip staat, is een lomp gewicht ver van prettig en veilig. Tien evenwichtige kilo’s zijn dan te overzien. Om nu een beeld te krijgen hebben hieronder een overzichtelijke afbeelding van de Photon. Zo kun je zien hoe compact de drone nu is voor wat hij kan.

De Photon op schaal

Beste maat aan boord
Door de grootte van de Photon, is deze makkelijk op te bergen en in te zetten. En hij kan tegen een stootje vanwege het koolstofvezelmateriaal waaruit de onderwaterdrone grotendeels bestaat. In ruige omstandigheden, zoals op een schip, voelt deze ROV zich goed thuis. Niet alleen omdat het weinig ruimte in neemt en mobiel is, maar ook omdat je op deze manier geld bespaard en meer kennis opdoet van je schip.

Wil je het vlak van een schip onderzoeken of andere mogelijke schade? Dan ga je naar de droogdok. Je schip moet uit het water wat veel tijd, geld en energie kost. Maar de Photon zwemt na een kleine plons zo onder je schip door en onderzoekt de status van je schip. Droog vanaf de kant kun je live in 4K zien hoe je schip eraan toe is. Gemakkelijk, snel en effectief. Dat wil toch iedere schipper?

Kijk hieronder hoe wij schepen inspecteren en welk beeld je kan verwachten:

De Photon neemt de leiding
ROV’s veroveren al een tijdje de wereld van onderwaterinspecties door de ongeëvenaarde resultaten die zij behalen. De Photon gaat hieraan ook een bijdrage leveren en zal bij leidingwerken al helemaal een revolutie ontketenen. Het makkelijke besturingssysteem zorgt ervoor dat bijna iedereen zelf een leiding kan inspecteren. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een korte training en natuurlijk een ROV.

Dat geldt ook voor de drinkwaterindustrie en bluswatertanks! Ook deze sectoren zullen amper ontkomen aan de effectiviteit van ROV’s, met de Photon in het bijzonder. 4K-Beelden van een asset op iedere moment dat je dat wil, is de toekomst voor een veilige industrie. Even snel te water en je hebt direct de laatste informatie en mogelijke risico’s genoteerd. Zo’n quickscan kan bakken met geld schelen en onverwachte problemen. Ook drinkwaterkelders zijn geen enkel probleem! Zolang het water niet helemaal vertroebeld is door modder of andere deeltjes kan de Photon zijn werk verrichten.

Benieuwd hoe de binnenkant van een bluswatertank eruit ziet als je deze met een ROV vastlegt? Bekijk het hier:

Nieuwste aanwinst, maar zeker niet de laatste
Als veranderaar van het inspectielandschap zijn wij een grote voorstander van innovatie en ontwikkeling. We blijven daarom doorgaan met het bedenken van nieuwe ideeën, ontwerpen en innovaties. Met deze manier van inspecteren worden industrieën en sectoren veiliger. Daar bovenop drukken we de kosten in onderhoud en creëren we meer ruimte voor monitoring.


Nieuwsgierig geworden na het lezen van deze blog? We helpen je graag met je vraag! Neem hier contact met ons op of volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Tweede Kamerverkiezingen 2023: is er aandacht voor waterbeheer?

Toenemende droogte, stortbuien en een verslechterde waterkwaliteit. In de jaren die volgen, staat het waterbeheer in Nederland voor grote uitdagingen. Nu met de aankomende Tweede Kamerverkiezingen wordt ook daaraan aandacht besteed. Dus wat hebben de politieke partijen van Nederland voor plannen als het gaat om water? En wat draagt H2O Drones bij aan duurzaamheid?

De groene partijen, zoals GroenLinks-Partij van de Arbeid (GL-PvdA) en de Partij voor de Dieren (PvdD) hebben bewuste en duurzame plannen voor het waterbeheer. Niet bepaald verrassend, maar ze zijn zeker niet de enige die op deze manier het waterbeheer willen inrichten. Sommige partijen, die niet bij voorstek groen zijn, willen zelfs meer doen op het gebied van duurzaamheid in waterbeheer dan deze twee partijen. Andere partijen zijn een stuk terughoudender als het gaat om waterbeheer en zien de ernst er niet van in.

Hieronder een kort overzicht van de duurzaamheid van de plannen voor waterbeheer per politieke partij:

Bron: Water Natuurlijk, Waterrad 2023

Traditioneel vs. innovatie
Het merendeel van de politieke partijen houdt zich niet echt bezig met duurzaam waterbeheer. Terwijl water en duurzaamheid een veel gebruikt begrip is in de politiek. Sommige partijen, zoals ChristenUnie, willen gebruik maken van innovatie binnen waterbeheer. Dat kan al een hoop oplossen als het gaat om waterverspilling. De Boeren Burger Beweging heeft als idee om oude watergangen in werking te zetten. Ook dat kan, maar hoe weet je of deze niet te erg verouderd zijn en een risico vormen? Dat is te onderzoeken met een onderwaterdrone. Op die manier kunnen onze ROV’s daar een rol in spelen.

Bij waterverspilling maken wij ook een verschil. De normale manier van een duiker inspecteren, is afdammen en leegpompen. Dat kost veel energie en zorgt voor uitstoot. Ook wordt er water verspild. Bij het gebruik van een onderwaterdrone is dat allemaal niet nodig. De drone gaat te water en voert het inspectiewerk feilloos uit; ze zijn tenslotte gebouwd en ontworpen om dit werk uit te voeren. Hetzelfde geldt voor een drinkwaterkelder. Deze grote betonnen reservoirs zijn gevuld met miljoenen liters water en moeten eens in de zoveel tijd worden geïnspecteerd. Je raadt het al: de tanks worden voor een traditionele inspectie leeggepompt. Hetzelfde en soms het betere resultaat behaal je met een ROV. En deze manier van werken is het meest duurzame wat op het moment bestaat. Als we met een onderwaterdrone een drinkwaterkelder betreden, is deze gedesinfecteerd en nergens anders voor gebruikt dan drinkwater.

Duurzaamheid is goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee
Los van het besparen van water en uitstoot, bespaar je op deze manier ook veel geld. Bij een traditionele inspectie komt heel veel materieel en personeel bij kijken. Bij een inspectie uitgevoerd met een ROV heb je een pilot en ROV nodig. Dat drukt een hele hoop kosten. Met een onderwaterdrone bespaar je op de lange termijn veel geld. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid dat wij komen inspecteren in plaats van het aanschaffen van een ROV. Met de heersende problemen van droogte in warmere perioden zijn duurzamere manieren van inspecteren bijna een must. En ook in deze periode met veel regen zijn ROV’s belangrijk. Het regelmatig inspecteren van de werken die ons beschermen tegen het hoge water en de waterstanden reguleren, moet voor de veiligheid. Risico’s nemen is niet meer nodig; inspecteer met een onderwaterdrone.

We hebben veel drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies en gemeenten als klant. Zij zien ROV’s als een nieuwere en betere manier van inspecteren. Benieuwd hoe nu het beeld is van een drinkwaterreservoir? Bekijk de video hieronder!


Wil je meer weten over ROV’s of wil je jouw sector ook verduurzamen met onderwaterdrones? Neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons op een van onze sociale media kanalen:

De meerwaarde van ROV’s voor sifons: de ultieme oplossing

Een sifon inspecteren met een ROV is mogelijk en zelfs een aanrader op het gebied van veiligheid en efficiëntie. Ook Rijkswaterstaat raadt aan te inspecteren met ROV’s in plaats van bijvoorbeeld een duiker. Een sifon op een traditionele manier inspecteren is in vergelijking met onze methode onhandig en kost veel tijd en geld. Onze ROV’s zijn namelijk gebouwd voor het inspecteren van dit soort leidingen. 

Als wij het hebben over een sifon, dan bedoelen wij niet de sifon die onder de wastafel in de badkamer te vinden is. Nee, wij bedoelen leidingen die beken en watergangen verbinden onder een kanaal of watergang door. Neem bijvoorbeeld een bestaande beek die wordt doorsneden door de aanleg van een nieuw kanaal. Beide wateren hebben echter een verschillend waterpeil wat uiteraard in stand moet blijven. In dit geval wordt de beek onder het kanaal door geleid middels een leiding. Vaak is dit een betonnen of een stalen leiding met doorsnedes tot wel 300 centimeter.

Deze leidingen zijn vaak oud. Het kanalenstelsel in Nederland werd al tijdens de industriële revolutie aangelegd. Dan hebben we het over het tweede deel van de negentiende eeuw. Dat is nogal een poosje geleden.

 

Zo gaat een sifon onder bijvoorbeeld een kanaal langs.

Formeel hebben veel van deze leidingen dan ook het einde van hun levensduur bereikt. Om nu vast te stellen of de buis nog langer mee kan, moet er een betrouwbare bouwkundig opname plaatsvinden. Dit kon tot voor kort alleen door middel van beroepsduikers. Een onnodig gevaarlijke klus, nu ROV’s van ons niveau zijn ontwikkeld. Rijkswaterstaat gebruikt nu niet voor niets ROV’s in plaats van duikers voor dit soort klussen.

 

Waarom gebruiken wij sifons in de praktijk?

Sifons worden gebruikt om een waterweg in stand te houden. Een veel voorkomende reden is een obstructie, waardoor de waterweg niet meer goed kan doorstromen. Dan moet deze worden omgelegd. Dat gebeurt regelmatig onderlangs de bestaande waterweg, waardoor een beekje wel kan blijven stromen tussen weilanden, ook al zit daar een snelweg tussen.

Vooral rond het jaar 1900 zijn veel sifons aangelegd in Nederland. Destijds werden grote kanalen met de hand uitgegraven. Een kanaal voor de scheepsvaart had een grotere prioriteit dan een beekje, dus logisch dat deze in een rechte weg er doorheen zou mogen. Maar het beekje had nog steeds invloed op de omgeving. Als het zou aansluiten in het grote kanaal, stroomt het water van het beekje over en blijft het niet losstaan van het grote, nieuwe kanaal.

De oplossing om het beekje toch volledig intact te laten, maar de grotere prioriteit (het kanaal) voorrang te geven is, dus een sifon!

 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in sifons?

Voor onderhoud zijn sifons nooit de grootste prioriteit geweest. Bruggen en dijken hebben een grotere impact op het land, dus uiteraard krijgen die voorrang. Sifons worden wel regelmatig doorgespoten om slib en bezinksel uit de buis te spuiten. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat een sifon altijd voldoende doorstroming heeft.

De staat van dienst kan eigenlijk nooit bepaald worden. Velen zijn meer dan zeventig jaar niet gecontroleerd of geïnspecteerd, dus het is niet duidelijk of het veilig genoeg kan zijn om hier een duiker in te sturen. Los daarvan is het voor een duiker ook niet fijn om in een buis te duiken die op en af loopt, met weinig bewegingsruimte. Dit betekent dus dat vele sifons nooit op degelijkheid zijn geïnspecteerd, terwijl dit tegenwoordig wél kan.

 

Wat kan er misgaan bij een sifon?

  • In de sifon zal zich op den duur zand en slib gaan afzetten in de loop der jaren kan dit een heel dikke en harde afzetting worden, wat uiteindelijk zal leiden tot belemmering in de doorstroming met alle gevolgen van dien.
  • De sifon kan lek raken. Denk daarbij aan verbindingen die in de loop der jaren verplaatsen en verzakken.
  • Door veroudering en slijtage kan een Sifon uiteindelijk bezwijken. Dit leidt in veel gevallen tot mogelijke rampscenario met verstrekkende gevolgen voor de waterhuishouding binnen een gebied/regio. Problemen die verholpen of voorkomen waren met regelmatige inspecties.

 

Een sifon inspecteren met een ROV.

Het is bij de inspectie van een Sifon of onderleiders heel belangrijk dat de gehele leiding gezien kan worden. Daarmee bedoelen we de bodem, de bovenzijde en de zijkanten. Als er slib in de sifon aanwezig is, wordt gemeten hoe dik deze laag is. Dit kan tot op de millimeter nauwkeurig worden vastgesteld. Het zicht onderwater in een sifon is vaak erg slecht. Met een 4K-camera, waarmee onze ROV’s zijn uitgerust, kun je dan wel details in beeld brengen. Maar voor een optimaal inspectieresultaat gebruiken wij sonar. Dit is en blijf de beste manier om met weinig zicht te inspecteren, omdat ieder geringste detail zichtbaar is op sonar.

Een sifon met een diameter van 1000 milimeter en buisdelen 2 meter lang. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het betonoppervlakte onderscheiden en kunnen we zien of de voegen goed sluiten.

Daarnaast is het van groot belang dat de camera en de sonar kunnen draaien ten opzichte van de buis om alle hoeken en wanden te kunnen inspecteren. Daarom is de Revolution ROV vanwege de zogenaamde ‘revolving head’ met een bereik rondom van 260 graden verreweg het beste middel om in te zetten. Als de sonarbeelden eenmaal gemaakt zijn, is het belangrijk deze om te zetten in een visualisatie waarbij de gehele leiding op schaal in kaart wordt gebracht. Op basis van deze beelden is een perfecte analyse van de leiding mogelijk. Dat doen wij door middel van sonaroptimalisatie. Alle sonarbeelden worden verwerkt tot een complete afbeelding van de geïnspecteerde leiding.


Wilt u meer weten over inspecties van een sifon of andere watergebonden assets? Neem dan hier contact met een van onze ervaren werknemers op!

Of blijf op de hoogte door ons te volgen op onze sociale mediakanalen: