Weet jij hoe je asset erbij ligt? 

Meestal als wij worden ingezet om een onderwaterasset te inspecteren, is een van onze eerste vragen: wat was de laatste keer dat dit waterbouwwerk is geïnspecteerd? Die vraag zorgt vaak voor meer vragen dan een antwoord. Dus hoe voorkom je onvoorziene schade en misschien wel een veiligheidsrisico? 

De verrassing die wij onderwater ontdekken, is negen van de tien keer schade door nalatigheid. Regelmatig inspecteren beperkt deze verrassingen. Een keer in de zoveel tijd de asset onderzoeken of er schade of risico’s zijn, kan op de lange termijn kosten en problemen schelen. Maar met de oude manier van inspecteren, kost dit hoe dan ook veel geld en tijd. 

Kies voor een ROV
Een onderwaterinspectie uitvoeren met een ROV kan vaker, sneller, nauwkeurige én goedkoper! Dankzij het technologisch hoogstandje wat onze onderwaterdrones zijn, kunnen we ieder risico direct analyseren en opsporen. Sonar is daarbij onze grootste helper, net zoals de laserscaler en diktemeter. In een korte tijd kunnen we erachter komen of de asset toe is aan onderhoud of zelfs een gevaar vormt voor de veiligheid. 

Kleine haarscheurtjes in het beton zijn soms het begin van een hoop ellende. Zeker als het een constructie is die onderwater staat, is de kans op het verder scheuren zeer groot. Met sonar kunnen we in het meest troebele water alles zien, waaronder deze haarscheurtjes. Hier kun je zien hoe wij nu precies onderwater zien.

We kunnen veel voorbeelden geven waarbij een structuur zo beschadigd was, dat direct na de inspectie, onderhoud moest worden uitgevoerd. Het is vaak niet de vraag of je asset schade oploopt, maar wanneer. En daarbij kunnen wij helpen.  

Nulmeting en monitoring
Na een inspectie kan direct een nulmeting worden gedaan: we weten wat de status van de asset is. Alles wat te weten valt over de asset is nu duidelijk in kaart gebracht door middel van een rapportage, ondersteund door verschillende soorten data. De volgende logische stap is dan het in de gaten houden van de asset door regelmatig te inspecteren, oftewel: monitoring. 

Door middel van onze dataset die wij hebben opgebouwd door de jaren heen, kunnen we voorspellen waar en wanneer schade ontstaat. Dit kunnen we in de gaten houden en aan de bel trekken wanneer het moment daar is voor een volgende inspectie. Hiermee waarborgen we de integriteit van de onderwaterasset met uiterst hoge accuraatheid. We nemen het werk uit handen van de opdrachtgever en we verschijnen als een perfecte service op het juiste moment. De kosten, tijd en energie optimaliseren hiermee en alle vormen van verspilling worden opgelost. 

In de video hieronder is te zien wat een lang niet geïnspecteerde onderwaterstructuur voor verrassingen kan bieden. 

 

Rijkswaterstaat gooit het roer om: inspecteren met onderwaterdrones in plaats van duikers

ARNHEM – Rijkswaterstaat heeft besloten de manier van onderwater inspecteren drastisch te veranderen, vanwege dodelijke ongelukken onderwater. De nieuwe methode heeft als uitgangspunt veiligheid: er wordt niet fysiek gedoken, tenzij… Onderwaterdrones worden nu ingezet om het werk van de duiker over te nemen of te begeleiden. H2O Drones helpt daarbij.

‘Duiken is een risicovolle activiteit met strikte veiligheidseisen. Deze strikte veiligheidseisen hebben in het verleden niet kunnen voorkomen dat er binnen en buiten Rijkswaterstaat dodelijke ongevallen bij duikwerkzaamheden waren te betreuren.’ Dat schrijft Rijkswaterstaat in hun nieuwe kader Veilig werken onderwater. De nieuwe manier moet ervoor zorgen dat het inspecteren onderwater zo risicoloos mogelijk is.

Het beste alternatief
Rijkswaterstaat kwam daardoor al snel bij de optie om onderwaterinspecties voortaan uit te voeren met Remotely Operated Vehicles (ROV’s). Deze onderwaterdrones zijn speciaal ontworpen voor onderwaterinspecties, maar dan staat de persoon veilig en droog op de kant. Uitgerust met camera’s, grijparmen, sonar en nog veel meer kunnen deze ROV’s voor iedere situatie onderwater worden ingezet. Onderwaterdronespecialist H2O Drones bespreekt met Rijkswaterstaat mogelijkheden dit proces om het zo goed mogelijk te ontwikkelen. Volgens Rijkswaterstaat is dit het beste alternatief op het gebied van onderwaterinspecties wat nu technisch mogelijk is.

Deze oplossing filmt 4K-beelden van objecten onderwater en heeft de mogelijkheid sonar te gebruiken. Als het zicht onderwater laag is, wat vaak het geval is in Nederland, kan een onderwaterdrone zonder moeite alsnog vele meters voor zich uit kijken, dankzij sonar. Waar het zicht van een duiker of camera vaak maar beperkt is tot een meter, kan sonar in dezelfde situatie meer dan veertig meter voor zich uit kijken en iedere scheur, deuk of object detecteren.

Duiker en drone
Nu Rijkswaterstaat fysiek duiken niet meer toestaat, tenzij het niet anders kan, dan kan een ROV de onderwaterrisico’s verlagen naar nihil. Een onderwaterdrone kan voordat de duiker te water gaat, de omgeving verkennen op mogelijke gevaren. Scherpe objecten, stroming of klemzittingsgevaar kunnen snel in beeld worden gebracht en de duiker veiligstellen.

Meestal door de sonarsoftware van de drone, wordt een object sneller gelokaliseerd dan door een duiker. Bij een search & rescue-missie kan deze doeltreffendheid levens redden. H2O Drones heeft Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vorig jaar hiermee geholpen. Zij zijn nu een van de eerste brandweerkorpsen die samen met een drone deze missies uitvoert. Het voornaamste resultaat uit zich in hogere efficiëntie en optimale veiligheid voor de duiker. De ROV lokaliseert het slachtoffer en de duiker hoeft enkel de veilige route van de drone te volgen via de kabel om de missie te laten slagen.

Veilig en doeltreffend
Rijkswaterstaat ziet deze verandering als noodzakelijk. In het verleden hebben duikmissies mensenlevens gekost en dat moet volgens het agentschap in de toekomst worden voorkomen. Veiligheid staat voorop en deze kan alleen door onderwaterdrones worden gewaarborgd. H2O Drones staat Rijkswaterstaat bij om een vakkundige oplossing te ontwikkelen, zodat inspecties niet alleen doeltreffend zijn, maar ook veilig.

Regelmatig dijken inspecteren, is de sleutel tot veiligheid

Een dijk slaat zich als een arm om een bewoond gebied, zo lijkt het. Deze groene reuzen beschermen ons laaggelegen landerijen al sinds mensenheugenis. Dijken zijn de meest voorkomende en simpele manier van waterbescherming. Daarmee zijn ze misschien wel de meest efficiënte waterkering die onze voeten drooghoudt.

Vermoedelijk werden in het Oude Egypte, duizenden jaren voor Christus, al dijken aangelegd om steden en nederzettingen te beschermen tegen het verbreden van de Nijl. In combinatie met irrigatiesystemen bewaakten dijken de mens voor hoogwater en zorgden dijken ervoor dat op de juiste plaatsen water terechtkwam, zoals op de akkers van de Egyptenaren.

Door de geschiedenis heen delen dijken samen met windmolens de eerste plaats als herkenningspunt in het vlakke Nederlandse landschap. Niet alleen beschermen dijken ons tegen het hoge water, maar dienen vaak ook als weg. Neem bijvoorbeeld de Afsluitdijk. Een gigantische waterkering die voorkomt dat Nederland zomaar overstroomt en een directe verbinding tussen Friesland en Noord-Holland mogelijk maakt. Het continue gewicht van auto’s en vrachtverkeer kan op lange termijn de integriteit van de constructie aantasten. Dat geldt voor alle waterovergangen, zoals dijken, duikers en bruggen. Dus hoe houd je het veiligheidsrisico zo klein mogelijk?

Regelmatig inspecteren
Inzicht in de status van je asset geeft de mogelijkheid om een nauwkeurig plan van aanpak te maken. Wanneer is het nu nodig om een onderdeel te vervangen? Zijn reparaties aan de orde? Bevat de constructie een veiligheidsrisico? Al deze cruciale vragen kunnen simpel worden beantwoord met de data van onze onderwaterinspecties. Ondersteund door de laatste hightech technologie, komt een rapportage tot stand van het hoogste niveau.

 

Een probleem voorkomen, is altijd beter dan oplossen.

Het zichtbaar beschadigd talud.

 

De kwaliteit van de inspectie is ongeëvenaard, maar de kwantiteit van de inspecties is ook van belang. Dat betreft de regelmaat. Een keer in de zoveel tijd op onlogische momenten inspecteren, is geen handige handelswijze. Daarom raden wij regelmatige inspecties aan op logische momenten. Die momenten zijn bij dijken bijvoorbeeld na aanhoudend slecht weer, waarbij het waterniveau bovengemiddeld is en golven tegen het talud van de dijk aan slaan.

Een talud kan daarbij beschadigd raken. In eerste instantie is een talud gebouwd om heftige weersomstandigheden en erosie te weerstaan, maar zelfs betonnen constructies kennen een breekpunt. Een dijk loopt dan risico lek te raken, wat op zijn plaats weer grote gevolgen kan hebben voor de weg op de dijk en het achterliggende en bewoonde gebied.

Een dijk van kennis
Ons bedrijf is gespecialiseerd in onderwaterinspecties en weet vrijwel alles over waterbouw en constructies. Dat geeft ons al tijdens het inspecteren een voorsprong. We herkennen direct welke onderdelen van een dijk beschadigd zijn en weten op welke plekken de hoogste kans op schade zit. De voornaamste plek die schade kan oplopen, is het onderwater staande talud van de dijk.
Hieronder is een afbeelding te zien van een dijk met alle onderdelen en op welke plekken wij inspecteren.

Een legenda van een dijk.

 

In de onderstaande video is een door ons uitgevoerde inspectie te zien bij een talud van een dijk. De video spreekt voor zich, maar hierbij wat hoogtepunten:

  • Het talud was beschadigd en toe aan reparatie. De schade was dusdanig ernstig dat het een risico op meer schade was.
  • De laatste inspectie van dit talud was lang geleden en de status van de dijk was op dat moment onbekend.
  • Later vonden we aan de andere kant (bovenwater) ook nog een lek. Dit konden wij inschatten door de heftige schade die we ontdekten en vonden hiervoor ook bewijs. Er waren al lange tijd meldingen van wateroverlast aan de andere kant van de dijk op de plek waar wij dachten dat een lek zat.
    Normaal als we een vermoeden hebben van een lek, maar niet honderd procent zeker zijn van een lek of geen direct bewijs kunnen vinden, laten we een met kleurstof gevulde monsterbeker, gemonteerd aan onze ROV, los op de plek waar wij een lek verwachten. Een paar dagen later aan de andere kant van de dijk is dan een gekleurde oppervlakte op de binnenberm en hiel zichtbaar. Dit duidt op een lek, omdat het gekleurde water een weg door de dijk had gevonden.

 

 

Wij zorgen voor een oplossing op maat
Dit is de reden dat regelmatig inspecteren met ROV’s van belang is. Dankzij de technologie en onze grote achtergrondkennis van de onderwaterassets is het mogelijk om optimale data op te leveren. Zo houden we niet alleen de toestand van onderwaterconstructies in de gaten en optimaal, maar ook de veiligheid. Het monitoren werkt om gevaarlijke situaties te voorkomen.


Wil je meer weten over ROV’s, of kijken of deze ook inzetbaar zijn op een plek naar jouw keuze? Neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Werk je met sluizen? Dan kan deze oplossing je veel geld, tijd en ellende schelen

Het Nederlandse vaarwaternetwerk is net zo goed als dat het druk is: heel erg. Dat is te danken aan de doelmatige doorstroom waar Nederlandse waterwegen om bekend staan. De hoofdrolspeler in dit gelikte proces zijn de poortwachters: sluizen. De grootste nachtmerrie van iedere sluiswachter is dan ook een onverwachte stremming van het vaarwaternetwerk door een object in de vaargeul of plotselinge storing. Om dat te voorkomen, wil je H2O Drones onder de sneltoets.

Op een drukke vaarweg kan heel veel misgaan. Onbekende objecten op de bodem waardoor het waterverkeer moet worden stilgelegd, een versleten onderdeel dat het open- en sluitproces van de sluis blokkeert of een losse steen in de vloer van de sluis die in een sponning van de sluisdeur terechtkomt. Al deze (en meer) voorbeelden hebben een duidelijke overeenkomst: ze hadden voorkomen kunnen worden.

Preventief inspecteren is een must als je vervelende verrassingen wilt vermijden. Een (live) inzicht krijgen van de status van de sluis helpt daarbij enorm. Zo kunnen mogelijke problemen direct worden onderzocht en wordt stremming van het vaarverkeer met bijna honderd procent uitgesloten. Een probleem voorkomen is altijd beter dan oplossen. Daarin zijn wij gespecialiseerd.

Innovatie voor precisie
Het regelmatig inspecteren van de essentiële onderdelen van een sluis is normaliter een monnikenwerk. Dan wordt er al snel gekeken naar een oplossing waarmee onderwater kan worden geïnspecteerd. Duikers liggen dan voor de hand. Maar dan moet het vaarverkeer gestremd worden. Het zou zeer onverantwoordelijk zijn om een duiker tussen varende schepen te laten inspecteren. Maar bij een ROV is het niet nodig om alles tot een halt te roepen; de drone vaart zo overal tussendoor en zal geen gevaar of hinder vormen voor het vaarverkeer.

Een ander en serieuzer probleem: duiker heeft slecht tot bijna geen zicht in de meeste wateren in Nederland. Daar staan Nederlandse wateren bekend om, troebel zicht. Vaak zie je met het blote oog net dertig centimeter voor je uit. Zelfs wij ervaren dat met onze hightech 4K-lowlight camera’s. Hoe behaal je nauwkeurigheid bij een inspectie waar visualisatie van hoofdbelang is? Niets zien, is geen resultaat.

 

Dit is wat wij zien met onze 4K-lowlight camera’s in de meeste situaties

 

Daarom werken wij met sonar. Onze ROV’s zijn met dit staaltje techniek uitgerust, waardoor we tot wel veertig meter ver haarscherp zicht hebben onderwater. Sonar maakt gebruik van geluid om onderwater te navigeren en andere voorwerpen te detecteren. Een drijvend draadje op twintig meter zien wij direct. Een mogelijk risico voor een sluis zien we daarmee meteen. Dankzij sonar kan schade aan een sluis tot in de hoogste nauwkeurigheid in beeld worden gebracht.

Zo inspecteren wij alle losse onderdelen van een sluis, zoals deuren, aanslagen, taatsen en taatskappen. Ook meten we objecten in met een laserscaler, onderzoeken we drempels, trappen, omloopriolen en bolders. Dit met de allerhoogste technische precisie die mogelijk is in dit tijdperk; onze ROV’s zijn gebouwd en geïnnoveerd voor dit werk. Deze video legt precies uit hoe onze sonar werkt.

 

Hoe wij met sonar een sluisvloer zien.

 

Killercombi: duiker en drone
Toch kan een ROV niet alles wat een duiker kan. Een duiker kan bijvoorbeeld lassen en grote objecten uit het water halen. Dan wint de duiker van de onderwaterdrone, maar alsnog raden wij bij de inzet van een duiker ook een ROV aan. Zoals eerder benoemd, kun je je ogen bijna niet vertrouwen in Nederlandse wateren, tenzij je sonar hebt. Dat maakt onderwater werken zeer gevaarlijk.

Rijkswaterstaat hanteert niet voor niets de regel: ‘niet fysiek duiken, tenzij…’ Als het echt niet anders kan, wordt een duiker ingezet. Een extra paar ogen onderwater is dan wenselijk, zeker als deze beschikken over sonar. We kunnen daarmee de duiker in de gaten houden en voor de duik een risicoanalyse maken, zodat het risico op een levensgevaarlijke situatie drastisch verlaagd kan worden.

Samen vormen de duiker en onderwaterdrone (ROV) een ongeëvenaard duo. ROV’s kunnen voor bijna alles worden ingezet en data verzamelen op hoge nauwkeurigheid, zonder dat een mensenleven op het spel staat. Moet een duiker te water, omdat het niet anders kan, kan de onderwaterdrone de duiker alsnog in de gaten houden en assisteren waar nodig.

Onze missie
Op die manier kan het vaarverkeer van Nederland geoptimaliseerd worden. Door preventief en veilig te inspecteren naar mogelijke risico’s op de lange en korte termijn. Het monitoren van sluizen levert ontelbaar veel voordelen op. H2O Drones biedt een inzichtelijke rapportage met alle bewijsstukken uit de verzamelde data. Zo maken we de onderwaterinspectiewereld niet alleen beter, maar ook veiliger.


Wil je meer weten over het inspecteren van sluizen? Of simpelweg geïnteresseerd geraakt in onze ROV’s of ons bedrijf? Neem dan contact met ons op! Blijf altijd op de hoogte van onze ontwikkelingen door ons te volgen op een van onze sociale media kanalen: LinkedInFacebook en YouTube.

De oplossing waar iedereen naar zoekt: sonar en ROV’s

Bekend met een bluswatertank, duiker, of schip? Dan is het prettig om inzicht te hebben in de status van deze bouwwerken. De netgenoemde objecten zijn maar een voorbeeld van wat wij kunnen inspecteren met onze ROV’s dankzij sonar. Droogpompen of dokken is verleden tijd, dankzij deze ontwikkeling op het gebied van onderwaterinspecties.

Het belang van inspecteren is voor ons preventief. We willen weten of er schade is aan een onderwaterasset die risico kan vormen op de korte of lange termijn. De ene constructie hoef je minder vaak te inspecteren dan de andere, omdat het gebruik ervan nu eenmaal lager ligt. Een brug hoef je niet iedere keer te inspecteren als een auto eroverheen rijdt.

Je beste vriend aan boord
Schepen zijn daarom een apart geval. Onbekende schade aan een schip kan nare gevolgen hebben. Op de hoogte zijn van de status van de boeg of het vlak voordat je uitvaart, is bruikbare informatie. Een kleine lekkage, wat roest of veel aangroei zijn schadefactoren die je nauwlettend in de gaten wilt houden voor een optimale vaart. Maar het schip in een droogdok leggen of eronderdoor zwemmen om een oogje in het zeil te houden, zijn nu niet direct de makkelijkste en goedkoopste opties.

Terwijl jij droog aan boord staat, al leunend op de potdeksel, de ROV te besturen of het werk door ons laat doen, is dan een betere optie. Niet alleen is het gemakkelijker, maar ook veel nauwkeuriger.

Tot 200 meter kraakhelder zicht
Die nauwkeurigheid is te danken aan sonar. Onze ROV’s zijn uitgerust met dit hoogstandje van techniek om ieder haarscheurtje te ontdekken. Het zicht in de meeste wateren is ver van helder, wat onderwater onderzoek doen met het blote oog moeilijk maakt.

Sonar kijkt dwars door drijvend sediment en andere verstorende factoren heen. Zo kun je tot wel 200 meter afstand objecten waarnemen op dezelfde kwaliteit als 10 centimeter. Een tool die al vaak heeft gezorgd voor het opsporen van schade aan onderwaterinfrastructuur, schepen en tijdens search & rescue-missies.

Keer op keer bewijst de techniek van sonar op onze ROV’s zich bij onderwaterinspecties. We horen niets anders dan positieve geluiden terug wanneer we onze rapportages aanleveren met sonar. Tenminste, we horen wel dat het soms lastig is de sonar af te lezen. Daarom leggen wij uit wat zichtbaar is op de sonar en vergelijken dat met onze 4K-camerabeelden, als dat mogelijk is. Transparantie is van groots belang voor ons.

 

Hieronder is een video te zien van een scheepsinspectie met zowel 4K-beelden, als sonar. Oordeel zelf over de kwaliteit van onze sonar en wie weet ziet je een oplossing in je eigen omgeving!

Van het zuiverste water: de beeldkwaliteit van onze ROV’s

Negen van de tien keer als wij in Nederland inspecties uitvoeren, is het water ver van helder. Dat zorgt voor minder spectaculaire beelden van onze ROV’s met de 4K camera. Hier en daar is er een uitzondering, maar vaak vallen we voor nauwkeurigheid terug op sonar. In het buitenland zit dat vaak anders…

Aan het begin van ons bestaan waren alle Remotely Operated Vehichles (ROV’s) waarmee wij inspecteerden, uitgerust met een HD-camera. Ondersteund met LED-verlichting, konden we op iedere plek zowel hoge kwaliteit als hoge zichtbaarheid leveren, mits de waterkwaliteit het toeliet. Vaak wanneer licht in troebel water wordt gebruikt, reflecteren de deeltjes in het water het licht, waardoor zicht alsnog beperkt blijft. Onze LED-verlichting minimaliseert dat, maar soms kunnen we door de waterkwaliteit alsnog niets zien. Maar dan inspecteren we met sonar. Deze manier van inspecteren is voor ons gebruikelijk, maar we laten ook graag zien wat mogelijk is bij helder water.

Innovatie staat centraal
Onze manier van onderwater inspecteren is een vernieuwing in de sector. Wij hebben daarom innovatie als een van onze hoogstaande kernwaarden. Samen met onze leverancier Deep Trekker kienen we iedere mogelijkheid tot grensverleggende ideeën en projecten uit. Een van deze vernieuwingen bij de ROV’s is het zicht onderwater.

Het belangrijkste onderdeel van de onderwaterdrones zijn de camera’s. Het optimaliseren van die functie moet dan ook meegroeien met de techniek van het moment. Sinds een tijdje zijn onze ROV’s daarom uitgerust met Ultra High Definition Camera’s, oftewel 4K-camera’s. De haarscherpe beeldkwaliteit levert nu een nog preciezer resultaat op tijdens inspecties.

Niet alleen is de kwaliteit van het beeld van belang, maar ook de live waarneming. In combinatie met de kabel die verbonden is aan de drone, kunnen we altijd live-beeld in 30 FPS bekijken. Geen storingen, haperingen of pixels terwijl je inspecteert met de ROV. Betrouwbaarheid op kwaliteit en beeld wordt dan simpelweg een gewoonte.

Subliem substituut
Nu het beeld in de praktijk. In 2022 werd ons gevraagd een kijkje te nemen in de Königssee in Duitsland. Dit gigantische meer, wat tevens ook het diepste meer in Duitsland is, bezorgde niet alleen bovenwater prachtige plaatjes, maar ook onderwater. De vraag aan ons was simpel: wat bevindt zich op de bodem?

De vraag om ergens naar opzoek te gaan, zonder te weten wat, is herkenbaar voor ons. Een meer van zo’n 190 meter diep kan allerlei dingen op de bodem verbergen. Uit onze ervaring bleken dit niet verloren schatten te zijn, maar eerder leidingen of kabels die nog niet eerder in kaart zijn gebracht of waar überhaupt kennis van is. Dat is voor onze opdrachtgever bijna waardevoller dan een gezonken schat.

Een ROV laten afdalen in zo’n diep waterlichaam is voor veel opdrachtgevers de enige optie om de bodem te kunnen inspecteren. Een mens de sprong in het diepe laten nemen, brengt te hoge risico’s met zich mee. Een onderwaterdrone is dan een prima alternatief. Zeker als deze haarscherp beeld voorziet.

In de video hieronder vind je een compilatie van onze onderwatermissie in de Königssee.


Heb je vragen ? Of over ons werk met onderwaterdrones in het algemeen? Neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons op Social Media, om altijd op de hoogte te blijven!

Facebook

LinkedIn

YouTube

 

Inspectie bluswatertanks: innovatie onderwater

Bluswatertanks moeten om de zoveel tijd worden geïnspecteerd. Het onderhoud is van belang, want het houdt gigantische hoeveelheden water. Een lek of scheur kan catastrofale gevolgen hebben. Maar ook de coating van de tank moet op den duur worden geïnspecteerd. Een hoop verschillende soorten inspecties, die tijd, geld en energie kosten. Wij hebben daarvoor de oplossing ontwikkeld: inspecteren door middel van ROV’s.

H2O Drones is een onderwaterdronespecialist en een ervaren inspecteur van de onderwaterwereld. Ons werk is nauwkeurig en gemakkelijk inspecteren van onderwaterassets. Met gemakkelijk bedoelen wij een snelle werkwijze, waar een enkele ROV-operator aan te pas komt en waarbij de klant vanaf de kant kan meekijken bij de inspectie. Zo proberen wij onderwaterinspecties te innoveren. Bijvoorbeeld bij een bluswatertank.

Soorten inspectie van bluswatertanks
De huidige manier van het inspecteren van een bluswatertank is verdeeld in drie onderdelen. De A-controles, de B-controles en de C-controles. Bij de A-controle wordt de buitenzijde gecontroleerd van de bluswatertank. Dat is op het moment bij de meeste gevallen niet uitvoerbaar. Als we kijken naar de B-controle dan ligt daar onze aanpak. Dit is een duikinspectie en daar voelen onze onderwaterdrones zich als een vis in het water. Dan nog de C-controle. Hierbij wordt de watervoorraad aan de binnenkant geïnspecteerd, terwijl de tank leeg is gepompt. Een probleem hierbij zijn de vele risico’s die eraan zijn verbonden. De kelder kan problemen krijgen door de opwaartse krachten van grondwater. Het gevolg daarvan zijn flinke beschadigingen.

De beste én veiligste optie
Het liefst inspecteer je bluswatertanks mét het water erin, om aantasting te voorkomen. Dan lijkt de B-controle de beste optie. Niet alleen een flinke onderneming, maar ook een gevaarlijke. Duikers moeten zich in de tank bevinden om te inspecteren. Ongevallen met duikers zijn helaas voorkomend in de inspectiesector. Waarom mensen risico laten lopen als je dit kan vermijden én een nauwkeuriger resultaat kunt behalen?

Daar komen wij in beeld. Onderwaterinspecties door middel van een ROV wordt steeds meer gebruikt in Nederland. Het is veilig, snel en nauwkeurig zonder dat mensenlevens gevaar lopen. Gewapend met ultramobiliteit, een 4K-lowlight camera en sonar, voeren wij de inspectie razend vlug en effectief uit. Kijk gerust eens naar onze ROV’s.

In de video hieronder leggen we uit hoe we dat doen.


Heb je vragen ? Of over ons werk met onderwaterdrones in het algemeen? Neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons op Social Media, om altijd op de hoogte te blijven!

Facebook

LinkedIn

YouTube

Duizenden duikers en onderwaterdrones

Wij inspecteren duikers zo vaak, dat het wellicht een van de meest uitgevoerde inspecties is door ons. Dan hebben we het niet over mannen in kikvorspakken met zuurstoftanks, maar over duikers in de waterbouw. Deze vorm van infrastructuur is in Nederland zo’n beetje overal ingezet waar water is. De reden: het is efficiënt en goedkoop. Datzelfde geldt voor onze inspecteertechnieken.

Wat is een duiker?
Om wat fundering te leggen in deze blog, leggen we eerst uit wat een duiker in de waterbouw nu precies is. Duikers creëren een waterdoorgang voor twee waterwegen onder een weg of pad door. Ze komen in verschillende vormen, zoals halfrond, in een boog of in een rechthoek. Duiker zijn deels daardoor simpel te herkennen. Maar ook als je een sloot ziet die eindigt in een nauwe doorgang aan de zijkant van een weg, dan heb je een duiker te pakken. Een brug doet in principe hetzelfde, maar op veel grotere schaal. Een duiker is dan een goedkopere en makkelijkere optie.

 

Hier inspecteren we een duiker

 

Door heel Nederland zijn ongeveer tussen de 200.000 en 400.000 duikers te vinden. De reden voor de vage schatting is de frequente plaatsing van de duikers. Er zijn dus zoveel duikers, dat het precieze aantal niet duidelijk is. Duikers zijn ook niet bepaald een uitvinding van de eenentwintigste eeuw. In 1996 te Vlaardingen werd een van de oudste duikers ontdekt bij een opgraving. Deze was niet van gewapend beton of plaatstaal gemaakt, maar van een oude boomstamkano. De geïmproviseerde duiker was ingegraven in een dijk en voorzien van een klep, waardoor water bij vloed buiten de deur werd gehouden. Later bleek uit onderzoek dat de kano rond 70-125 jaar na Christus is gemaakt. Ze waren er dus al vroeg bij.

Duikers en onderhoud
Tegenwoordig vind je duikers dus overal. Net zoals ieder andere infrastructuur moeten duikers geïnspecteerd worden om de status van onderhoud te bepalen. Scheuren of een overvloed aan slib kunnen namelijk de functie van een duiker belemmeren. De traditionele manier van inspecteren gaat als volgt: afdammen, droogpompen, slib wegzuigen en dan pas droog inspecteren. Het is noodzakelijk dat dit gebeurt, want een duiker die instort of verstopt zit, zorgt voor nog meer ellende.

Het is dus van belang dat de duiker droog staat voor een inspectie. Hierdoor kan een robot over een schone bodem – dankzij het verwijderen van het slib – met een camera inspecteren. Dat geeft een goed beeld en is vrijwel het beste alternatief op een mens na, maar een persoon een duiker sturen is ongewoon en soms ook gevaarlijk. Dan maar een manier die veel tijd en geld kost.

H2O Drones biedt een beter alternatief
Maar daar komen wij in beeld. Wij maken gebruik van nieuwe inspectietechnieken die door ons zijn ontwikkeld in combinatie met onderwaterdrones (ROV’s). Hierdoor bieden wij een goedkopere, efficiëntere en minder tijdrovende inspectiemogelijkheid. Deze succesvolle innovatie heeft zich keer op keer bewezen bij inspecties van duikers. Afdammen, droogpompen, slib wegzuigen en dan pas droog inspecteren, zijn verleden tijd.

Als wij gaan inspecteren, gebruiken we afhankelijk van de situatie een specifieke onderwaterdrone met accessoires die de natte duiker kan inspecteren op oneffenheden en mogelijke risico’s. Nu drijft er gewoonlijk een hoop troep in een duiker, zoals takjes, blaadjes en afval. Dit in combinatie met het al troebele water, zorgt voor weinig zicht, ondanks onze met led-verlichte 4K-lowlight camera’s. Daarom zijn wij uitgerust met sonar. In de onderstaande video leggen we uit hoe we bijvoorbeeld slib kunnen meten in een duiker door middel van sonar.

Sonar kan onafhankelijk van de transparantiekwaliteit onderwater zicht creëren, waarbij vaak meer te zien is dan met het blote oog. Geen enkel scheurtje of vorm van erosie is veilig voor onze sonarsoftware. Dankzij deze optie kan deze vorm van inspecteren soms een beter resultaat opleveren. En dat goedkoper en sneller dan de traditionele manier van inspecteren.


Wekt dit nu je nieuwsgierigheid en ben je benieuwd naar onze onderwaterdrones en service? Neem dan contact met ons op of neem een kijkje op onze socials:

Ter land, ter zee en in de lucht: H2O Drones en windturbines

Groene energie is een snel groeiend en essentieel onderdeel van onze energiesamenstelling. Een van de oorzaken van deze groei is de toegenomen investering in de opwekking van windenergie. Nu veel bestaande windmolens hun tweede decennium ingaan en er exponentieel nieuwe windparken worden gebouwd, neemt de behoefte aan inspecties en onderhoud snel toe. Offshore windparken, windmolens in zee, worden in het bijzonder blootgesteld aan de zoute lucht, hogere windsnelheden en langdurige blootstelling aan uv-straling.

 

Hoe worden turbine- en bladinspecties uitgevoerd?
De traditionele methode voor het uitvoeren van visuele inspecties is het gebruik van industriële klimmers om de buitenkant van de toren te beklimmen. Tijdens de klim kunnen zij videobeelden opnemen of foto’s maken van afwijkingen en diktemetingen uitvoeren. Interne inspecties kunnen worden uitgevoerd door de binnenkant van de toren tot aan de top van de turbine te beklimmen en de mechanische onderdelen en bladen te bekijken. Het grootste nadeel van deze methode is het hoge risico van werken op hoogte of in kleine ruimtes. Met een gemiddelde hoogte van 80 meter, bladdiameters van 1-3 meter en minimale uitgangen kan het betreden van moderne windmolens gevaarlijk zijn.

Uit recent onderzoek blijkt dat windmolens verantwoordelijk zijn voor 1.000 doden per triljoen geproduceerde kWh. Deze energiemethode is net na steenkool de gevaarlijkste. Naarmate er meer turbines worden gebouwd, gebeuren er meer ongelukken. Het aantal geregistreerde ongevallen weerspiegelt dit, met een gemiddelde van 70 ongevallen per jaar in de periode 2002-2006, 138 ongevallen per jaar in de periode 2007-2011, 171 ongevallen per jaar in de periode 2012-2016 en 222 ongevallen per jaar in de periode 2017-2021. Een stijgende lijn in ongevallen.

Bovendien kunnen de kosten en de tijd van een handmatig inspectieproces snel oplopen, omdat veel specialisten zijn gemoeid bij de inspectie. Een turbine van gemiddelde grootte neemt ongeveer 3-6 uur in beslag, exclusief voorbereiding en veiligheidsprocedures. Aangezien de meeste organisaties twee inspecties per jaar aanbevelen, kan dit snel oplopen tot weken of maanden duur en gevaarlijk werk, afhankelijk van de grootte van het windmolenpark.

 

Drones vanuit de lucht
Door drones in te zetten in plaats van werknemers kunnen teams op afstand een grondige inspectie van de buitenkant uitvoeren. Dit elimineert alle veiligheidsrisico’s, aangezien de piloot op de grond kan blijven. Bovendien kan de inspectie door één enkele operator worden uitgevoerd in ongeveer 12 procent van de tijd die nodig is voor de standaard methoden.

Een nadeel van vliegende drones voor inspecties zijn de omstandigheden. Hoewel ze een uiterst nuttig instrument zijn voor buiteninspecties, kunnen turbinehubs en bladen een uitdaging vormen voor navigatie, niet te spreken over de wind. Bovendien gebruiken bladen gewoonlijk verschillende smeermiddelen, wat in een blootgesteld motorsysteem tot storingen kan leiden. Als het voertuig niet is vastgebonden, kan dit snel uitdraaien op een gevaarlijke reddingsoperatie.

Pipe crawlers
Pipe crawlers zijn bij het grote publiek misschien niet zo bekend als vliegende drones vanwege hun voornamelijk industriële toepassing, maar ze zijn een hulpmiddel van onschatbare waarde en een groeiende naam voor turbine-inspecties. Deze drones zitten vast aan een kabel en kunnen niet vliegen, waardoor inspecties aan de buitenkant niet mogelijk zijn. Ze vullen echter het broodnodige gat van een veilige en betrouwbare oplossing voor het betreden en inspecteren van de bladen van de windmolen. Turbinebladen zijn over het algemeen dunne, afgesloten “tunnels” zonder uitgang, waardoor ze gevaarlijk zijn voor mensen om te betreden. Normaliter zouden mensen deze bladen in moeten tijdens inspecties…

Met behulp van een accu-aangedreven pipe crawler kunnen werknemers het voertuig met de hand of met een kraan of lier naar de turbine hijsen. Eenmaal boven kan één enkele operator de crawler door het blad rijden en onderweg beelden opnemen. Een enorm voordeel in vergelijking met menselijke toegang is de limiet die de crawler kan onderzoeken. Bladen worden steeds nauwer naarmate ze het einde bereiken, waarbij de meeste de laatste 30 procent onbereikbaar zijn. Met een pipe crawler kunnen werknemers de hele lengte goed in beeld krijgen.

 

De pipe crawler maakt het verschil
Gebruikmakend van meer dan tien jaar ontwerpen en het bouwen van onderwaterrobots onder het merk Deep Trekker, produceert Pipe Trekker de eerste echt draagbare, op accu-werkende onderwaterrobot in de industrie. De A-200 crawler van Pipe Trekker is gemaakt van een machinale aluminium- en staallegering, waardoor je meer inspecties kan doen en minder reparaties hebt. De handbediening maakt gebruik van Pipe Trekker’s eigen software voor een werkelijk probleemloze ervaring, waardoor het makkelijk is voor een beginnend dronepiloot om de besturing onder de knie te krijgen. De A-200 heeft ook een aanpasbaar ontwerp, waardoor bestuurders het voertuig kunnen aanpassen aan verschillende terreinen of afmetingen.


Wilt u meer weten over drones, of kijken of deze ook inzetbaar zijn op een plek naar uw keuze? Neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Samen voor een schonere zee: H2O Drones en Ghost Diving

Ghost Diving en H2O Drones werken al een lange tijd samen. Wat opvallend is, is dat Ghost Diving veel verschilt van de andere partners; ze hebben niets te maken met waterinfrastructuur of search and rescue. Wat doet Ghost Diving nu wel? Ze maken de zee schoon! En dat doen ze zij aan zij met de ROV DTG3.

De DTG3 is destijds cadeau gedaan aan Ghost Diving door de leverancier van H2O Drones, Deep Trekker. Twee jaar geleden vierde Deep Trekker zijn tienjarig jubileum en kozen ze ervoor om een drone te schenken aan Ghost Diving vanwege het nobele werk dat zij uitvoeren: onverteerbare visnetten en vistuig uit de zee vissen.

[awl-slider id=7663]

“Meer suggesties dan feiten”
Volgens Pascal van Erp, voorzitter van Ghost Diving, is vervuiling door vistuig een groot en nog steeds groeiend probleem. Op de bodem van de Noordzee liggen een heleboel scheepswrakken met vervuilende vistuigen. “Echt ongelooflijk veel. Zo rond de tienduizend.” In de jaren vijftig is er veel gevist op de Noordzee en door verschillende fouten is daardoor de bodem bevuilt met vistuig. Het slaat bijvoorbeeld overboord of wordt achtergelaten. En dat gebeurt overal in de wereld nog steeds. “Het ligt daar zo vol met tuig, dat het bijna niet te beschrijven valt. Het probleem daarvan is het materiaal van vistuig. Er zijn wel wat onderzoeken die de duurzaamheid van vistuig beschrijven, maar het duurt zo lang voordat het afbreekt, dat die onderzoeken meer suggesties zijn dan feiten. Daaruit zijn wij ontstaan.”

Escalatie voor een goed doel
Van Erp vertelt dat hij al lange tijd actief is als duiker. Sinds 2007/2009 haalt hij al vistuig uit de zee, samen met zijn duikersteam. Daaruit ontstond Ghost Diving. “Destijds deden we dat met een groepje bevriende duikers, maar dat is een tikje geëscaleerd, omdat er steeds meer mensen bij kwamen. Toen hebben we ons omgevormd tot een stichting en we blijven groeien. We zijn nu met zo’n vijftig duikers en een kernteam.”

H2O Drones werd bij de schenking van de drone betrokken. Omdat zij in Nederland zijn gevestigd en Ghost Diving voornamelijk opereert in de Noordzee en Middellandse zee, werd H2O Drones gevraagd het onderhoud en de service te voorzien voor Ghost Diving. Sindsdien werken H2O Drones en Ghost Diving samen voor een schonere zee. Een korte tijd geleden kwam H2O Drones nog te hulp, omdat een kabel was doorgesneden door een bootschroef. Deze werd toen snel vervangen, zodat de werkzaamheden in een mum van tijd konden worden hervat.

Veiligheid voorop
De drones en service van H2O Drones zijn volgens Ghost Diving ideaal voor de continuïteit van het werk. Op sommige plekken in de Noordzee is het soms te gevaarlijk om te duiken of mogen duikers helemaal niet duiken. Een drone is dan ideaal om de onderwateromgeving te inspecteren. “De duikers lopen onderwater vaak gevaar, omdat water onvoorspelbaar is.” Een drone kan de duikers in de gaten houden of zelfs het werk van de duiker deels doen, als de omstandigheden te riskant zijn om te gaan duiken. “Het scheelt ook veel geld en een hoop tijd, omdat we bijvoorbeeld niet een heel team onderwater hoeven te sturen. Een drone kan op die manier alles bekijken en de veiligheid waarborgen. Ook in troebel water, want ze zijn uitgerust met sonar.”

Hulp en service
“We hadden iemand nodig die veel expertise heeft en verstand van de waterwereld en dat heeft H2O Drones dubbel en dwars bewezen”, vertelt Van Erp. Hij benadrukt dat kennis over de drones en de onderwaterwereld zeer belangrijk is voor hun stichting. “De hulp is heel waardevol voor ons die wij krijgen van H2O Drones. Ze bieden de juiste support en hebben de juiste kennis. Als we het in onze omgeving gebruiken, krijgen we heel veel positieve reacties en merken we de nieuwsgierigheid naar de onderwaterdrones.”

Partners in crime
H2O Drones en Ghost Diving hebben al velen malen samengewerkt. “Dat waren zeer geslaagde dagen”, zegt Van Erp. “Het was super handig dat ze mee waren, want wij wisten niets van de drone. Na zo’n dagje waren wij ervan overtuigd dat H2O Drones onze partner in crime moest worden.”

 

 


Do you want to know more about our co operations and field of interest? Contact us here.

Or follow us on social media

YouTube

LinkedIn

Facebook