Menu

Branches

Duikbegeleiding

Veiligheid staat bij ons voorop! Iets dat wij vaak zeggen, maar hoe doen wij dit? Wat zijn de mogelijkheden bij (sport)duiken? En waar moet op gelet worden?

Inspectie voorafgaande aan de duik:

Voorafgaande aan de duik kan de omgeving veilig of onveilig verklaard worden. Dit doen we door de omgeving van de duiker in zijn geheel te inspecteren en mogelijke gevaren te ontdekken. Wanneer gevaren geconstateerd worden, gaan we deze evalueren samen met de duiker. Deze kan dan zelf de risico’s inschatten en bepalen of er daadwerkelijk gedoken gaat worden.

Als de omgeving veilig is, kan er gedoken worden. De punten waarop moet worden gelet, zijn al besproken voorafgaande aan de duik. Hierdoor worden risico’s ingeperkt.

Als de omgeving onveilig wordt verklaard, kan een drone misschien zelfs het werk van de duiker doen. De beelden kunnen teruggekeken worden en op deze manier kan er nooit iemand gewond raken.

  • Omgeving inspecteren en veiligheid bepalen
  • Last-minute risicoanalyse (LMRA)
  • Duik overnemen in onveilige situaties

Recht op het doel af met een ROV:

Voor de duik kan ook gekeken worden naar het doel van het duiken zelf. Als objecten moeten worden opgespoord kan dit het snelste met een onderwaterdrone. Zo kan de duiker met heldere instructies op de beelden van de drone afgaan. Hierdoor hoeven ze niet meer op de tast te zoeken, waardoor de duiker minder lang onder water is en minder lang in gevaarlijke situaties zit.

  • Plaatsbepaling objecten nauwkeurig in beeld brengen
  • Tijdsbesparing duikers
  • Meer veiligheid, minder kosten!

Duikbegeleiding:

Ook tijdens het duiken kan de veiligheid bevorderd worden. Zo kan een duiker met de sonar altijd op afstand gevolgd worden tijdens het duiken. Zo kijkt de operator boven water mee met de duiker! Met deze proactieve vorm van duikbegeleiding kan altijd gemonitord worden.

Ook kan er gekeken worden of de duiker een optimale route zwemt. Minder tijd onder water is vaak minder risico. Afwijkingen kunnen live en ook op een later moment bekeken worden doordat de beelden automatisch worden opgeslagen.

Mocht de duiker onverhoopt wel in de problemen komen tijden de werkzaamheden dan kan deze  altijd met de ROV benaderd worden om de hulpvraag te beoordelen zo kan hulp snel kan  worden opgeschaald.

Evaluatie achteraf:

Na de duik kan de ROV  nog een rol spelen. Of beter gezegd: de beelden die daar mee zijn gemaakt. Hierop kan veel na aflopen worden bekeken of geëvalueerd. Met deze evaluatie kan gekeken worden of veiligheid echt gehandhaafd is of wat er de volgende keer beter zou kunnen.

De drone is dus voor veel doeleinden inzetbaar en samen werken wij aan een wereld waar geen (te voorkomen) duikongelukken meer zijn! Wilt u weten of dit ook voor u mogelijk is? Neem dan nu contact met ons op en dan bespreken wij de mogelijkheden.

Wilt u investeren door een drone te kopen of juist onze diensten inhuren?

U bent aan het juiste adres! Wilt u meer weten?

Contact
Revolution ROV, een van de beste onderwaterdrones huren of kopen