Search and rescue – Veiligheid boven alles

16-11-2021

Wat is een Search and rescue team?

Er zijn zes verschillende – algemene – gebieden binnen de Search and rescue die afgedekt worden; Lowland, Bergen, Grotten, Stedelijk, Oorlogsgebied, Maritiem). Al deze gebieden hebben hetzelfde doel: mensen in nood vinden en redden. Vooral in de maritieme Search and rescue is dit zeker niet een gemakkelijke taak. Ten eerste is het zicht onder water vaak troebel, vooral in Nederland en Duitsland. Ten tweede kunnen er altijd stromingen in het water zijn, die het voor de reddingsbrigade bestaande uit duikers moeilijk maken om het slachtoffer te bereiken of precies te lokaliseren.

Een samenwerking met onderwaterdrones kan helpen om het risico voor duikers te minimaliseren en de efficiëntie van de zoekactie te maximaliseren. Om te begrijpen hoe H2O Drones de zoek- en reddingsteams het beste kunnen helpen, moet men eerst begrijpen hoe die teams werken.

Een voorbeeld van Search and rescue inzet: duikers

Een zoek- en reddingsteam wordt ingeschakeld, nadat een persoon als vermist is opgegeven. Meestal wordt er al een ruimere locatie genoemd, bijvoorbeeld een meer of riviergedeelte. Hierna wordt een team van duikers naar het gebied gestuurd. Het team springt echter niet zomaar in het water om de vermiste persoon te zoeken, maar verdeelt het gebied in rasters. Elk raster wordt dan door een duiker doorzocht.

De verdeling in rasters wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle delen van het gebied worden doorzocht en om structuur aan te brengen in de zoekactie. Deze methode is echter ook zeer tijdrovend en het team moet zo snel mogelijk werken. Nadat het slachtoffer is gelokaliseerd, brengt de duiker het naar de oppervlakte of naar de kant, afhankelijk van het risico voor de duiker en het slachtoffer.

Hoe kan H2O Drones die missies ondersteunen?

H2O Drones heeft niet het recht om de huidige duikteams te vervangen. De duikteams en het menselijk contact is en blijft cruciaal voor het bergen van drenkelingen. Er is echter ruimte voor verbetering op het gebied van tijd en efficiëntie, die kan worden ingevuld door de samenwerking met onze drones.

Een drone is binnen 5 minuten inzetbaar en dat is sneller dan een team duikers. Verder maakt het gebruik van drones de indeling in roosters overbodig. Het GPS-systeem van de drone helpt om een overzicht te houden van de delen die al doorzocht zijn en delen die nog doorzocht moeten worden. Ook dit bespaart tijd die kan beslissen over leven en dood.

Naast de tijdsfactoren, kunnen drones helpen met het zicht in troebel en donker water. Terwijl duikers alleen hun ogen hebben en soms een flitslicht, is dit vaak niet genoeg om duidelijk te zien. Onze drones zijn uitgerust met een sonarsysteem, waardoor de drone zelfs in troebel en onduidelijk water objecten kan identificeren.
Naast het verbeterde zicht onderwater, is er nog een mogelijkheid die de sonar brengt. De sonar kan namelijk tot wel 60 meter vooruit kijken, waardoor zoeken veel sneller gaat. Door te werken met de sonar blijft slechts het zoeken naar afwijkingen nodig en dus niet elk gebied tot in de puntjes doorzoeken.

Veiligheid met onderwaterdrones, voor iedereen

Ten slotte zijn onze drones er niet alleen om de slachtoffers te helpen, maar zorgen ze ook voor een veilige werkomgeving voor de duikers. Telkens wanneer een duiker in het water springt om een slachtoffer te zoeken, zijn de omstandigheden die op hem wachten onduidelijk. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de duiker, waarbij hij tijdens de opdracht verstrikt kan raken of vast kan komen te zitten. Dit moet vooral vermeden worden. H2O Drones, helpt daarbij! Wij kunnen onze drone voor de duiker uit sturen, om een veilige weg voor de duiker te vinden, zodat hij veilig en snel bij het slachtoffer kan komen.

Op dit moment werken we al samen met Signi Zoekhonden in Nederland, om hun honden reddingsteam te ondersteunen met onze drones. In ons blog kunt u meer lezen over onze samenwerking met Signi en hoe onze drones helpen om reddingsmissies veiliger en efficiënter te maken.

 

Wilt u meer weten over ons werk? Volg ons op sociale media

 

Overige nieuwsberichten