Met een ROV de kosten van dijkonderhoud verlagen

31-01-2024

Onderhoud aan dijken wordt steeds duurder. Tien jaar geleden kostte het versterken van een dijk 7 miljoen euro per kilometer. Echter mag je nu het dubbele aftikken. De dijken moeten je eerst inspecteren, waarna je ze waar nodig versterkt. De kosten kun je verlagen, wanneer je een onderwaterdrone inzet tijdens de voorinspectie.

De waterschappen nemen 2000 kilometer aan waterkeringen onderhanden. Dit doen ze om te voldoen aan de strengere veiligheidsnormen en om Nederland veiliger te maken. Minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat pleit in de Tweede Kamer om het budget voor onderhoud te verhogen van twaalf naar minstens 24 miljard euro. Dat komt volgens Trouw neer op welgeteld 1300 euro per inwoner.

Steeds meer regels                                                                                                                                                                                                      De kosten van onderhoud stapelen aardig op door de hoeveelheid regels die worden opgelegd. Er zijn namelijk meer regels gekomen voor natuur, uitstoot, waterkwaliteit, bodem en ongewenste stoffen. Zo mag een dijk bijvoorbeeld niet in de grond worden getrild, maar moet deze de grond in worden geduwd. Dit in verband met de aanwezigheid van de zeldzame witsnuitlibel. Dit maakt heel het proces al drie keer zo duur. Stikstofregels zorgen ervoor dat het waterschap een hele dijkversterking uit moet voeren op stroom aangedreven machines. Ook dit maakt het hele proces meteen tien procent duurder.

Er worden alleen al miljoenen euro’s uitgegeven aan bodemonderzoek. Dit zou een stuk minder kunnen zijn, wanneer deze bodemonderzoeken worden uitgevoerd door een ROV. Deze onderwaterrobot kan namelijk met gemak bij de hele dijk, waarbij deze alles goed in beeld brengt. Een stuk goedkoper, makkelijker en minder tijdrovend.

Niet meer zoals het was                                                                                                                                                                                      Het bouwen van een dijk gaat allang niet meer zoals vroeger. Een dijk is niet langer een bult zand met een stevige laag klei erover. Het is een uitgekiend en geoptimaliseerd ontwerp. Omdat er nu op meer plekken stalen of kunststof damwanden worden gebruikt in plaats van alleen grond, stijgen de kosten enorm. Damwanden zijn duur. Zo heeft het waterschap net een ontwerp afgerond voor een versteviging van een stuk dijk van dertig kilometer. Dit was begroot op 150 miljoen euro, maar dat is ondertussen al veel meer geworden. Hoeveel precies is onbekend, want er wordt nog steeds aan gerekend.

Een zichtbaar beschadigd talud.

 

Alsmaar complexer                                                                                                                                                                                    Sleutelen aan dijker wordt steeds ingewikkelder. Nederland is op veel plaatsen dichtbevolkt en de dijken zijn vaak ingebed in een stad, dorp of waardevol landschap. Er is weinig ruimte, en op veel plaatsen in het schipperen. Er wordt vaker gewerkt met stalen damwanden, omdat deze steviger zijn. Maar door de stijgende staalprijs, overige gestegen bouwkosten, inflatie en een tekort aan personeel, wordt het gehele prijskaartje als maar hoger. Volgens Erik Wagener, directeur van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, zorgt de onduidelijkheid over stikstofregels nu ook voor een hogere kostenpost.

Inzet ROV tijdens inspecties                                                                                                                                                                            Om de kosten een stuk omlaag te drijven, kan er een ROV worden ingezet tijdens voorinspecties van de dijken of dijkwanden. Een ROV beschikt over een full colour 4K-HD camera en sonar. Deze sonar ziet iedere kleine scheur en verzakking op wel veertig meter afstand, ongeacht de kwaliteit van het water.

Een ROV inspecteert de status van de dijk, zodat je een nauwkeurig plan van aanpak kan maken. Wanneer is het nodig om een onderdeel te vervangen? Bevat deze constructie iets wat de veiligheid in gevaar kan brengen? Moeten er reparaties plaatsvinden? Al deze vragen kunnen makkelijk worden beantwoord met de data van onze onderwaterinspecties. Doormiddel van de beste technologie, komt er een rapportage van het hoogste niveau tot stand. H2O Drones is gespecialiseerd in onderwaterinspecties en weet vrijwel alles over waterbouw en constructies. Wij herkennen direct welke delen van een dijk beschadigd zijn en weten op welke plekken de hoogste kans op schade zit.

Zie hieronder hoe een dijkinspectie voor ons verloopt:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Overige nieuwsberichten