Muskusrattenplaag bestrijden met een ROV

07-02-2024

In 2023 zijn er ruim 51.000 muskusratten gevangen in Nederland. Dat zijn er 2.596, of 5 procent, meer dan in 2022. Deze beesten worden bestreden omdat ze schade toebrengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen te graven. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. Met een ROV zouden we deze beestjes makkelijk moeten kunnen opsporen.  

Volgens de bestuurder van de Unie van Waterschappen, Jeroen Haan, wordt mede door de verandering van het klimaat de druk op dijken nog groter. Het voorkomen van graverij van muskus- en beverratten blijft daarom een belangrijke taak. Naast het feit dat de beestjes veel holen en gangen graven, maken ze ook nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Dit veroorzaakt verzakkingen, wat er weer voor zorgt dat er, in het ergste geval, een dijk of kade doorbreekt en er dorpen onder water lopen. Door een ROV in te zetten kunnen deze holen, gangen en nestkommen een stuk makkelijker worden gevonden. 

Regionale verschillen                                                                                                                                                                                                    De regionale verschillen zijn groter geworden. In gebieden waar veel muskusratten zitten, zijn er opnieuw meer van deze dieren gevangen, door extra inzet van de muskusratbestrijders. Om in deze gebieden ook een daling in de populatie te bereiken, moeten er eerst zo veel mogelijk muskusratten worden gevangen. Een ROV met een full colour 4K-HD camera en sonar zou een perfect hulpmiddel zijn om te helpen bij het opsporen en vangen. In andere gebieden daalt de hoeveelheid vangsten juist. Langs de landsgrens proberen de waterschappen de instroom van muskusratten te voorkomen. Dit doen zij door de beestjes direct te vangen.  

Een muskusrat aan de oever.

 

Beter onder controle                                                                                                                                                                                                      In een groot deel van Zeeland is de populatie muskusratten onder controle. In 2023 ving Waterschap Scheldestromen 3805 muskusratten. Dit zijn er 700 minder dan in 2022. Een daling van 16 procent. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) krijgt het steeds beter onder controle. Het aantal gevangen beestjes ging van 1655 in 2022, naar 1090 afgelopen jaar. Een daling van 34 procent. In 2014 werden er nog 18.079 muskusratten gevangen in dit gebied. Het doel is om in 2034 geslaagd te zijn om de muskusrat terug te dringen naar de Duitse grens. Echter moet je ook dan alert blijven, want voor je het weet heb je weer last van een nieuwe plaag. Een muskusrat krijgt namelijk tot wel 20 nakomelingen per jaar. Het is dus verstandig om reguliere inspecties naar deze beestjes uit te voeren. Met het gebruik van een ROV is het een stuk makkelijker en minder tijdrovend om deze beestjes te kunnen vinden.  

Bevers ook een probleem?                                                                                                                                                                                    Bevers zijn in heel Europa beschermde dieren. Sinds de herintroductie in 1988 groeit de hoeveelheid bevers in Nederland en verspreiden ze zich ook verder door het land. Ze hebben voor- en nadelen voor waterkwaliteit en veiligheid. Bevers verhogen de biodiversiteit doordat ze water vasthouden met hun dammen. Maar deze dieren veroorzaken ook schade en brengen de waterveiligheid in gevaar door het graven van holen in dijken. Deze holen kun je opsporen door regelmatig onderzoek uit te voeren met een ROV. Zo kun je eventuele onveilige situaties sneller voorkomen. De waterschappen kunnen nu ingrijpen wanneer er sprake is van een beverprotocol en een door de provincie verleende ontheffing. Landelijk beleid voor de beveraanpak is nog niet ontwikkeld.  

Een bever.

 

Onderzoek met een ROV                                                                                                                                                                                              Op dit moment worden muskusratten opgespoord door ‘bestrijders’ die langs dijken, rivieren en kanalen speuren. Zij letten daarbij op uitwerpselen, vraatsporen en tunnels die de ratten maken om bij het water te komen. Dit kost een hoop tijd en geld, omdat er meerdere medewerkers moeten worden ingezet. Waar mensen werk doen, worden menselijke fouten gemaakt. Deze fouten kun je voorkomen, door een ROV in te zetten om mee te inspecteren. Deze ROV beschikt over een full colour 4K-HD camera en een sonar. Deze sonar ontdekt elk klein scheurtje in de grond, op wel 40 meter afstand. Dit ongeacht de kwaliteit van het water. De ROV ziet hierdoor dus net zo goed als het menselijk oog. 

Met deze onderwaterdrone is het dus een eitje om de tunnels op te sporen die door een muskusrat zijn gegraven. Bovendien is een ROV een stuk stiller dan een mens die loopt te zoeken naar de beestjes. Wanneer je de tunnels hebt opgespoord kun je hier gaan zoeken naar de muskusratten en ze vangen. Het is een snellere optie om de muskusrattenplaag tegen te gaan. Het inzetten van een ROV zorgt voor een duidelijk overzicht waar de beestjes zitten, wat er weer voor zorgt dat ze makkelijker kunnen worden gevangen, waardoor wij een veiligere omgeving creëren.  

Bekijk hieronder hoe het is om met een van onze ROV’s te werken:


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Overige nieuwsberichten