Duikers staan op instorten: ‘Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer’

Het overgrote deel van de duikers in het Nederlandse watersysteem is aan het einde van hun financiële en technische levensduur. Dat zegt Peter Brink, onafhankelijk adviseur en projectleider riolering bij Brink Rioolbeheer. Hij volgt H2O Drones al sinds het begin en benadrukt dat ROV’s een helpende rol kunnen spelen bij in dit probleem. ‘We komen voor een uitdagende periode te staan als beheerders en ROV’s zouden deel kunnen uitmaken van de oplossing.’

Een van de eerste inspecties die H2O Drones uitvoerde, was een duikerinspectie bij de gemeente Maasdriel. H2O Drones bestond toen nog maar net en was vooral bezig de waterwereld te overtuigen van de potentie van ROV’s. Daar kwamen ze in contact met Brink. Hij zag vrijwel direct kansen voor ROV’s in de gemeentelijke riolering.

Brink vertelt waarom hij inspecties door ROV’s een kans gaf. ‘Kennis van de status van een asset is waardevol, maar de manieren waarop je dat kunt doen, zijn verouderd.’ Het is volgens hem alsnog noodzakelijk dat het inspecteren regelmatig gebeurt. ‘Je wil een duiker pas vervangen als het écht nodig is. Monitoring is dan belangrijk om dat moment te bepalen’, zegt hij. ‘Alle problemen en kosten die er met traditioneel inspecteren zijn, zouden door een ROV komen te vervallen. Ook werd beloofd dat de resultaten beter waren. Dat wilde ik wel eens zien.’

Levensduur ten einde
ROV’s zouden volgens Brink goed kunnen helpen met een aankomend probleem in zijn sector en in de rest van Nederland. Volgens de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO zit het moment van massale vervanging van duikers en andere waterinfrastructuur eraan te komen. De organisatie onderzocht eerder al in november 2023 de vernieuwingsopgave die Nederland te wachten staat. In het rapport wordt benoemd dat de financiële en technische levensduur van civiele kunstwerken, waaronder duikers, de komende jaren ten einde komt. De meeste duikers zijn bijvoorbeeld 60 jaar geleden aangelegd. Dat is tevens ook hun financiële en technische levensduur. Dat betekent een golf aan vervangingen die erg veel geld zullen kosten. In 2021 waren de uitgaven aan vervangingen 1,1 miljard euro. TNO verwacht dat dit jaar de jaarlijkse kosten zullen verdubbelen en over 20 jaar 3,4 miljard euro per jaar zullen zijn.

Ontwerpnormen van toen, problemen van nu
Brink schetst een beeld vanuit zijn eigen vak en de kosten. ‘Een duiker in een watergang vervangen, kost zo’n 400 euro à 600 euro per meter. Heb je het over een duiker die bijvoorbeeld onder een weg doorloopt, kun je dat wel keer factor tien doen. De prijzen zijn natuurlijk er variabel, afhankelijk van kabels, leidingen, de grondwaterstand en het verkeer dat is betrokken bij de duiker, maar veel geld zal het zeker kosten als het vrijwel allemaal tegelijk plaatsvindt.’

‘De ontwerpnormen van de duikers die destijds zijn aangelegd, waaruit ons waternet grotendeels uit bestaat, zijn niet gemaakt voor de situatie van nu.’

Zestig jaar geleden is bij de bouw van duikers geen rekening gehouden met factoren die nu wel spelen. ‘Ik heb buizen gezien die sneller slijten door de stijgende temperaturen en de waterkwaliteit die verslechterd door drugsafval en medicijnresten. Sommige buizen moeten er al uit na 25 jaar, al hebben duikers daar minder last van’, vertelt Brink. Toch hebben duikers ook last van de veranderende omstandigheden. ‘De ontwerpnormen van toen komen niet meer overeen met de situatie van nu. Het waternet raakt steeds meer overbelast en de duikers zijn daar niet op gemaakt. Meer regen en woonwijken zorgen voor meer waterverkeer en een overbelasting van het waternet. Dat versnelt de slijtage van duikers drastisch.’

Het toenemende wegverkeer helpt ook niet bij de levensduur van duikers, zegt Brink. ‘Bij de dekking van de duikers hebben ze daar zestig jaar geleden geen rekening mee gehouden. Nu is er veel meer verkeer en vooral vrachtverkeer, wat de druk op de duiker doet toenemen’, gaat hij verder. ‘Het is van belang dat duikers vaker bekeken worden met de huidige ontwikkelingen die slijtage van het civiele kunstwerk bevorderen. Dan kan doelgericht worden gehandeld en veel geld schelen.’

‘ROV’s zijn hard nodig’
Brink gaat ervanuit dat binnenkort een groot aantal duikers vervangen moet worden in verband met de veiligheid en capaciteit van het waternet. ‘Dat kan een groot probleem en een groot risico vormen voor gemeenten en waterschappen. Er is al een groeiend personeelstekort waardoor we werken met een ‘piepsysteem’. Er zijn een hoop duikers die straks moeten worden aangepakt.’ Een oplossing hiervoor heeft Brink drie jaar geleden al gezien. ‘Dan zijn het toch de ROV’s die hard nodig zijn. Niet bij het vervangen of repareren, maar om de kennis op te doen waar het onderwater nu misgaat en wanneer je nu moet vervangen. Dat is voor de meeste beheerders nu een gok.’ Met behulp van ROV’s breng je de conditie van een duiker of HWA snel en betaalbaar in kaart. Zo kun je problemen voor zijn en ben je in staat om te budgetteren op lange termijn.

‘Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer.’

De expertise van H2O Drones zit in het herkennen van schade en monitoren. ‘Dat wordt van groot belang. Als je weet hoe duikers er nu bij liggen door te inspecteren, zal dat voor veel meer inzicht, informatie en ook een beter plan van aanpak zorgen. Haarscheurtjes in een duiker waar je niet van af weet, kan in een korte tijd groeien tot een risico. Wetend dat veel duikers zich onder een weg of spoor bevinden en dat deze binnenkort kan bezwijken, is echt levensgevaarlijk. Daarom moeten we meer inspecteren, om het gevaar in te kunnen schatten, want het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer’, vertelt hij ongerust.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Rijkswaterstaat gooit het roer om: inspecteren met onderwaterdrones in plaats van duikers

ARNHEM – Rijkswaterstaat heeft besloten de manier van onderwater inspecteren drastisch te veranderen, vanwege dodelijke ongelukken onderwater. De nieuwe methode heeft als uitgangspunt veiligheid: er wordt niet fysiek gedoken, tenzij… Onderwaterdrones worden nu ingezet om het werk van de duiker over te nemen of te begeleiden. H2O Drones helpt daarbij.

‘Duiken is een risicovolle activiteit met strikte veiligheidseisen. Deze strikte veiligheidseisen hebben in het verleden niet kunnen voorkomen dat er binnen en buiten Rijkswaterstaat dodelijke ongevallen bij duikwerkzaamheden waren te betreuren.’ Dat schrijft Rijkswaterstaat in hun nieuwe kader Veilig werken onderwater. De nieuwe manier moet ervoor zorgen dat het inspecteren onderwater zo risicoloos mogelijk is.

Het beste alternatief
Rijkswaterstaat kwam daardoor al snel bij de optie om onderwaterinspecties voortaan uit te voeren met Remotely Operated Vehicles (ROV’s). Deze onderwaterdrones zijn speciaal ontworpen voor onderwaterinspecties, maar dan staat de persoon veilig en droog op de kant. Uitgerust met camera’s, grijparmen, sonar en nog veel meer kunnen deze ROV’s voor iedere situatie onderwater worden ingezet. Onderwaterdronespecialist H2O Drones bespreekt met Rijkswaterstaat mogelijkheden dit proces om het zo goed mogelijk te ontwikkelen. Volgens Rijkswaterstaat is dit het beste alternatief op het gebied van onderwaterinspecties wat nu technisch mogelijk is.

Deze oplossing filmt 4K-beelden van objecten onderwater en heeft de mogelijkheid sonar te gebruiken. Als het zicht onderwater laag is, wat vaak het geval is in Nederland, kan een onderwaterdrone zonder moeite alsnog vele meters voor zich uit kijken, dankzij sonar. Waar het zicht van een duiker of camera vaak maar beperkt is tot een meter, kan sonar in dezelfde situatie meer dan veertig meter voor zich uit kijken en iedere scheur, deuk of object detecteren.

Duiker en drone
Nu Rijkswaterstaat fysiek duiken niet meer toestaat, tenzij het niet anders kan, dan kan een ROV de onderwaterrisico’s verlagen naar nihil. Een onderwaterdrone kan voordat de duiker te water gaat, de omgeving verkennen op mogelijke gevaren. Scherpe objecten, stroming of klemzittingsgevaar kunnen snel in beeld worden gebracht en de duiker veiligstellen.

Meestal door de sonarsoftware van de drone, wordt een object sneller gelokaliseerd dan door een duiker. Bij een search & rescue-missie kan deze doeltreffendheid levens redden. H2O Drones heeft Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vorig jaar hiermee geholpen. Zij zijn nu een van de eerste brandweerkorpsen die samen met een drone deze missies uitvoert. Het voornaamste resultaat uit zich in hogere efficiëntie en optimale veiligheid voor de duiker. De ROV lokaliseert het slachtoffer en de duiker hoeft enkel de veilige route van de drone te volgen via de kabel om de missie te laten slagen.

Veilig en doeltreffend
Rijkswaterstaat ziet deze verandering als noodzakelijk. In het verleden hebben duikmissies mensenlevens gekost en dat moet volgens het agentschap in de toekomst worden voorkomen. Veiligheid staat voorop en deze kan alleen door onderwaterdrones worden gewaarborgd. H2O Drones staat Rijkswaterstaat bij om een vakkundige oplossing te ontwikkelen, zodat inspecties niet alleen doeltreffend zijn, maar ook veilig.

Samen voor een schonere zee: H2O Drones en Ghost Diving

Ghost Diving en H2O Drones werken al een lange tijd samen. Wat opvallend is, is dat Ghost Diving veel verschilt van de andere partners; ze hebben niets te maken met waterinfrastructuur of search and rescue. Wat doet Ghost Diving nu wel? Ze maken de zee schoon! En dat doen ze zij aan zij met de ROV DTG3.

De DTG3 is destijds cadeau gedaan aan Ghost Diving door de leverancier van H2O Drones, Deep Trekker. Twee jaar geleden vierde Deep Trekker zijn tienjarig jubileum en kozen ze ervoor om een drone te schenken aan Ghost Diving vanwege het nobele werk dat zij uitvoeren: onverteerbare visnetten en vistuig uit de zee vissen.

[awl-slider id=7663]

“Meer suggesties dan feiten”
Volgens Pascal van Erp, voorzitter van Ghost Diving, is vervuiling door vistuig een groot en nog steeds groeiend probleem. Op de bodem van de Noordzee liggen een heleboel scheepswrakken met vervuilende vistuigen. “Echt ongelooflijk veel. Zo rond de tienduizend.” In de jaren vijftig is er veel gevist op de Noordzee en door verschillende fouten is daardoor de bodem bevuilt met vistuig. Het slaat bijvoorbeeld overboord of wordt achtergelaten. En dat gebeurt overal in de wereld nog steeds. “Het ligt daar zo vol met tuig, dat het bijna niet te beschrijven valt. Het probleem daarvan is het materiaal van vistuig. Er zijn wel wat onderzoeken die de duurzaamheid van vistuig beschrijven, maar het duurt zo lang voordat het afbreekt, dat die onderzoeken meer suggesties zijn dan feiten. Daaruit zijn wij ontstaan.”

Escalatie voor een goed doel
Van Erp vertelt dat hij al lange tijd actief is als duiker. Sinds 2007/2009 haalt hij al vistuig uit de zee, samen met zijn duikersteam. Daaruit ontstond Ghost Diving. “Destijds deden we dat met een groepje bevriende duikers, maar dat is een tikje geëscaleerd, omdat er steeds meer mensen bij kwamen. Toen hebben we ons omgevormd tot een stichting en we blijven groeien. We zijn nu met zo’n vijftig duikers en een kernteam.”

H2O Drones werd bij de schenking van de drone betrokken. Omdat zij in Nederland zijn gevestigd en Ghost Diving voornamelijk opereert in de Noordzee en Middellandse zee, werd H2O Drones gevraagd het onderhoud en de service te voorzien voor Ghost Diving. Sindsdien werken H2O Drones en Ghost Diving samen voor een schonere zee. Een korte tijd geleden kwam H2O Drones nog te hulp, omdat een kabel was doorgesneden door een bootschroef. Deze werd toen snel vervangen, zodat de werkzaamheden in een mum van tijd konden worden hervat.

Veiligheid voorop
De drones en service van H2O Drones zijn volgens Ghost Diving ideaal voor de continuïteit van het werk. Op sommige plekken in de Noordzee is het soms te gevaarlijk om te duiken of mogen duikers helemaal niet duiken. Een drone is dan ideaal om de onderwateromgeving te inspecteren. “De duikers lopen onderwater vaak gevaar, omdat water onvoorspelbaar is.” Een drone kan de duikers in de gaten houden of zelfs het werk van de duiker deels doen, als de omstandigheden te riskant zijn om te gaan duiken. “Het scheelt ook veel geld en een hoop tijd, omdat we bijvoorbeeld niet een heel team onderwater hoeven te sturen. Een drone kan op die manier alles bekijken en de veiligheid waarborgen. Ook in troebel water, want ze zijn uitgerust met sonar.”

Hulp en service
“We hadden iemand nodig die veel expertise heeft en verstand van de waterwereld en dat heeft H2O Drones dubbel en dwars bewezen”, vertelt Van Erp. Hij benadrukt dat kennis over de drones en de onderwaterwereld zeer belangrijk is voor hun stichting. “De hulp is heel waardevol voor ons die wij krijgen van H2O Drones. Ze bieden de juiste support en hebben de juiste kennis. Als we het in onze omgeving gebruiken, krijgen we heel veel positieve reacties en merken we de nieuwsgierigheid naar de onderwaterdrones.”

Partners in crime
H2O Drones en Ghost Diving hebben al velen malen samengewerkt. “Dat waren zeer geslaagde dagen”, zegt Van Erp. “Het was super handig dat ze mee waren, want wij wisten niets van de drone. Na zo’n dagje waren wij ervan overtuigd dat H2O Drones onze partner in crime moest worden.”

 

 


Do you want to know more about our co operations and field of interest? Contact us here.

Or follow us on social media

YouTube

LinkedIn

Facebook

 

De ervaringen van Spie Nederland met H2O Drones

Een van de meest voorkomende inspecties voor onze drones, is het inspecteren van waterinfrastructuur. Dan spreken we over sluizen, damwanden, brugpijlers, en alles dat zich onderwater bevindt. Deze inspecties worden – vaak in opdracht van Rijkswaterstaat of Nederlandse gemeenten – door verschillende bedrijven gedaan, waaronder Spie Nederland. We gingen mee met Arjen Geelhoed, uitvoerder bij Spie Nederland, en Mario Bergman, eerste servicemonteur én dronepiloot bij Spie Nederland, naar een inspectie van de Middensluis in IJmuiden. Daar spraken we over de samenwerking tussen H2O Drones en Spie.

 

Spie is een wereldwijde multitechnische dienstverlener en partner van H2O Drones. Ook zij maken gebruik van onze drone, de DTG3 van Deep Trekker. “De drone gebruiken we voornamelijk bij het inspecteren van sluizen en sluisdeuren”, zegt Geelhoed. Bergman gebruikt de DTG3 van Deep Trekker nu al een tijdje bij inspecties. “Hij is volledig geïntegreerd in het werkproces. Wekelijks gebruiken we hem bij inspecties en vaak ook een paar dagen achter elkaar. Zeker als het grote inspecties zijn.”

 

H2O Drones en Spie in samenwerking
Nu werken zowel H2O Drones als Spie gedeeltelijk in dezelfde sector, maar goed bekend waren we nog niet met elkaar. Uiteraard kenden wij Spie, maar andersom nog niet. Dankzij een gemeenschappelijke partner kwamen we met elkaar in contact. “Ik ben gaan zoeken op het internet naar onderwaterdrones die wij zouden kunnen inzetten”, vertelt Geelhoed. “Ik zag dat RPS al gebruik maakten van onderwaterdrones en na een telefoontje hoorde ik dat zij heel erg tevreden waren over de drones en service. Toen leerde ik welk bedrijf  achter de drones zat: H2O Drones. Al snel had ik contact met Karst Beens, directeur van H2O Drones. Na wat gesprekken begonnen we met een enthousiaste samenwerking.”

Geelhoed laat weten dat ze voorheen ook al werkte met een onderwaterdrone, maar dat de kwaliteit van de drone, de service van het bedrijf en de communicatie niet waren waar ze naar opzoek was. “Ik zal er maar niet teveel over zeggen, maar het was niet aan ons besteed. Onderdelen en onderhoud duurde veel te lang; het ging allemaal maar moeizaam”, zegt hij. “Bij jullie is dat het tegenovergestelde. De service is heel snel en betrouwbaar. Stel, onze drone is kapot en we hebben geen tijd om deze te repareren, dan kunnen we een vervangend model van jullie krijgen. Die zekerheid is heel prettig en geruststellend, zeker als je een druk schema of een belangrijke inspectie op de planning hebt. Of we kunnen vragen of jullie de inspectie voor ons kunnen doen. Allemaal geen probleem.”

 

“Met de DTG3 kunnen we alles heel snel uitvoeren, zonder de benodigde extra veiligheidschecks.”
– Uitvoerder Arjen Geelhoed van Spie Nederland

 

De DTG3
De DTG3 is een relatief kleine en wendbare onderwaterdrone van Deep Trekker. H2O Drones is de officieel gecertificeerde retailer van alle Deep Trekker producten in Nederland. Uitgerust met een 4K-lowlightcamera, is duidelijk en scherp beeld een garantie. Perfect voor helder en diep water, zoals dat bij sluizen. Het werk op zich met de drone biedt ook een belangrijk pluspunt. “Met de DTG3 kunnen we alles heel snel uitvoeren, zonder de benodigde extra veiligheidschecks. Daardoor kunnen we onze deadlines halen makkelijker halen. Boetes zijn namelijk al snel binnen als een project te lang duurt. Ook is de drone snel in te zetten, zodat we direct kunnen handelen bij bijvoorbeeld een storingsmelding.”

Net zoals bij alle andere drones en crawlers van Deep Trekker, is de DTG3 vanaf de kant te besturen via een controller. “Je kunt met de camera op en neer bewegen en met de drone horizontaal en verticaal bewegen. Dat geeft veel mogelijkheden, maar kan wat verwarrend zijn in het begin.” Geelhoed benadrukt dat het vooral een voordeel is. “Het nauwkeurig afdalen en weer naar de oppervlakte varen, is heel prettig voor dit soort inspecties. De besturing moet je dan even onder de knie krijgen, maar er zit een hand-out bij de drone en we kregen hierin training in van H2O Drones. Zodra je de besturing onder de knie hebt, werkt het echt perfect. Het kleine formaat van de drone maakt de inspecties ook makkelijk. Simpel en efficiënt.”

 

“Dit lost simpelweg ons probleem op met inspecties”
– Dronepiloot Mario Bergman bij Spie Nederland

 

Toekomst
Spie gebruikt de onderwaterdrones van H2O Drones nu al een tijdje, maar zijn er al plannen voor de toekomst?
“We zijn voorlopig tevreden met dit model. Het voldoet aan alles wat we nodig hebben. Maar als een opdrachtgever zoals Rijkswaterstaat zegt dat ze meer willen zien van inspecties met bijvoorbeeld sonar of andere objecten die moeilijk zichtbaar zijn, dan zal uitbreiden naar een tweede drone hoogstwaarschijnlijk zijn”, zegt Geelhoed.

Volgens Mario Bergman, dronepiloot bij Spie Nederland, is hetgeen wat nu nog mist het lateraal langs een muur bewegen met de DTG3. “Dit maakt het inspecteren van een volledige muur wat minder efficiënt. Het is wel mogelijk met andere drones van H2O Drones, dus wie weet of we een tweede drone aanschaffen.”

 

Tevreden?
“Ja, we zijn super blij met de drone” , zegt Bergman. “Dit lost simpelweg ons probleem op met inspecties. En mocht er een probleem zijn met de drone, die we overigens nog niet hebben gehad, weten we dat we snel geholpen worden door een serviceverlener in Nederland. Dit scheelt veel ten opzichte van leveranciers in het buitenland.”


Heeft u vragen over onze samenwerking met Spie? Of over ons werk met de drones in het algemeen? Neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons op Social Media, om altijd op de hoogte te blijven!

Levens redden met innovatie

Search & Rescue-missies brengen altijd gevaar met zich mee. Dat komt doordat de redder zich vaak begeeft op onbekend terrein. Dat kan leiden tot tijdverlies, wat het verschil kan maken tussen leven of dood. In het ergste geval voor de redder kan de missie levensgevaarlijk worden. Daarom willen wij helpen met het minder risicovol maken van dit soort onderwatermissies.

Met deze instelling gaven wij een demonstratie aan de brandweer van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Zij zijn tegenwoordig steeds vaker bezig met het zoeken naar slachtoffers die te water zijn geraakt en zetten duikers in om hun te assisteren. Maar waarom hebben ze dan de hulp nodig van een drone? Het antwoord verschuilt zich in de eerste alinea: veiligheid! Echter, vervangt de drone de duikers niet compleet. We ondersteunen de duikers eerder.

De drone zal eerder het water in gaan dan de duiker. Zo kunnen we de omgeving checken op veiligheidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan obstakels waar de duiker achter kan blijven hangen of plekken waar hij niet in moet zwemmen vanwege krapte of stroming.

 

Wat biedt onze onderwaterdrone voor Search & Rescue?
Naast de veiligheid kunnen we ook helpen met het efficiënter maken van de missie. Op het moment wordt voor een Search & Rescue-missie het zoekgebied in rasters verdeeld. Dit raster helpt voor het oriënteren en moet er voor zorgen dat geen enkele plek niet wordt onderzocht of dubbel wordt onderzocht. Terwijl dit een efficiënte methode is, kost het wel veel tijd om zo’n raster te maken. Maar met onze drones, zijn rasters niet meer nodig.

Dat komt door onze sonarsoftware! Een duiker heeft namelijk onderwater in de meeste Nederlandse wateren niet meer dan een tot twee meter zicht. Zelfs met licht verbeteren deze omstandigheden zich amper. Sonar heeft daarentegen een bereik van zestig meter en geen last van donker of troebel water. Kortom: met sonar wordt de missie een stuk gemakkelijker en kan deze sneller verlopen, waardoor het slachtoffer eerder kan worden gered of opgespoord. Er zijn geen voorbereidingen nodig, alleen enkele minuten om de drone klaar te maken voor de duik.

 

De brandweer van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Projectleider Rick Koedoot van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond was verantwoordelijk voor het aanschaftraject van de ROV REVOLUTION onderwaterdrone van H2O Drones. Hij bevestigt dat de drones voornamelijk worden ingezet om duikers te ondersteunen en voor het opsporen van menselijke slachtoffers die te water zijn geraakt.

“We hebben natuurlijk duikteams bij de brandweer, maar dat is een risicovolle taak”, vertelt Koedoot. “We willen zo risicoloos werken als we kunnen, ondanks het gevaarlijke werk.” Hij benadrukt dat de onderwaterdrones van H2O Drones hun duikers goed kunnen helpen. “De ROV’s, oftewel onderwaterdrones, zijn uitgerust met sonar en hebben daardoor bijzonder goed zicht onderwater, zelfs als het donker of troebel water is. Dat is van belang voor een risicoanalyse”, legt hij uit.

Zoals Koedoot vertelt, gaan de drones een risicoanalyse maken voor onze duikers, zodat ze weten wat ze te wachten staat onderwater. “Hierdoor kunnen het aantal potentiële ongelukken significant worden ingeperkt. We willen weten wat de drones zien onderwater, zoals obstakels. Dan kunnen wij bepalen of het gevaarlijk is voor een duiker.” Duikers kunnen namelijk blijven hangen achter obstakels onderwater, wat voor een levensbedreigende situatie kan zorgen.

 

“De samenwerking is super. De communicatie verloopt soepel en we konden vragen en uitvoeren wat we wilden en werden daarin goed begeleid. We hadden natuurlijk vragen en wilden ook wat testen doen en ook dat kon uiteraard. Dat was erg behulpzaam en leerzaam.”

Rick Koedoot, brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

 

Ook menselijke slachtoffers opsporen onderwater is waar de drone voor zal worden ingezet. Dit kan ook snel en efficiënt worden gedaan dankzij de sonar. Hoe Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond bij onderwaterdrones op zich als oplossing kwam, is een ander verhaal.

Daniël Boender, duikcoördinator bij de brandweer van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, deed voor zijn scriptie in 2014 onderzoek naar de veiligheid van duiken en Search & Rescue-missies. Via hem is de brandweer bij het idee gekomen om onderwaterdrones met sonar in te zetten. Vaak als zij zochten tijdens een Search & Rescue-missie naar een slachtoffer met duikers en geen succes hadden, kwam de politie om verder te zoeken. Zij deden dat met een bootje dat uitgerust was met sonar. “En daar zag ik wel wat mogelijkheden in”, zegt Boender. “Ze vinden dan heel snel het slachtoffer. Als wij dat drie uur eerder hadden, hadden wij het verschil kunnen maken”, vertelt hij. “De vraag kwam bij mij dan al snel: waarom hebben wij dat niet?”

Boender benadrukt dat duiken niet zonder risico is. “We hebben mensen verloren of bijna verloren tijdens missies. Ik ben toen Integrale Veiligheid gaan studeren om dit probleem te tackelen. En met succes.”

Het ging met trial and error volgens Boender. “We hebben heel veel mogelijkheden getest, maar niet alles was even effectief. Destijds waren dat interessante opties met potentie, maar er zat geen doorslaggevend model tussen.” Na de testfase en groen licht te krijgen om te innoveren binnen het duikteam, is hij via een tender terecht gekomen bij H2O Drones. “Al snel raakten we in gesprek en kwamen we tot de aanschaf van een drone. De volgende stap is om dit landelijk te maken. Deze innovatie viel zo goed, dat de meeste ervan overtuigd waren om dit te delen met andere veiligheidsregio’s.”

Tekst gaat verder onder de slideshow

[awl-slider id=7366]

 

Toekomst
We zijn ontzettend blij dat de brandweer van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond ook de voordelen van onze drones zagen en de keuze hebben gemaakt om hun team te versterken met onze Deep Trekker ROV REVOLUTION onderwaterdrone. Zij kozen voor de standaard uitgeruste uitvoering, die meer dan genoeg is om de veiligheid en efficiëntie van hun missies te verbeteren.

Wij zullen ze zoveel we kunnen ondersteunen in het veiliger maken van hun missies. Om onze kennis en vaardigheden te delen met de brandweerlieden, geven we tien brandweerlieden een cursus over hoe je onze drones (het meest efficiënt) kunt gebruiken.

Graag bedanken we de brandweer van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond nogmaals voor de kans om te laten zien wat onze drones kunnen en wat voor een aanwinst ze zijn bij Search & Rescue-missies. We wensen ze veel succes met verdere missies!


Benieuwd of onze drones u ook kunnen helpen in het werkveld?

Neem hier contact met ons op of bekijk onze sociale media!

Facebook

YouTube

LinkedIn

 

Een verhaal uit de praktijk van Leo van Houwelingen, Prevent Survey BV

Prevent Survey en H2O Drones zijn al lange tijd goede partners. Maar hoe kwam deze samenwerking tot stand? Dat lees je in dit interview met Leo van Houwelingen, schade-expert en mede-eigenaar van Prevent Survey BV.

Om te beginnen kruisen de markten van Prevent Survey en H2O Drones. Prevent Survey houdt zich onder andere bezig met schadebeoordelingen van scheepscasco’s, machines en werktuigen van binnenvaartschepen, offshore schepen, inrichting zoals havenkades, sluizen en bruggen.
Dat is waar H2O Drones en Prevent Survey elkaar vaktechnisch ontmoeten. H2O Drones is gespecialiseerd in onderwaterinspecties door middel van onderwaterdrones van veel van deze objecten.

“We waren opzoek naar een verbreding van ons werk, namelijk onderwaterinspecties zonder dat we zelf te water moeten”, zegt Leo van Houwelingen. “Na wat onderzoek op het internet kwamen we vrijwel direct bij H2O Drones terecht.” Volgens Van Houwelingen komen onderwaterinspecties in hun wereld bijna niet voor. “Doen we het toch, dan gebeurt het met duikers”, licht hij toe. “Als we dat dan deden, kostte dat veel geld. Het probleem in Nederlandse wateren is niet alleen het zicht dat vaak slecht is, maar ook de stromingen.” Van Houwelingen vertelt dat duikers werden verplaatst door de stroming, waardoor het lastig werd om te bepalen waar zij nu precies zaten en wat ze aan het inspecteren waren. “Ze gingen bakboord onderwater en kwamen stuurboord weer bovenwater. In onze branche werkte dat dus niet altijd even goed.”

Na wat telefoontjes ontstond er goed contact tussen H2O Drones en Prevent Survey. “We hebben toen een onderwaterdrone aangeschaft en hebben samen met de directeur Karst Beens een dopplersysteem ontworpen”, vertelt Van Houwelingen. Daarmee kan je bepalen waar de drone zich onderwater bevindt. “Met die positie wisten we welk deel van het schip wordt geïnspecteerd en konden we nauwkeurig te werk gaan.”

Voorheen was de werkwijze van Prevent Survey een stuk anders, zonder onderwaterdrones. Van Houwelingen: “Eerst moesten we vaak een schip uit het water halen om goed de onderkant te inspecteren. Dat neemt heel wat tijd in beslag en is ook nog eens behoorlijk duur. We dachten dat we dat beter en sneller zouden konden, maar hoe?”

“Dat doen we dus nu met onderwaterdrones met goed succes”, gaat Van Houwelingen verder. “Ook als een schip onderwater schade heeft, is dat heel snel te zien met de drones dankzij sonar. Dan heb je ook geen last van de waterkwaliteit. Het verbreedt ook onze markt, wat zeer waardevol is. We willen ons graag onderscheiden en zo topkwaliteit werk leveren.”

Van Houwelingen vertelt dat zicht heel belangrijk is in het water. De onderwaterdrones van H2O Drones zijn daarom ook uitgerust met sonar. “Zonder sonar kun je met veel troep in het water net een meter zien. Sonar heeft geen last van die rotzooi, dus daardoor kun je heel veel zien.” Van Houwelingen vertelt dat H2O Drones ze erg geholpen heeft om dit onder de knie te krijgen. “De samenwerking was altijd betrouwbaar en prettig.”

De besturing van de onderwaterdrone heeft H2O Drones ook uitgelegd, zegt Van Houwelingen. “Het is heel goed te doen. Het is bijna een soort spelletje. Zo moet je er natuurlijk niet mee omgaan, maar het maakt de besturing ervan wel een stuk makkelijker.”

Van Houwelingen zegt erg tevreden te zijn over de samenwerking en service van H2O Drones. “H2O Drones staat altijd voor ons klaar. Zo was het al in het begin. We hadden wat problemen met de batterijen, maar dat werd met veel aandacht en geduld opgelost. Daar waren we meer dan tevreden over: Het is een betrouwbare partner van ons.”


Wilt u ook klant worden van H2O Drones, of heeft u vragen over een mogelijke samenwerking in de toekomst? Neem dan contact met ons op!

Of volg ons via een van onze sociale media kanalen:

Hoe leren wij u met onze drones en crawlers te werken?

Een drone (ROV’s) besturen is heel makkelijk! Maar de juiste beelden verkrijgen uit werken met een onderwaterdrone blijkt toch moeilijk te zijn. Dus hoe kunnen onze klanten klaargestoomd worden om goed met de drones overweg te kunnen, om van hieruit ook de best mogelijke resultaten voor zichzelf te halen? Daar gaat bij ons een cursus aan vooraf. Wat dit inhoudt leest u in een interview met Rob van der Heijden, dé man van de cursussen van H2O Drones!

Een korte intro over Rob zelf: Rob heeft samen met Karst Beens H2O Drones het ‘testprogramma onderwaterdrones’ binnen Rijkswaterstaat opgestart en onlangs met succes afgerond. Met de start van het testprogramma kreeg H2O Drones dan ook versneld zijn vorm.

Naast onderwaterdrones is hij zelf ook bezig met andere soorten drones, waaronder vliegende drones. Rob werkt primair bij Rijkswaterstaat en is deels zelfstandig ondernemer, ook op het gebied van ROV’s/onderwaterdrones.

In dit interview leest u ervaring die wij hebben opgebouwd, de inhoud van cursussen die wij aanbieden, tips die wij u nu al mee kunnen geven en nog veel meer! Wij hebben dit zo goed mogelijk voor u op papier gezet, zodat u het interview nog eens kunt nalezen.

Laten we beginnen met een introductie! Kan jij iets over jezelf vertellen Rob?

“Ik ben Rob van der Heijden, ik ben al 4-5 jaar bezig met het opdoen van ervaring in de wereld van de verschillende soorten onderwaterdrones. Ik kwam regelmatig situaties tegen waar een kijkje onder water belangrijk was. Daarin heb ik veel opties geprobeerd maar dit bleek half werk te zijn, met wisselvallige resultaten. Dit moest simpelweg beter kunnen! Zo ben ik vanzelf bij ROV’s terechtgekomen, specifiek portable onderwaterdrones.”

Oké, welk proces heb je (in die 4-5 jaar) doorgelopen om bij deze producten uit te komen?

“Er waren veel ontwikkelingen op het gebied van drones en AI (Artificial Intelligence). Tijdens het onderzoeken en in de voorbereiding van het testprogramma kwam ik Karst Beens tegen, die zelf opzoek was naar een bedrijf in een nieuwe markt. Vanaf het begin was er bij ons een overeenkomst in de toekomstvisie voor onderwaterdrones, daarop zijn we een  samenwerking aangegaan om de overlap in onze visie te kunnen samenbrengen en invulling te geven aan het testprogramma.

Er was overal wel interesse in onderwaterdrones maar niemand die echt het voortouw wilde nemen of in de markt een partij die invulling kon geven aan het testprogramma. “De echte inzet van onderwaterdrones is begonnen in het testprogramma binnen Rijkswaterstaat, waar ik nu veel ogen heb kunnen openen.”

Mooi, hoe heb bij Rijkswaterstaat de potentie van ROV’s kunnen laten zien, zorgen dat het een ‘eye-opener’ werd?

“Rijkswaterstaat werkt voornamelijk met duikers om inspecties te doen. Ook wel in potentieel gevaarlijke situaties voor de duiker. Ongeveer 40% van de assets van Rijkswaterstaat liggen (deels) onder water. Om te weten hoe het hier mee staat moeten deze regelmatig geïnspecteerd worden. Bijvoorbeeld het bekijken van met stroming of bij drugsdumpingen kan heel gevaarlijk zijn. Hier zitten bijv. veel chemicaliën in en dit kan heel gevaarlijk worden voor een duiker. Risico’s vermijden was voor Rijkswaterstaat toch een kernpunt, en hoe? Via onderwaterdrones.”

Kan je ons vertellen wat jouw werkzaamheden zijn bij H2O Drones?

“Ik doe inspecties die geen relatie hebben met RWS, wegens mogelijke belangenconflicten. Zo heb ik bijvoorbeeld bij de Shell (Rheinland) in Duitsland inspecties uitgevoerd, en nog wat kleine klussen hiernaast kunnen doen.

En zo ook de nodige ervaringen opgedaan, ook minder leuke: in Duitsland ben ik eens goed de mist in gegaan. Hier dacht ik in een kanaal te zitten waar wij al de hele dag in bezig waren, maar de afmetingen waren net anders en zo ben ik komen vast te zitten. Dit was absoluut niet fijn voor de klant, ook niet voor mij persoonlijk. Uiteindelijk hebben wij na veel pogingen de drone er weer uit weten te krijgen, maar deze had wel flinke schade. Dit zijn natuurlijk risico’s die je niet wilt nemen maar wel kunnen gebeuren, en hier zal ik mij niet snel meer in vergissen. Achteraf een heel goed leermoment dus.”

Ik ben niet de enige die wel eens een drone beschadigd heeft, zo zijn er nog veel meer verhalen. Een van onze drones is bijvoorbeeld door een schip geraakt. Deze was gelukkig nog te repareren.

Dit was voor ons ‘nieuw leren’ in trainingen en veel oefenen.”

Dit is dus ook het cursusaanbod vanuit H2O Drones?

“Ja, zo ben ik door H2O Drones gevraagd om trainingen voor hun klanten te organiseren.”

Wat kan je ons vertellen van de cursus? Beginnend bij de opbouw van de trainingen?

“We beginnen met wat je moet weten, wat je moet zien en hoe dat kan. Daarna gaan we verder met het te water laten van de drone. Zo zie je natuurlijk de drone niet meer als deze onder water is, je moet dus leren vertrouwen op de instrumenten en hier mee om kunnen gaan. Zeker het leren kijken naar bijv. de sonar, een digitaal beeld, is moeilijk. In een dag leg ik veel uit, maar laat ik mensen ook oefenen. Met meer uren wordt je hier vanzelf beter in. Het is echt oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

-Dit is niet alleen zo bij onderwaterdrones, dit heb ik ook gemerkt bij bijvoorbeeld vliegende drones. Daar moet je ook veel oefenen om het (juiste) gevoel te krijgen.-

Ook komt er een stukje techniek bij kijken, hoe werkt de drone zelf? Hoe werkt de sonar? Wat kan wel en wat kan (nog) niet?

Het onderdeel onderhoud is ook belangrijk. Bijvoorbeeld het schoonmaken en wat moet je doen bij foutmeldingen? Wat gebeurd er als er iets in een propeller komt?

De antwoorden hierop zijn makkelijk, maar je moet ze wel weten.”

Heb je tips voor het gebruiken van een drone?

“Bij bepaalde inspecties kan je wat veranderen aan het gewicht, zo kan je de normaal gesproken neutrale gewichtsverdeling van de drone positief of negatief maken.

Bijvoorbeeld bij een scheepsinspectie is het makkelijk als de drone te zwaar is, en vanzelf langzaam naar beneden drijft. Door met de motoren tegenwicht te bieden krijg je een stroming aan de onderkant van de drone. Doe je dit andersom en is de drone te licht, krijg je stroming aan de bovenkant, waar je de inspectie doet. Dit kan ervoor zorgen stof en vuil op de romp van het schip loskomt en het zicht belemmert. Bij bodeminspecties is het eigenlijk precies andersom, dan wil je ervoor zorgen dat je stof en vuil van de bodem niet omhoog brengt en dit een troebel beeld veroorzaakt.

Wat wordt bij de drones het meest onderschat?

Wat het meest onderschat wordt is toch het te water laten van de drone en niet meer weten waar de drone dan is, en welke kant die op kijkt.

Daarvoor leer ik om met de sonar te navigeren op herkenningspunten.

Er zijn uiteraard hulpmiddelen die het makkelijker kunnen maken, zoals een GPS die werken met hydrofoons. Dit werkt met geluid, akoestische sensoren. Het probleem hiervan is wel dat er met verstoringen in het water een nieuwe situatie is begonnen, en dit de plaatsbepaling kan verstoren. Dit is dus ideaal op rustige plekken, waar geen dieren of boten zijn. Verstoringen maken dit moeilijk om te gebruiken.”

Welke vragen worden jou het meest gesteld? (FAQ)

  • “Hoe weet ik waar mijn onderwaterrobot is?”
  • “Hoe kan ik de sonar gebruiken? M.b.t. afstanden en aflezen data.”
  • “Waar moet ik op letten bij onderhoud en foutmeldingen?”

Voorbeeld: “Kan een visdraad (lijn) schade veroorzaken als deze in de motor komt van de ROV?” Nee, door de magnetische overbrenging kan het geen kwaad. De motoren vragen meer stroom als er iets tussen zit en krijg je foutmelding in beeld omdat er te veel stroom wordt gevraagd. Maar door de magneetkoppeling kan dat niet direct kwaad, je weet dan wel dat je de inspectie even moet pauzeren om de aandrijving weer vrij te maken.”

Er zijn dus weinig vragen over de controller, lijkt dit op een game-controller?

“Ja, in zekere zin wel. Je moet wel het verschil leren tussen de manier waarop je de controller gebruikt. Het gaat hier om de beste beelden, niet om het snelst varen. Bij de game-controllers moet je voor andere spellen andere knoppen indrukken. Dat heb je bij de drones ook. Een andere drone kan andere functies hebben, dit bedien je dus met andere knoppen.

Dit gedeelte leg ik wel uit in de theorie, maar voeren we vooral uit in de praktijk.”

Wat is een veelgemaakte fout bij de besturing van de drones?

“Heel zenuwachtig of te veel besturen: steeds alles tot in de puntjes willen corrigeren. Een kleine beweging onder water gaat nog even door, nadat je de actie hebt uitgevoerd. Dit gaat altijd zo onder water. Er zit geen vertraging in de besturing maar de onderwaterdrone beweegt zelf nog door, zoals je bij een auto gas loslaat en toch nog blijft rijden. Daarnaast zit je ook nog met stromingen bij je inspectie.

De een is hier beter in dan een ander, dit kan ik in de praktijk altijd wel snel zien, en zo nodig mensen toch blijven aansturen.”

Zie jij dan ook dat bepaalde groepen mensen hier beter in zijn?

“Ik denk dat jongeren de besturing wat sneller onder de knie hebben. Inderdaad omdat zij in de modernere tijd zijn opgegroeid met gamen en de besturingen. De besturing van de joysticks en de controller in het algemeen hebben ze vaak sneller door.

-Dit zie ik ook bij vliegende drones, daar kunnen soms kinderen al beter vliegen dan ik, gewoon omdat zij dit gevoel vanuit spelletjes hebben aangeleerd.-”

Is het dan verstandig om alleen jongere mensen op cursus te zetten, of hier toch ook meer ervaren werknemers naartoe te sturen?

“Ik denk dat een mix wel goed is, over het algemeen kom ik 2 types tegen die elkaar kunnen aanvullen:

  • Zij die heel goed met de drone overweg kunnen maar niet precies weten wat ze moeten zien en wat ze zoeken
  • Zij die minder met de drone overweg kunnen maar precies weten wat ze zoeken.

Hier zie ik vaak wel een leeftijdsverschil in, de wat jongere mensen die ik opleid zijn toch wel beter met de drone, maar de meer ervaren werknemers weten precies wat ze in beeld moeten krijgen.

Daarom lijkt een mix hiervan mij ideaal. Vaak inspecteer je met 2 personen, dit is toch veel makkelijker. Dan kan je dus de krachten bundelen. Hoe deze invulling wordt gegeven kan voor iedereen verschillen, maar als je beter wilt worden moet je veel oefenen en ervaring opdoen. Zelfs na 3 jaar oefenen merk ik dat ik bepaalde handelingen nu makkelijker uitvoer dan een jaar geleden.”

Kan je als afsluiting nog iets vertellen over H2O Drones?

“Ik denk dat H2O Drones klantgericht goed kan schakelen en ze zeker in deze nieuwe markt nieuwe oplossingen kunnen vinden. Ze weten heel goed wat de apparatuur wel en niet kan. Ze hebben bewust voor kwaliteit gekozen met Deep Trekker, die leveren nu echt een van de beste drones ter wereld.”

Top! Bedankt. Heb je zelf nog iets extra’s toe te voegen? Iets dat belangrijk is maar nog niet aan bod is gekomen?

“H2O Drones heeft een aantal inspecties uitgevoerd waar vooraf niet duidelijk was wat er uit zou komen. Zo hebben ze tijdens het testprogramma van RWS een pre-dive inspectie uitgevoerd. Daar moesten ze een stuw nakijken, of deze nog goed op de plek zat. Dit zijn schotten van ongeveer 2,5 meter breed. Hier waren twee lege duwbakken tegen enkele schotten van de stuw gebotst. Hierdoor was het niet duidelijk of de schotten nog op de zogenoemde jukken lagen. Als ze er half afhingen is er extra stroming, wat een risico voor de duiker kan zijn.

Bij de inspectie is gebleken dat alle schotten nog op de jukken lagen, maar enkele jukken wel scheef waren. Ze waren niet eraf gevallen of beschadigd, maar een en ander was wel wat krom. Dit betekende dus dat het voor de duiker veilig was om te inspecteren, en dat hier dus meer zekerheid uit was gekomen.

Bij een andere inspectie zat onze kabel vast om stalen pinnen op de bodem. Dit was vervelend, maar als een duiker hier tegenaan was gezwommen in plaats van onze drone had dit nare gevolgen kunnen hebben.

We zijn zelfs een keer een drone kwijtgeraakt door omstandigheden bij een stuw, daar werd de drone zo een erosiegat ingezogen en wij konden hier niets aan doen. Daar wilden ze eerst een duiker in een kooi naar beneden sturen. Het is ook maar goed dat we dat niet gedaan hebben, want door de sterke stroming konden wij zelfs onze onderwaterdrone hier niet uit krijgen. We weten niet wat er gebeurd was als hier een duiker naar beneden was gegaan. Je kan hier dan maar beter een drone verliezen dan een mensenleven.

In de situaties waar wij een drone zijn kwijtgeraakt had je in principe ook een duiker kunnen verliezen. Dat is een afweging die je moet maken, een fout kan iedereen maken maar risico’s kan je afwegen. Je kan boven water niet overzien wat er onderwater afspeelt, veel duikers kunnen ook bevestigen dat de situatie anders was dan ze hadden voorgesteld. Dit kan voor een groot deel opgevangen worden met een scan vooraf aan een duik (of een volledige inspectie met een drone).”

Als afsluiting willen wij Rob van harte bedanken voor het interview! Door zijn uitgebreide verhalen en goede antwoorden is er veel duidelijk geworden. Nu heeft iedereen een goed beeld van de cursussen en de ervaringen die hiermee gepaard gaan. Zelfs onze medewerkers hebben hier wat van kunnen opsteken!


Nieuwsgierig geworden? Neem dan nu hier contact met ons op voor eventuele vragen!

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor onze nieuwste ontwikkelingen!

Technologische ontwikkelingen, 3D-beelden en meer…

Onze technologische ontwikkelingen

Als bedrijf ben je altijd bezig met ontwikkelen, voor het bedrijf zelf en voor de klanten. Zo zijn wij aan het groeien in de markt, actief op sociale media en bezig met vernieuwingen op de website.

Naast deze marketing specifieke doeleinden zijn er veel meer ontwikkelingen aan de gang. Uiteraard gaan we deze nu niet allemaal noemen, dit zal een leuke verassing blijven… Wél wordt nu toch een van de ontwikkelingen benoemd:

3D-beelden

Een van de technische meest gecompliceerde ontwikkelingen waar wij nu mee bezig zijn, zijn de 3D-beelden. Bert Vierwind is bij ons de uitverkorene om de beelden die wij onderwater maken te converteren naar een 3D-omgeving.

Bert is student bij Van Hall Larenstein en studeert Land- en watermanagement. Bij ons is hij zich gaan specialiseren op data-improvement. Het belang hiervan is dan ook dat de data die wij krijgen beter gestroomlijnd aan de klant gepresenteerd kan worden. Door de beelden van de camera en sonar te gebruiken voor een 3D-model is altijd duidelijk waar in de ruimte bepaalde scheuren of andere zaken zich bevinden.

De beelden worden vanuit de camera en sonar gebruikt, en van hieruit naar een 3D-model gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld van leidingen, sluizen en kadewanden.

De volgende foto is niet een echte foto:

Dit is een afbeelding van puntenwolken die resulteren in een beeldopname. Deze technologie is nog niet feilloos, maar kan wel gebruikt worden voor een goed beeld met veel herkenningspunten. Verder besparen wij u graag de achtergrond van het technologische verhaal.

 

Interview Bert:

Waarom ben je begonnen met het maken van 3D-beelden?

Voor mijn studie land- en watermanagement ben ik gestart met een onderzoekende stage bij H2O-Drones. Hier heeft de directeur mij een probleemstelling voorgelegd waar het bedrijf tegenaan liep. Namelijk de grote hoeveelheid data die de drone verzameld en dat dit met veel manuren nog omgezet moet worden in informatie. De videobeelden en sonardata die de onderwaterrobot verzameld zijn enkele voorbeelden van deze data-outputs.

 

Wat kan je met 3D-beelden? En wat zijn de grote voordelen?

Nu is er de mogelijkheid om videobeeld via fotogrammetrie om te zetten in een 3D-omgeving. Dit is zeer handig om later direct in te zoomen op de interessante delen van de inspectie zonder urenlang naar videomateriaal te kijken en deze frames onderling te vergelijken. Als er bijvoorbeeld een scheur in een geïnspecteerde duiker zit, dit op één punt maar voor de helft in het videobeeld komt en op een ander punt de andere helft laat zien moet er veel beeldmateriaal verwerkt worden om iets kleins in beeld te brengen. Dit kost veel manuren en kan veel makkelijker opgelost worden door software. De 3D-beelden zijn zo’n oplossing. Hier kunnen de interessante delen gemakkelijk en efficiënt herkent en uitvergroot worden.

 

Hoelang ben je bezig met een 3D-omgeving maken?

Dat verschilt. Voor een inspectie met beeldmateriaal van een uur of meer kan het schapen van zo’n driedimensionaal beeld wat de geïnspecteerde omgeving benadert wel een avond of dag duren. Al zijn er opties om dit proces te versnellen en kan het ook binnen 2 uur af zijn als dat nodig is. Het beeld wordt dan wel minder accuraat. Het is net waar de prioriteit ligt.

 

Zie je in toekomst in deze technologische ontwikkeling?

Er zit zeer veel toekomst in deze ontwikkeling. Vooral in het uitvoeren van autonome inspecties. Voordat een drone weet waar die moet zijn moet die natuurlijk eerst de omgeving kunnen herkennen. Hiervoor moeten drones getraind en getest worden. Nu is er voor de software de optie om dit volledig virtueel op te lossen. Al moet er dan wel eerst een accurate driedimensionale omgeving zijn waar de programma’s in getraind kunnen worden. Dat is waar de door fotogrammetrie gemaakte 3D-omgevingen essentieel voor zijn. Als je wilt dat iets in de echte wereld werkt, moet je ook materiaal van de echte wereld gebruiken.


Voor meer informatie over de voortgang van onze technologische ontwikkelingen, vragen of mogelijkheden.. neem contact op met ons!

Blijf altijd op de hoogte van onze vorderingen via Facebook of LinkedIn!