Onze veiligheid beschermen met een ROV

Momenteel is er sprake van een dreiging voor de infrastructuur in de Noordzee. Deze vitale infrastructuur moet namelijk worden beschermd tegen sabotage en digitale aanvallen. Dit is noodzakelijk om ons dagelijks leven veilig te kunnen leiden, milieu, klimaat en het opwekken van energie. Om de infrastructuur te kunnen beschermen moet er worden gewerkt op 80 meter diepte, onder water. Een ROV is de perfecte kandidaat voor klussen zoals deze.

In de Noordzee bevindt zich een enorme hoeveelheid kabels, leidingen en windparken die onder andere onze energievoorziening en internetverbindingen mogelijk maken. Rijkswaterstaat presenteerde al enkele feiten over de Noordzee. In het Nederlandse deel van de Noordzee ligt bijvoorbeeld 2500 kilometer aan leidingen en 4000 kilometer aan kabels. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat al met een ROV de water- en bodemkwaliteit en spoort hiermee verloren lading en scheepswrakken op.

Een actueel veiligheidsprobleem                                                                                                                                                                      De sabotage van Nord Stream, doorgeknipte kabels voor de kust van Noorwegen en Taiwan en een grotere dreiging van China en Rusland op verschillende plaatsen, zijn een paar voorbeelden van de veiligheidsproblemen die zich op dit gebied afspelen. De Johan de Witt Conferentie heeft opgeroepen om prioriteit te geven aan de bescherming van infrastructuur op de zeebodem. De Johan de Witt conferentie is een conferentie over maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen. De Fransen hebben al een nieuwe strategie voor Seabed Warfare, het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld speciale fregatten en België heeft een minister van Noordzee. Met een ROV kun je objecten die niet thuishoren in deze infrastructuur opsporen en identificeren. Dit omdat de ROV is uitgerust met een full colour 4K-HD camera en sonar, waarmee we kunnen uitzoomen tot wel 40 meter, en inzoomen tot 10 centimeter.

Map van de Noordzee

Lastige situatie                                                                                                                                                                                                          Wat de situatie in de Noordzee zo moeilijk maakt, is dat er wet- en regelgeving ontbreekt over wie er onderzoek op de zeebodem mag doen. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid. 97 Procent van communicatie, denk aan telefoongesprekken, data of e-mails, loopt via onderzeese glasvezelkabels. Deze kabels worden niet beheerd door de overheid, maar door allerlei verschillende private partijen. Momenteel kunnen degenen met de beste apparatuur het snelste bij deze infrastructuur zijn. Er moet namelijk worden gewerkt op een diepte van 80 meter, waar het pikdonker is.

Bescherming met een ROV                                                                                                                                                                                  Een perfect middel om de infrastructuur in de Noordzee in deze omstandigheden in de gaten te houden, is een ROV. Deze onderwaterdrone kan namelijk, verschillend per ROV, een diepte bereiken van 200 tot wel 305 meter. De ROV beschikt over een sonar die onder water net zo goed ziet als het menselijk oog. Sonar ontdekt namelijk tot wel 40 meter elk klein scheurtje en elke verzakking. Bovendien zijn de onderwaterdrones uitgerust met schaduwloze, dimbare LED-schijnwerpers. Hierdoor is ook in het donker, alles goed te zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scheuren in leidingen en kapotte kabels.

Doordat er nog altijd veel windmolens worden bijgebouwd op de Noordzee wordt de situatie onderwater dreigender dan ooit. De komende jaren zal deze zee gaan functioneren als een van de grootste energiecentrales ter wereld. Dit betekent nog meer stroomkabels, naast de bestaande glasvezelkabels en olie- en gasleidingen. De infrastructuur op de zeebodem wordt hierdoor steeds kwetsbaarder. Het inzetten van een ROV kan helpen bij het opsporen van bijvoorbeeld explosieven of afluisterapparatuur. Door de full colour 4K-HD camera en sonar die op deze ROV zitten, is het onderzoeken van de infrastructuur onderwater een simpele klus, waar een duidelijk beeld uit komt. Dit is nu nog lastig, omdat zonder het gebruik van een ROV met sonar, scheuren en gebreken moeilijk te ontdekken zijn op een diepte van 80 meter in donker water.

Zie hieronder hoe sonar werkt:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek bruggen en kademuren versnellen met een ROV

Amsterdam staat bekend om haar mooie grachten, met vele bruggen en kademuren. Echter zijn deze bruggen en kademuren aan het eind van hun levensduur in slechte staat. Om een stad veilig en leefbaar te houden, moet je deze onderdelen goed onderhouden. Het inzetten van een ROV kan onderzoek naar de staat van deze onderdelen een stuk makkelijker en minder tijdrovend maken. 

De gemeente Amsterdam gaat zo’n 850 bruggen en 250 kilometer kademuur inspecteren en versterken, waar nodig. Het is een grote en complexe opgave, waarvan de aanpak nu vele jaren in beslag neemt. Onderzoekers bestuderen nu veel bruggen en kademuren die al meer dan 100 jaar oud zijn. Deze zijn eigenlijk niet ontworpen voor de zware belasting en het intensieve gebruik van tegenwoordig. Door regelmatig inspecties uit te voeren met een ROV, voorkom je dit soort lange projecten. 

Onderzoek                                                                                                                                                                                                                          Op dit moment weet de gemeente Amsterdam niet precies hoe alle bruggen en kademuren eraan toe zijn. Dit komt deels doordat er de afgelopen jaren alleen maar een inspectie is uitgevoerd wanneer er om werd gevraagd. Er is nooit regelmatig, vanuit de gemeente zelf een inspectie uitgevoerd. Het wordt juist aangeraden om bijvoorbeeld met een ROV regelmatig inspecties uit te voeren. Onregelmatig onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de staat van deze bruggen en kademuren eigenlijk zo goed als onbekend is. De gemeente gaat nu alle bruggen en kademuren onderzoeken waarvan zij denken dat deze in slechte staat zijn. Zo hopen zij meer kennis en inzicht te krijgen en voor elke brug en kademuur de juiste aanpak te kunnen bepalen. Soms onderzoekt de gemeente hoeveel een brug of kademuur verzakt, door dit over een langere periode regelmatig te meten.  

Het onderzoek wordt nu uitgevoerd door middel van duikinspecties, proefboringen en laboratoriumonderzoek. Na deze onderzoeken wordt voor elke constructie de juiste aanpak bepaald. Echter zou je door het gebruik van een ROV veel preciezer kunnen zien waar scheurtjes of verzakkingen zitten. Veel simpeler, en minder tijdrovend.  

Een gracht in Amsterdam met brug en kademuur.

 

Veiligheidsmaatregelen                                                                                                                                                                                      Doordat niet alle constructies tegelijkertijd kunnen worden vernieuwd, moeten er op veel plekken eerst veiligheidsmaatregelen worden genomen. Dit doe je door een brug of kade te versterken, of minder zwaar te belasten. Bijvoorbeeld door een brug of kade af te sluiten voor verkeer, of parkeervlakken op te heffen. Op de fiets en te voet kun je nog steeds overal bij. Ook nood- en hulpdiensten kunnen nog overal langs.  

Werkzaamheden                                                                                                                                                                                                            Het doel is om in een hoog tempo te vernieuwen, terwijl de stad zelf bereikbaar en leefbaar blijft. Het vernieuwen van een brug of kademuur is ingewikkeld, waardoor het lang duurt. De gemeente is momenteel nieuwe technieken aan het ontwikkelen om het werk sneller, slimmer en beter te kunnen doen. Bijvoorbeeld technieken om meer bomen te kunnen sparen. Bovenal, nieuwe methoden om de veiligheid van alle bruggen en kademuren goed in de gaten te kunnen houden. Laten wij bij H2O Drones hier nou net de oplossing voor hebben.  

Inzetten van een ROV                                                                                                                                                                                                    De snelste, makkelijkste en meest precieze oplossing om de veiligheid van bruggen en kademuren goed in de gaten te kunnen houden, is het inzetten van een ROV tijdens inspecties. Deze onderwaterdrone beschikt namelijk over een full colour 4K-HD camera en sonar. Deze sonar ontdekt onder water elke kleine scheur of verzakking, tot wel 40 meter. De waterkwaliteit speelt hier geen rol, want je kunt hiermee even goed zien als met een menselijk oog.  

Met deze ROV kun je gemakkelijk de staat van de bruggen en kademuren onderzoeken. De onderwaterdrone ziet precies waar een scheurtje zit, wat de zwakste plekken zijn en waar versterking nodig is. Door regelmatig met een ROV inspecties uit te voeren, meerdere keren op vaste momenten per jaar, voorkom je dit soort lange projecten. Wanneer je regelmatig inspecteert, zul je sneller beginnende scheuren ontdekken en kan je meteen actie ondernemen. Het scheelt een hoop tijd en zorgt voor veel accurater onderzoek.  

 Bekijk hieronder waarom regelmatig inspecteren belangrijk is:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Muskusrattenplaag bestrijden met een ROV

In 2023 zijn er ruim 51.000 muskusratten gevangen in Nederland. Dat zijn er 2.596, of 5 procent, meer dan in 2022. Deze beesten worden bestreden omdat ze schade toebrengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen te graven. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. Met een ROV zouden we deze beestjes makkelijk moeten kunnen opsporen.  

Volgens de bestuurder van de Unie van Waterschappen, Jeroen Haan, wordt mede door de verandering van het klimaat de druk op dijken nog groter. Het voorkomen van graverij van muskus- en beverratten blijft daarom een belangrijke taak. Naast het feit dat de beestjes veel holen en gangen graven, maken ze ook nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Dit veroorzaakt verzakkingen, wat er weer voor zorgt dat er, in het ergste geval, een dijk of kade doorbreekt en er dorpen onder water lopen. Door een ROV in te zetten kunnen deze holen, gangen en nestkommen een stuk makkelijker worden gevonden. 

Regionale verschillen                                                                                                                                                                                                    De regionale verschillen zijn groter geworden. In gebieden waar veel muskusratten zitten, zijn er opnieuw meer van deze dieren gevangen, door extra inzet van de muskusratbestrijders. Om in deze gebieden ook een daling in de populatie te bereiken, moeten er eerst zo veel mogelijk muskusratten worden gevangen. Een ROV met een full colour 4K-HD camera en sonar zou een perfect hulpmiddel zijn om te helpen bij het opsporen en vangen. In andere gebieden daalt de hoeveelheid vangsten juist. Langs de landsgrens proberen de waterschappen de instroom van muskusratten te voorkomen. Dit doen zij door de beestjes direct te vangen.  

Een muskusrat aan de oever.

 

Beter onder controle                                                                                                                                                                                                      In een groot deel van Zeeland is de populatie muskusratten onder controle. In 2023 ving Waterschap Scheldestromen 3805 muskusratten. Dit zijn er 700 minder dan in 2022. Een daling van 16 procent. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) krijgt het steeds beter onder controle. Het aantal gevangen beestjes ging van 1655 in 2022, naar 1090 afgelopen jaar. Een daling van 34 procent. In 2014 werden er nog 18.079 muskusratten gevangen in dit gebied. Het doel is om in 2034 geslaagd te zijn om de muskusrat terug te dringen naar de Duitse grens. Echter moet je ook dan alert blijven, want voor je het weet heb je weer last van een nieuwe plaag. Een muskusrat krijgt namelijk tot wel 20 nakomelingen per jaar. Het is dus verstandig om reguliere inspecties naar deze beestjes uit te voeren. Met het gebruik van een ROV is het een stuk makkelijker en minder tijdrovend om deze beestjes te kunnen vinden.  

Bevers ook een probleem?                                                                                                                                                                                    Bevers zijn in heel Europa beschermde dieren. Sinds de herintroductie in 1988 groeit de hoeveelheid bevers in Nederland en verspreiden ze zich ook verder door het land. Ze hebben voor- en nadelen voor waterkwaliteit en veiligheid. Bevers verhogen de biodiversiteit doordat ze water vasthouden met hun dammen. Maar deze dieren veroorzaken ook schade en brengen de waterveiligheid in gevaar door het graven van holen in dijken. Deze holen kun je opsporen door regelmatig onderzoek uit te voeren met een ROV. Zo kun je eventuele onveilige situaties sneller voorkomen. De waterschappen kunnen nu ingrijpen wanneer er sprake is van een beverprotocol en een door de provincie verleende ontheffing. Landelijk beleid voor de beveraanpak is nog niet ontwikkeld.  

Een bever.

 

Onderzoek met een ROV                                                                                                                                                                                              Op dit moment worden muskusratten opgespoord door ‘bestrijders’ die langs dijken, rivieren en kanalen speuren. Zij letten daarbij op uitwerpselen, vraatsporen en tunnels die de ratten maken om bij het water te komen. Dit kost een hoop tijd en geld, omdat er meerdere medewerkers moeten worden ingezet. Waar mensen werk doen, worden menselijke fouten gemaakt. Deze fouten kun je voorkomen, door een ROV in te zetten om mee te inspecteren. Deze ROV beschikt over een full colour 4K-HD camera en een sonar. Deze sonar ontdekt elk klein scheurtje in de grond, op wel 40 meter afstand. Dit ongeacht de kwaliteit van het water. De ROV ziet hierdoor dus net zo goed als het menselijk oog. 

Met deze onderwaterdrone is het dus een eitje om de tunnels op te sporen die door een muskusrat zijn gegraven. Bovendien is een ROV een stuk stiller dan een mens die loopt te zoeken naar de beestjes. Wanneer je de tunnels hebt opgespoord kun je hier gaan zoeken naar de muskusratten en ze vangen. Het is een snellere optie om de muskusrattenplaag tegen te gaan. Het inzetten van een ROV zorgt voor een duidelijk overzicht waar de beestjes zitten, wat er weer voor zorgt dat ze makkelijker kunnen worden gevangen, waardoor wij een veiligere omgeving creëren.  

Bekijk hieronder hoe het is om met een van onze ROV’s te werken:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Met een ROV de kosten van dijkonderhoud verlagen

Onderhoud aan dijken wordt steeds duurder. Tien jaar geleden kostte het versterken van een dijk 7 miljoen euro per kilometer. Echter mag je nu het dubbele aftikken. De dijken moeten je eerst inspecteren, waarna je ze waar nodig versterkt. De kosten kun je verlagen, wanneer je een onderwaterdrone inzet tijdens de voorinspectie.

De waterschappen nemen 2000 kilometer aan waterkeringen onderhanden. Dit doen ze om te voldoen aan de strengere veiligheidsnormen en om Nederland veiliger te maken. Minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat pleit in de Tweede Kamer om het budget voor onderhoud te verhogen van twaalf naar minstens 24 miljard euro. Dat komt volgens Trouw neer op welgeteld 1300 euro per inwoner.

Steeds meer regels                                                                                                                                                                                                      De kosten van onderhoud stapelen aardig op door de hoeveelheid regels die worden opgelegd. Er zijn namelijk meer regels gekomen voor natuur, uitstoot, waterkwaliteit, bodem en ongewenste stoffen. Zo mag een dijk bijvoorbeeld niet in de grond worden getrild, maar moet deze de grond in worden geduwd. Dit in verband met de aanwezigheid van de zeldzame witsnuitlibel. Dit maakt heel het proces al drie keer zo duur. Stikstofregels zorgen ervoor dat het waterschap een hele dijkversterking uit moet voeren op stroom aangedreven machines. Ook dit maakt het hele proces meteen tien procent duurder.

Er worden alleen al miljoenen euro’s uitgegeven aan bodemonderzoek. Dit zou een stuk minder kunnen zijn, wanneer deze bodemonderzoeken worden uitgevoerd door een ROV. Deze onderwaterrobot kan namelijk met gemak bij de hele dijk, waarbij deze alles goed in beeld brengt. Een stuk goedkoper, makkelijker en minder tijdrovend.

Niet meer zoals het was                                                                                                                                                                                      Het bouwen van een dijk gaat allang niet meer zoals vroeger. Een dijk is niet langer een bult zand met een stevige laag klei erover. Het is een uitgekiend en geoptimaliseerd ontwerp. Omdat er nu op meer plekken stalen of kunststof damwanden worden gebruikt in plaats van alleen grond, stijgen de kosten enorm. Damwanden zijn duur. Zo heeft het waterschap net een ontwerp afgerond voor een versteviging van een stuk dijk van dertig kilometer. Dit was begroot op 150 miljoen euro, maar dat is ondertussen al veel meer geworden. Hoeveel precies is onbekend, want er wordt nog steeds aan gerekend.

Een zichtbaar beschadigd talud.

 

Alsmaar complexer                                                                                                                                                                                    Sleutelen aan dijker wordt steeds ingewikkelder. Nederland is op veel plaatsen dichtbevolkt en de dijken zijn vaak ingebed in een stad, dorp of waardevol landschap. Er is weinig ruimte, en op veel plaatsen in het schipperen. Er wordt vaker gewerkt met stalen damwanden, omdat deze steviger zijn. Maar door de stijgende staalprijs, overige gestegen bouwkosten, inflatie en een tekort aan personeel, wordt het gehele prijskaartje als maar hoger. Volgens Erik Wagener, directeur van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, zorgt de onduidelijkheid over stikstofregels nu ook voor een hogere kostenpost.

Inzet ROV tijdens inspecties                                                                                                                                                                            Om de kosten een stuk omlaag te drijven, kan er een ROV worden ingezet tijdens voorinspecties van de dijken of dijkwanden. Een ROV beschikt over een full colour 4K-HD camera en sonar. Deze sonar ziet iedere kleine scheur en verzakking op wel veertig meter afstand, ongeacht de kwaliteit van het water.

Een ROV inspecteert de status van de dijk, zodat je een nauwkeurig plan van aanpak kan maken. Wanneer is het nodig om een onderdeel te vervangen? Bevat deze constructie iets wat de veiligheid in gevaar kan brengen? Moeten er reparaties plaatsvinden? Al deze vragen kunnen makkelijk worden beantwoord met de data van onze onderwaterinspecties. Doormiddel van de beste technologie, komt er een rapportage van het hoogste niveau tot stand. H2O Drones is gespecialiseerd in onderwaterinspecties en weet vrijwel alles over waterbouw en constructies. Wij herkennen direct welke delen van een dijk beschadigd zijn en weten op welke plekken de hoogste kans op schade zit.

Zie hieronder hoe een dijkinspectie voor ons verloopt:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Onderloopsheid bij een damwand voorkomen met een ROV

Voor de zoveelste keer is in het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht op 23 februari 2023 de bouwkuip volgelopen met water. De oorzaak hiervan is dat er water onder de damwand doorliep. Er werd hier gewerkt aan een verbreding van het kanaal in Zuid-Limburg. Echter ligt dit project nu al bijna een jaar stil. Dankzij voorinspecties met een ROV, kan dit terugkerende probleem worden voorkomen.

Twee maanden lang werd er in de drooggelegen bouwkuip in het Julianakanaal gewerkt aan een verbreding van het kanaal, tot de bouwkuip binnen zeven minuten volstroomde. Alle medewerkers die op dat moment aan het werk waren, hebben zichzelf en al hun materialen net op tijd weten te redden. Deltares concludeert na onderzoek dat het water vanaf de kanaalzijde onder de damwand is doorgelopen. Er was dus sprake van onderloopsheid.

Systematisch onderzoek                                                                                                                                                                            Deltares heeft onderzoek uitgevoerd met als doel om te leren van deze situatie en dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Zij hebben gekeken naar metingen, videobeelden en ooggetuigenverslagen. Nauwkeurig onderzoek van onder andere de peilbuisgegevens en de getrokken damwanden bevestigt dat er water onder de damwand is doorgelopen. Hierna is de wand door de waterdruk bezweken. Wat een goede aanvulling zou zijn, is om voorinspecties uit te voeren. Dit kan worden gedaan met een ROV, die alles goed kan zien onderwater.

Onderloopsheid                                                                                                                                                                              Onderloopsheid ontstaat wanneer er sprake is van een groot waterstandsverschil. Dit kan worden veroorzaakt wanneer het water aan de ene kant hoger staat aan de andere kant. Vervolgens treedt de stroming op wanneer de grond goed doorlatend is. Dit gaat in het begin heel langzaam, maar hoe langer de onderloopsheid doorgaat, hoe sneller de uitspoeling gaat. De stroming kan voorkomen worden door te zorgen dat er geen waterstandsverschil is. Op dat moment zou de oorzaak weg zijn. Wanneer het niet mogelijk is het waterdrukverschil te voorkomen, moet er slecht doorlatend materiaal om de damwand heen worden gezet. Hierdoor wordt de stroming beperkt. Is de grond om de dam gemaakt van waterdoorlatend materiaal en is er sprake van een waterstandsverschil? Dan zal er altijd een stroming onder de wand ontstaan.

Graafmachines aan het werk in een bouwkuip

 

Niet de eerste keer                                                                                                                                                                                                Dit is niet de eerste keer dat er zoiets als dit gebeurt. In september 2020 vond er iets soortgelijks plaats, tussen Stein en Urmond. Er is toen rekening gehouden met de aanwezigheid van oude, ondergrondse leidingen, waardoor de damwanden niet op volledige diepte konden worden aangebracht. Het water is toen onder de damwanden doorgelopen, waardoor de bouwkuip volliep.

ROV tijdens inspectie                                                                                                                                                                                         Om dit soort incidenten te voorkomen, is het gebruik van een ROV tijdens een inspectie een goede oplossing. Deze onderwaterdrone kan namelijk voordat het project van start gaat, onder water alles onderzoeken. Zo zou je bijvoorbeeld al van tevoren kunnen zien of er ergens een doorgang in de damwand zit waar water doorheen komt, of dat de damwand al voorzien is van materiaal wat slecht water doorlaat. Een ROV kan door middel van de 4K-camera, sonar, felle lampen en diktemeter goed inzicht geven in wat er zich onder water afspeelt. Zo krijg je een duidelijk beeld of een specifiek project wel veilig is om uit te voeren.

Zie hieronder hoe wij een damwand inspecteren:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

ROV’s zijn dé oplossing voor inspectie van duikers

Het openbaar vervoer in Nederland is misschien wel de belangrijkste manier van transport die er is. Helaas komen er regelmatig verzakkingen of scheuren in de grond voor. Zo rijden er momenteel minder treinen tussen Amsterdam en Rotterdam door scheurvorming. Dit kan ervoor zorgen dat het treinverkeer komt stil te liggen, of wordt vertraagd. Het inspecteren van deze verzakkingen kan lang duren. Maar wanneer er een duiker onder het spoor loopt, kan een ROV hier goed onderzoek naar doen. 

Duikers dienen als een waterdoorgang voor twee waterwegen onder een weg of pad door. Ze zijn vaak van beton en hebben een halfronde, boog, of vierkante vorm. Ze zijn makkelijk te herkennen en eigenlijk niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap.  

Verzakkingen onder treinspoor                                                                                                                                                                               In Nederland hebben we vaak te maken met het verzakken van de grond. Wanneer dit plaatsvindt bij bijvoorbeeld een spoorweg, kan dit voor complicaties zorgen. De grond zakt namelijk een stuk naar beneden, wat simpelweg zorgt voor een ongelijke grond. Neem nu als voorbeeld de Zeeuwse Lijn. Hier reden in november 2023 voor een tijd minder treinen, in verband met verzakkingen. Er reed maar één trein per uur over het traject en deze mocht maar 40 kilometer per uur rijden. Terwijl treinen normaal een snelheid van 100 tot 130 kilometer per uur hebben. De herstelwerkzaamheden hiervoor worden ook pas na dienstregeling uitgevoerd, omdat er geen inspectie kan plaatsvinden wanneer er treinverkeer langsrijdt. Dit onderzoek is ook niet binnen één nacht klaar, waardoor het verkeer langer verhinderd is.  

Oorzaak verzakking                                                                                                                                                                                                       De oorzaak voor de vele verzakkingen van de grond in Zeeland, is dat de ondergrond daar voor een groot gedeelte bestaat uit klei. Klei zorgt voor slechte afwatering. Wanneer het een tijd veel regent, zakt dit water in klei niet meer verder weg. Dit komt door de hoge dichtheid van de grondsoort. Wanneer de grondstructuur bij klei verslechterd is, is een hoog kleigehalte een groot gevaar voor watererosie. Door extreem veel regen de afgelopen tijd, zijn er op diverse plaatsen in de Zeeuwse grond verzakkingen gemeld.  

Hier wordt een duiker geïnspecteerd

Duiker onder het spoor                                                                                                                                                                                               Bij H2O Drones inspecteren wij regelmatig duikers. Zo ook duikers die onder een treinspoor doorlopen. Het is enorm belangrijk om deze goed te inspecteren, want de staat van deze infrastructuur moet goed zijn. Wanneer dit niet het geval is kan de duiker instorten. Als dit gebeurt, zijn de gevolgen bijna niet te overzien. Bovendien kunnen scheuren of slib de functie van een duiker belemmeren. De traditionele manier van het inspecteren van een duiker gaat als volgt: afdammen, droogpompen, slib wegzuigen en dan pas droog inspecteren. Wanneer dit allemaal is gedaan kan een robot, met camera, de duiker inspecteren. Dit is, op een mens de duiker insturen na, de beste manier om het te onderzoeken. Een mens de duiker insturen wordt eigenlijk nooit gedaan, omdat dit te gevaarlijk is.  

Gebruik van een ROV                                                                                                                                                                                                  Het gebruik van een ROV, biedt een goedkopere, efficiëntere en minder tijdrovende inspectiemogelijkheid. De duiker hoeft niet meer worden afgedamd, droog gepompt et cetera. Door de met led-verlichte 4K-lowlight camera hebben wij onderwater goed zicht. Tegen troebel water met bijvoorbeeld slib is de ROV uitgerust met een sonar. Deze sonar zorgt ervoor dat er onderwater gewoon zicht kan worden gecreëerd, waarbij meer te zien is dan met het blote oog. Geen enkel scheurtje of erosie is veilig voor onze sonarsoftware. Dankzij deze optie kunnen duikers nu sneller én beter geïnspecteerd worden. Bovendien kunnen wij door meer goede inspecties, verzakkingen van de grond voorkomen.  

Zie hieronder hoe een ROV in een duiker onder een treinspoor te werk gaat:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Record aan windmolens vraagt om meer ROV-inspecties

Het aantal windmolens aan de Nederlandse kust stijgt enorm. Sinds 2022 is het aantal windturbines met wel 40 procent gestegen. Hoe meer windmolens, hoe meer inspecties er moeten plaatsvinden. Regelmatige inspecties zijn nodig voor goed onderhoud, maar kunnen voor de mens gevaarlijk zijn. Voor een ROV is dit echter een ander verhaal.

Nederland is momenteel recordhouder in de EU voor meeste windenergie op zee. Dit is lang zo gek nog niet, gezien het doel in 2030 is om 75 procent van onze stroom geleverd te laten worden door middel van windmolens. Windenergie is goedkoop, stoot geen CO2 uit en je bent niet afhankelijk van andere landen voor de levering.

Inspectiegevaar
Het inspecteren van een windmolen is niet zomaar iets. Het is een gevaarlijk klusje, wat in voorgaande jaren al voor veel ongevallen heeft gezorgd. De traditionele manier van inspecteren is door iemand de toren te laten beklimmen. Dit moet bij zowel de buiten- als binnenkant gebeuren. Het gevaarlijke hieraan is dat de molens wel tachtig meter hoog zijn, de bladdiameters een tot drie meter en de uitgangen minimaal. Een van de ongelukken was het onvergetelijke incident in 2013 toen twee monteurs omkwamen bij een brand in de turbine.

De kosten van een handmatige inspectie kunnen ook flink oplopen. Er werken veel specialisten mee en de gemiddelde turbine neemt drie tot zes uur in beslag, zonder de voorbereidingstijd mee te tellen. Doe dit voor windparken met meerdere windmolens erin en meerdere keren per jaar, dan raak je veel geld en tijd kwijt, terwijl het ook anders kan.

Gebruik van drones
Een alternatief is om drones in te zetten om het gevaarlijke werk te doen, in plaats van werknemers. Een drone kan vanuit de lucht namelijk, zonder enige veiligheidsrisico’s, uitgebreid onderzoek doen. Bovendien kan deze manier van inspecteren worden uitgevoerd in maar 12 procent van de tijd die de traditionele inspectie nodig heeft. Een nadeel aan vliegende drones is dat de turbinehubs en bladen een uitdaging kunnen vormen voor de navigatie. Harde wind kan de drone ook wegstoten uit zijn plaats.

Windmolen
Windmolens bij zee ervaren flinke windstoten.

 

Pipe crawlers
Pipe crawlers zijn ROV’s die niet kunnen zwemmen, maar wel onderwater rijden. Deze robots hebben metalen wielen waardoor ze aan de oppervlakte van de windturbine vast blijven plakken. Ze zijn dus ideaal voor het inspecteren van de bladen van de windmolen. Ze kunnen van boven naar beneden door de turbine rijden en ondertussen alle beelden opnemen. De crawler kan ook bij de nauwere stukken in het blad komen, waar een mens dit niet had gekund. Hierdoor kunnen de bladen dus zonder gevaar, volledig worden geïnspecteerd.

Gebruik van een ROV
Het is van belang dat de windmolens die, wellicht al een tijd in de zee staan, op tijd en met regelmaat worden geïnspecteerd. Een ROV kan door middel van de 4K-camera, sonar, felle lampen en diktemeter goed inzicht geven in wat er zich onder water afspeelt. Ook de andere onderdelen die zich onderwater bevinden, zoals de kabels, kabelingangen en monopiles kunnen wij inspecteren. Deze stukken zijn namelijk gevuld met allerlei soorten leven onderwater. Denk hierbij aan krabben, kwallen, zeesterren en koraal. Kijk hieronder wat wij allemaal zien bij een windmolen onderwater.

Het gebruik van een ROV om de windmolens onder water goed te inspecteren, geeft zekerheid en vermindert risico’s.  De hoeveelheid windmolenparken neemt enorm toe, waardoor ook de vraag naar inspecties enorm zal gaan stijgen. Om dit zo veilig en precies mogelijk te doen, is het gebruik van een ROV de oplossing. Deze onderwaterdrones zijn er namelijk voor gemaakt om alles compleet in beeld te krijgen en te inspecteren, in de meest lastige omstandigheden. Nu kunnen inspecties dus met regelmaat, zonder veiligheidsrisico’s plaatsvinden om bij te dragen aan het onderhoud van onderwaterstructuren.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Gebruik een ROV voor beter onderzoek hoogwaterschade aan dijken

Na een lange tijd veel hoogwater te hebben gezien door heel Nederland heen, begint het waterpeil eindelijk te dalen en worden de dijken weer zichtbaar. De schade die is veroorzaakt aan dijken wordt onderzocht, echter kan dit pas wanneer er geen hoogwater staat. Het gebruik van een ROV maakt eerder schadeonderzoek mogelijk, wat kan helpen bij het voorkomen van problemen. Hoe kunnen wij bij H2O Drones met onze ROV’s hier aan bijdragen?

Door de vele regen die de afgelopen weken is gevallen, is het waterpeil in Nederland enorm gestegen. Mede door het hoogwater uit de rivieren uit Duitsland, storm Pia en regen die is gevallen, is de Nederlandse grond zo verzadigd geraakt dat het geen water meer kan opnemen. De aarde werkt als een soort spons. Het kan veel water opnemen, maar zodra het vol zit, neemt het geen extra water meer op. Wanneer er geen water meer wordt opgenomen, stijgt het waterpeil met elke extra druppel.

Dijkschade
Als gevolg van het hoogwater is er veel afval en puin via het water meegenomen. Dit kan ergens achter blijven haken en zo schade aanrichten. Eventuele dijkverzwakkingen die dieren mogelijk aanrichten tijdens het graven worden onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer mollen een stukje hoger gaan graven dan ze normaal doen. Dit doen mollen wanneer dijken helemaal verzadigd zijn, wat er weer voor zorgt dat de onderste gangen zijn vollopen met water. Nu het hoogwater weer daalt, kunnen er afschuivingen van de dijken worden veroorzaakt wat kan resulteren in het naar beneden zakken van stukken dijk.

Onderzoeken hoogwaterschade
Gezien het waterpeil weer daalt, kunnen inspecteurs nu onderzoek doen naar de aangerichte schade. Onderzoek wordt normaliter door de Unie van Waterschappen gedaan. Dit doen zij door de hoogte en breedte van de dijk te meten, te controleren hoe de bodem eraan toe is, de hoogte van het grondwater te checken en stukken grond te meten en daarin te boren. De schade die is aangericht door dieren onderzoeken zij nu met een warmtedetector. Hiermee kunnen ze zien waar in de dijk dieren als laatst hebben gegraven. Het onderzoeken kan door middel van de methode die nu wordt gebruikt, niet worden gedaan wanneer er sprake is van hoogwater. Omdat de onderzoeken plaatsvinden op het land: het controleren van de bodem, het meten van de breedte en hoogte et cetera, kunnen de onderzoeken pas plaatsvinden wanneer het waterpeil weer lager is.

Om de schade al te kunnen onderzoeken tijdens het hoogwater, is een goede optie om hierbij onderwaterdrones te gebruiken. Deze kunnen namelijk al worden ingezet tijdens het hoogwater, want deze drones doen goed hun werk onder water. Je kan hiermee alles onder water zien, want deze onderwaterdrones beschikken over een lowlight 4K-camera en sonar. Sonar ontdekt iedere haarscheur en verzakking op veertig meter afstand, ongeacht de waterkwaliteit.

Een scheur die is ontstaan door het graven van een mol

 

Waarom een onderwaterdrone?
Het gebruik van een onderwaterdrone kan zorgen voor meer duidelijkheid en precisie tijdens het onderzoek. Dankzij de doorontwikkelde technologie die speciaal ontworpen is voor onderwaterinspecties, is schadeonderzoek al mogelijk terwijl Nederland nog steeds last heeft van hoogwater. De drone neemt beelden op en zendt deze live uit, waardoor iedereen kan meekijken. Het meekijken zorgt voor veel duidelijkheid, want meerdere mensen kunnen tegelijkertijd meekijken bij een inspectie en zo kunnen inspecteurs meteen beslissingen nemen. Een onderwaterdrone zou dus enorm kunnen helpen bij het opsporen van gevaren en eventuele problemen kunnen voorkomen. De ROV geeft een scherp beeld van hoe alles er onderwater uit ziet. Het is de beste optie voor een accuraat en snel onderzoek.

Bekijk hieronder hoe een ROV onderwater te werk gaat:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

ROV’s zijn dé onderwaterspeurders voor drugssmokkel

In de afgelopen jaren neemt drugssmokkel via de Rotterdamse haven toe. Criminelen verstoppen honderden kilo’s cocaïne op en onder schepen om zo in het achterland hun handelswaren te verkopen. Het is fysiek makkelijk om in containers te kijken of onderzoek te doen op een schip, maar onderwater gaat dat niet zo makkelijk. Remotely Operated Vehichles (ROV’s) zouden deze klus toch makkelijk kunnen klaren.

De Rotterdamse haven is vrijwel de meest voorkomende plek waar drugsfabrikanten hun goederen naar toe sturen om het zo in de rest van Europa te verspreiden. Om drugssmokkel via de haven tegen te gaan, heeft de douane het Hit And Run Cargo (HARC) team opgezet. Sinds 2016 publiceert het team jaaroverzichten. In het eerste gepubliceerde verslag onderschepte het team 13.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. Vijf jaar later (2021) werd 70.000 kilo cocaïne onderschept. In vijf jaar tijd werd dus een toename geregistreerd van 538 procent(!) aan onderschepte cocaïne.

Hoge risico’s onderwater
Duikers gaan onderwater om de onderkant van een schip te onderzoeken naar verstopte drugsladingen. In Amsterdam hebben duikers daar begin vorig jaar 128 kilo cocaïne gevonden. Het schip dat afkomstig was uit Brazilië had met netten aan het schip de verboden vracht gebonden. Tijdens een reguliere controle van de douane werd de coke ontdekt door de duikers.

Toch gaat zo’n controle niet zonder gevaar. H2O Drones heeft daarom het Duiken 2.0 ontwikkeld. Dat houdt in dat een duiker alleen te water gaat als het echt niet anders kan en onderwater begeleid wordt door een ROV, die eerder de onderwaterverkenning heeft gedaan op gevaren. Zou beperken we ieder mogelijk risico dat de duiker kan lopen. Maar is een ROV dan niet veel meer geschikt voor het opsporen van smokkelwaar onderwater?

Gemaakt voor het werk
Een duiker heeft amper zicht onderwater en doet veel op de tast. Zeker als het gaat om Nederlandse wateren waar je onderwater net gemiddeld vijftig centimeter voor je uit kunt kijken. ROV’s zijn daarentegen uitgerust met sonar. Hierdoor kunnen ze tot wel veertig meter haarscherp onderwater zien. Dan is een verborgen drugslading zo ontdekt. De grote pluskant is dat een mens nu geen gevaar meer loopt. Een ander voordeel is de snelle inzetbaarheid en onafhankelijkheid die de ROV biedt.

ROV’s kunnen in een paar minuten ingezet worden en zijn makkelijk te besturen en te verplaatsen. Ook kan het vaarverkeer als een ROV te water is gewoon verder gaan. Dat scheelt een hoop tijd, energie en kosten. Deze onderwaterrobots zijn speciaal gemaakt voor dit soort werk en het ongeëvenaarde voordeel zit hem vooral in de sonar.

Hieronder is een video te zien hoe wij  de onderkant van een schip inspecteren met 4K-videobeelden en sonar:


ROV’s bieden de juiste oplossing

In de strijd tegen drugssmokkel kunnen onderwaterrobots goed helpen. Het werk van de duiker wordt overgenomen door ROV’s en zorgt voor een veiligere werkwijze onderwater. Ook zullen er accuratere en snellere resultaten uitkomen, omdat sonar direct inzicht geeft onderwater ongeacht de waterkwaliteit en de inzet van een ROV zo voor elkaar is. Dit resulteert in het makkelijker en veiliger opsporen van verborgen drugsladingen.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

ROV’s gaan wateroverlast door regen tegen

Nederland kan de komende jaren meer last krijgen van wateroverlast. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘KNMI’23-Klimaatscenario’s’ van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Ze schetsen hierbij vier scenario’s waar ze rekening houden met een hoge of lage CO2-uitstoot bij een verdrogend of vernattend klimaat. ROV’s kunnen helpen om wateroverlast tegen te gaan.

De KNMI-klimaatscenario’s zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC – het klimaatpanel van de Verenigde Naties – naar Nederland. De vier nieuwe scenario’s schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

KNMI
De vier scenario’s volgens het KNMI.

 

Angst voor water
In Nederland is de provincie Limburg een recent voorbeeld van hoe veel regen kan leiden tot wateroverlast. In de zomer van 2021 traden De Maas, beken en geultjes op diverse plekken buiten hun oevers. Het gevolg was gigantische schade. Straten veranderden in snelstromende rivieren, woningen werden geëvacueerd en bezittingen vernield. Veel inwoners en bedrijven hebben persoonlijk overlast ervaren door het hoogwater.

Venlo in de zomer van 2021.

 

Dat een overstroming in Nederland zo’n ravage aanrichtte, heeft bij veel Nederlanders een indruk achtergelaten. Dat is terug te lezen in een rapport van het Centraal Bureau van Statistieken (CBS) van minder dan een maand oud. Daaruit blijkt dat ongeveer driekwart van de volwassen Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering en welke impact het heeft op de toekomstige generaties. De grootste zorg uit zich op droge zomers en overstromingen.

Bewakers van duikers
Dus hoe voorkomen we dit? Een onderdeel van de oplossing is het goed monitoren van de stedelijke watersystemen. Duikers die lekken, verzakt zijn of verstopt zullen de kans op overstromingen vergroten. Als een duiker niet in orde is, blokkeert het watersysteem en zijn overstromingen het gevolg. Een soepele doorstroom van duikers zorgt ervoor dat water makkelijk weg kan het over gelijke stukken wordt verdeeld. Het is daarom van belang dat deze infrastructuur regelmatig wordt geïnspecteerd. De beste optie hiervoor zijn Remotely Operated Vehichles (ROV’s).

Een tijdje geleden ontdekten we een duiker die in verval was geraakt door niet regelmatig te inspecteren. Bij hoogwater zal deze duiker het niet volhouden en de weg erboven instorten.

ROV’s zijn speciaal ontworpen om onderwatermissies uit te voeren en de meest accurate data te verzamelen van een asset. Dit gebeurt via sonar, een laserscaler om de afstanden tussen voegen te meten en videobeelden. Met videobeelden kunnen we, als de waterkwaliteit het toelaat, alles in beeld brengen in de duiker. Lukt dat niet door troebel water, dan gebruiken we sonar. Met sonar kunnen ze ieder haarscheurtje op afstand waarnemen, zonder last te hebben van troebel water. Ook kunnen we met sonar verzakkingen waarnemen en slib meten. Vervolgens kunnen ROV’s die uitgerust zijn met een laserscaler de afstand tussen twee voegen meten. Als een verzakking niet direct zichtbaar is via sonar, kunnen we zo honderd procent zeker zijn dat de structuur van de duiker nog in orde is of niet door de afstand tussen twee voegen op te meten. Wijkt deze af van de originele afstand? Dan is de duiker verzakt.

Bekijk hier een video over hoe wij bijvoorbeeld slib opsporen in een duiker:

Een stap in de juiste richting
Een goed gemonitord (stedelijk) watersysteem kan het verschil maken. Als putten, regenwaterriolen en duikers niet doorstromen, kan het water geen kant op. Dat is het begin van een overstroming. Een weg die blank staat is daar al een goed voorbeeld van. Een kijkje nemen met een ROV in de waterwegen kan het probleem vaak al oplossen, omdat al gauw duidelijk wordt wat het probleem is na een korte inspectie.

Geen ander apparaat kan zo snel en accuraat een duiker of andere onderwaterasset onderzoeken als een ROV. In de komende jaren met een toename in regenval zal een ROV steeds meer nodig zijn om de paraatheid van ons watersysteem in kaart te brengen.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!