Search and rescue – Veiligheid boven alles

Wat is een Search and rescue team?

Er zijn zes verschillende – algemene – gebieden binnen de Search and rescue die afgedekt worden; Lowland, Bergen, Grotten, Stedelijk, Oorlogsgebied, Maritiem). Al deze gebieden hebben hetzelfde doel: mensen in nood vinden en redden. Vooral in de maritieme Search and rescue is dit zeker niet een gemakkelijke taak. Ten eerste is het zicht onder water vaak troebel, vooral in Nederland en Duitsland. Ten tweede kunnen er altijd stromingen in het water zijn, die het voor de reddingsbrigade bestaande uit duikers moeilijk maken om het slachtoffer te bereiken of precies te lokaliseren.

Een samenwerking met onderwaterdrones kan helpen om het risico voor duikers te minimaliseren en de efficiëntie van de zoekactie te maximaliseren. Om te begrijpen hoe H2O Drones de zoek- en reddingsteams het beste kunnen helpen, moet men eerst begrijpen hoe die teams werken.

Een voorbeeld van Search and rescue inzet: duikers

Een zoek- en reddingsteam wordt ingeschakeld, nadat een persoon als vermist is opgegeven. Meestal wordt er al een ruimere locatie genoemd, bijvoorbeeld een meer of riviergedeelte. Hierna wordt een team van duikers naar het gebied gestuurd. Het team springt echter niet zomaar in het water om de vermiste persoon te zoeken, maar verdeelt het gebied in rasters. Elk raster wordt dan door een duiker doorzocht.

De verdeling in rasters wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle delen van het gebied worden doorzocht en om structuur aan te brengen in de zoekactie. Deze methode is echter ook zeer tijdrovend en het team moet zo snel mogelijk werken. Nadat het slachtoffer is gelokaliseerd, brengt de duiker het naar de oppervlakte of naar de kant, afhankelijk van het risico voor de duiker en het slachtoffer.

Hoe kan H2O Drones die missies ondersteunen?

H2O Drones heeft niet het recht om de huidige duikteams te vervangen. De duikteams en het menselijk contact is en blijft cruciaal voor het bergen van drenkelingen. Er is echter ruimte voor verbetering op het gebied van tijd en efficiëntie, die kan worden ingevuld door de samenwerking met onze drones.

Een drone is binnen 5 minuten inzetbaar en dat is sneller dan een team duikers. Verder maakt het gebruik van drones de indeling in roosters overbodig. Het GPS-systeem van de drone helpt om een overzicht te houden van de delen die al doorzocht zijn en delen die nog doorzocht moeten worden. Ook dit bespaart tijd die kan beslissen over leven en dood.

Naast de tijdsfactoren, kunnen drones helpen met het zicht in troebel en donker water. Terwijl duikers alleen hun ogen hebben en soms een flitslicht, is dit vaak niet genoeg om duidelijk te zien. Onze drones zijn uitgerust met een sonarsysteem, waardoor de drone zelfs in troebel en onduidelijk water objecten kan identificeren.
Naast het verbeterde zicht onderwater, is er nog een mogelijkheid die de sonar brengt. De sonar kan namelijk tot wel 60 meter vooruit kijken, waardoor zoeken veel sneller gaat. Door te werken met de sonar blijft slechts het zoeken naar afwijkingen nodig en dus niet elk gebied tot in de puntjes doorzoeken.

Veiligheid met onderwaterdrones, voor iedereen

Ten slotte zijn onze drones er niet alleen om de slachtoffers te helpen, maar zorgen ze ook voor een veilige werkomgeving voor de duikers. Telkens wanneer een duiker in het water springt om een slachtoffer te zoeken, zijn de omstandigheden die op hem wachten onduidelijk. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de duiker, waarbij hij tijdens de opdracht verstrikt kan raken of vast kan komen te zitten. Dit moet vooral vermeden worden. H2O Drones, helpt daarbij! Wij kunnen onze drone voor de duiker uit sturen, om een veilige weg voor de duiker te vinden, zodat hij veilig en snel bij het slachtoffer kan komen.

Op dit moment werken we al samen met Signi Zoekhonden in Nederland, om hun honden reddingsteam te ondersteunen met onze drones. In ons blog kunt u meer lezen over onze samenwerking met Signi en hoe onze drones helpen om reddingsmissies veiliger en efficiënter te maken.

 

Continue reading “Search and rescue – Veiligheid boven alles”

De geschiedenis van H2O Drones! Van nul tot nu….

Dit jaar viert H2O Drones zijn tweede verjaardag! Ook al zijn we nog niet echt oud; we zijn toch trots op wat we al hebben bereikt.

Zo zijn we nu niet meer een start-up, maar worden we een serieus bedrijf! Het belangrijkste is dat H2O Drones een naam is die langzamerhand steeds meer erkenning en bekendheid krijgt.

Het begin

Voor we u vertellen waar we nu staan, gaan we terug naar het begin…

Twee jaar geleden begon alles traag. Na 30 jaar ervaring in de waterbouw, besloot onze CEO Karst Beens, zijn voormalige bedrijf te verkopen en zich te specialiseren in onderwater drones. De reden hiervoor was dat onderwaterdrones veelzijdig zijn en veel problemen oplossen die zich voordoen in de waterbouw, maar helaas nog niet bekend zijn. Hier gaat het vooral om de veiligheid van de duikers! Onze drones bieden meer voordelen dan veiligheid, maar daar kunt u meer over lezen in dit nieuwsbericht.

Nadat de beslissing werd genomen om ons te specialiseren in ROV’s (remotely-operated vehicles), kwam de opbouw langzaam op gang. De eerste stap was het vinden van de juiste drone. Op dat moment waren er al verschillende modellen op de markt, maar die verschilden sterk in kwaliteit. Na een lange periode van testen en vallen en opstaan werd gekozen voor DeepTrekker. DeepTrekker komt oorspronkelijk uit Canada, een land dat over het algemeen goede producten levert. Maar vooral de sonarintegratie en andere toepassingen hebben ons echt overtuigd. Want vooral in de Nederlandse en Duitse wateren heb je zonder sonar amper zicht.

De samenwerking tussen H2O Drones en DeepTrekker verliep relatief snel en vanaf dat moment kwam er meer vaart in het proces. Destijds hadden we nog maar een klein team, maar de motivatie was hoog. Het team zelf bestond toen uit twee personen die de inspecties en het kantoorwerk deelden. Inmiddels zijn we al met zeven werknemers.

In het begin waren we natuurlijk alleen in Nederland; als thuisland is dit een makkelijke stap om te beginnen. Hier begonnen we al snel samen te werken met Rijkswaterstaat, waar wij uitgenodigd waren voor een tender. De resultaten van de proefvaart waren zeer overtuigend! En zo verspreidde onze naam en onze producten en diensten zo snel als het licht en gingen we samenwerkingen aan met verschillende steden. Onze eerste opdracht vonden we in Keulen, Duitsland, bij Shell. Vanaf dat moment konden we meer klanten vinden in beide landen. Belangrijk voor ons was het overtuigen van de markt van de kwaliteit van de producten en het werken aan naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.

H2O Drones vandaag de dag.

Zoals reeds vermeld, is ons team gegroeid. In het begin hebben met twee drone-operators in Nederland geïnspecteerd. Nu hebben we twee vaste inspecteurs die actief zijn in Duitsland, België en Nederland. Er blijft zo niet veel tijd over voor kantoorwerk. Daarom is ons team met name op administratief gebied gegroeid. Daarnaast hebben we een nieuw verkoop- en marketingteam en een eigen mediateam. Maar dit is alleen ons vaste team. Omdat we met twee mensen inspecties in drie landen moeten doen, hebben we soms extra ondersteuning nodig. Meestal redden we het zonder, omdat de Duitse en Belgische markt langzaam groeit, maar voor het geval dat hebben we nog freelancers beschikbaar.
Daarnaast hebben we op kantoor vrijwel altijd stagiaires, die ons ondersteunen, en waar wij in kunnen investeren. Er is dan ook altijd de kans om aangenomen te worden; onze sales- en marketingmanagers zijn beiden als stagiair begonnen in het bedrijf. Voor ons is het belangrijk dat medewerkers meegroeien met het bedrijf en ons team is een leuke mix van jong en oud, wat de uitwisseling van informatie voor beide partijen interessant maakt. (We hebben ook altijd plaats voor geïnteresseerde stagiaires!).

Ons sales- en marketingteam opereert in Nederland en Duitsland en houdt zich vooral bezig met het creëren van bekendheid voor onze producten en ons werk. Hier werken we voornamelijk aan via LinkedIn en andere social media kanalen. Allemaal met onze doelen voor ogen.

Maar wat die doelen zijn, vertellen we je volgende week!


Voor meer informatie over ons, neem dan hier contact op!

Of volg ons op een van onze sociale mediakanalen:

Inzet nieuwe technologie om Nederland weerbestendig te maken!

Nederland krijgt steeds meer last van hoogwater, zoals de afgelopen tijd te merken was. In het blog van vorige week is te lezen hoe dit komt en zijn er een aantal opties gegeven om de invloed van klimaatverandering tegen te gaan. Deze week kijken we naar de inzet van technologie (drones) om onderzoek te ondersteunen en vooral om mee te helpen Nederland voor te bereiden op de veranderingen die nodig zijn om het land boven water te houden!

Het Deltaprogramma:

Het Deltaprogramma van Rijkswaterstaat kent meerdere onderdelen met als belangrijkste: Nederland veilig houden in de toekomst.

Dit met name tegen het veranderende klimaat. Simpel gezegd: door klimaatverandering kunnen meer extreme weersomstandigheden optreden. Daardoor kan er ineens veel meer regenval komen, waardoor rivieren kunnen overstromen. Om dit te voorkomen wordt er onder andere hard gewerkt aan versteviging en verhoging van dijken. Deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat het binnenland overstroomt.

Gevolg & onderzoek steden

Mede door een hogere waterdruk op kades is het belangrijk om de kadewanden regelmatig te inspecteren. Hierdoor kunnen de wanden in kaart worden gebracht en kunnen problemen door achterstallig onderhoud voorkomen worden. In bijvoorbeeld Amsterdam is dit te lang niet gebeurd, waardoor veel kades en bruggen in kritieke toestand verkeren.
Om deze beter in kaart te brengen, wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van duikteams en van onderwaterdrones.

In basis onderzoeken zij de staat van dienst van de palen, kadewanden en andere assets onderwater. Door te onderzoeken wat de staat hiervan is, kan onderhoud ingepland worden of kan een kade voorlopig veilig worden verklaard.
Met ROV’s kunnen onveilige plekken voor duikers goed geïnspecteerd worden, bijvoorbeeld heel krappe ruimtes of een stuk kade waar doorgaans veel scheepsvaart is. Op dit soort plekken is het niet fijn en veilig om te duiken, dus kan er beter een machine ingezet worden.

Kunnen drones Nederland redden?

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om goed te weten wat drones kunnen en waarvoor deze ingezet kunnen worden. Onderwaterdrones zijn standaard uitgerust met een goede camera, die onder de waterlinie eenzelfde zicht kan creëren als een duiker. Op het gebied van inspectie is het zicht dus gelijk… of toch niet?

Onze Revolution gebruikt een slimme integratie van een sonarsysteem van Blueprint Subsea waardoor er in bijna alle omstandigheden zicht is! En dit beperkt zich niet tot het normale zicht (van 1-3 meter maximaal) maar kan tot wel 60 meter vooruit kijken. Dit kan niet alleen zich garanderen in troebel water, maar kan ook meehelpen aan het soepeler en sneller laten verlopen van inspecties.

Daarnaast zijn ROVs ook voor veel andere dingen goed. Zo is het met drones veel makkelijker om beelden bovenwater te krijgen. Een duiker moet apart een camera meenemen om foto’s te maken, maar bij een drone wordt dit beeld live verzonden naar de controller en eventueel een beeldscherm. Dit zorgt vooral voor veel zekerheid bij inspecties; nu kunnen er meer ogen tegelijk meekijken met een inspectie en kunnen beslissingen ter plekke genomen worden. Ook zijn deze beelden, die automatisch opgeslagen worden, makkelijk te analyseren.

 

In welke situaties kunnen drones helpen?

Onderwaterdrones zijn in principe in heel Nederland een toegevoegde waarde. Kijkend naar de binnenwateren, zoals rivieren en alle assets die hier in liggen, zijn er al tientallen mogelijkheden. Enkele voorbeelden van verschillende mogelijkheden die met een drone geïnspecteerd kunnen worden:

 • Damwanden
 • Sluizen
 • Diverse bodemobjecten
 • Bruggen

En zo zijn daar nog veel meer opties waarvan regelmatig de staat van dienst duidelijk in beeld moet komen. Per asset of mogelijkheid is de impact van het niet goed functioneren verschillend, maar hoe dan ook heeft dit vaak grote gevolgen. Vaak financieel, maar daar blijft het niet altijd bij.

Met name in stedelijke gebieden kunnen de gevolgen van slecht onderhouden assets een grote impact hebben. Met bijvoorbeeld het instorten van kades en bruggen als mogelijk gevolg.

 

Het beschermen van binnensteden

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking woont in steden. De steden dienen dan uiteraard goed beschermd te zijn tegen water en wateroverlast. Tegen regen is Nederland over het algemeen goed beschermt. Door verschillende soorten rioolstelsels is het mogelijk om regenwater snel af te voeren. Mede door het apart houden van (schoon) regenwater en gebruikt water kan water sneller afgevoerd worden, doordat niet alles meer gezuiverd moet worden. Zo kunnen stedelijke overstromingen snel voorkomen worden.Voorbeeld: Stedelijk (grond)waterbeheer: afspraken maken en samenwerken - Bodem+

Regenwater dat is opgevangen kan meteen via rioolstelsels (h.w.a.-leidingen) afgevoerd worden naar een rivier. Het nadeel hiervan is wel dat het water heel snel in de rivier terugkomt, wat een risico voor hoogwater oplevert. Ook staat er dan veel druk op de rioleringssystemen omdat hier in een korte tijd veel water doorheen loopt.

Om de staat van dienst goed te bepalen kunnen de meeste rioleringen met een drone geïnspecteerd worden. Hier hebben wij zelf al veel ervaring mee, door samen te werken met diverse gemeenten. Hier zijn wij ingeschakeld om nulmetingen uit te voeren, oude rioolstelsels in kaart brengen, opstoppingen opsporen en scheuren en breuken te zoeken. Zo is altijd duidelijk wat de staat van een riool is en wanneer acties ingepland moeten worden.


Dit waren nog lang niet alle mogelijkheden met drones en ROV’s in Nederland! Wilt u weten of een andere mogelijkheid ook voor u van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Of volg ons via sociale media:

De invloed van klimaatverandering op Nederland

In ons vorig blog hebben we het gehad over Nederland en zijn omgang met het water. Deze week gaat het over de invloed van klimaatverandering op het water en met name hoe hiermee kan worden omgegaan.

Stijgende zeespiegel

We beginnen hierbij met het stijgen van de zeespiegel. Dit is (misschien wel) het grootste probleem voor Nederland. Maar hoe kan het eigenlijk dat de zeespiegel stijgt?

Om het simpel te houden, is de belangrijkste oorzaak het opwarmen van de aarde. Hierdoor smelten de ijskappen en dat betekent dat de zeespiegel wereldwijd stijgt. Het gaat veelal om het smelten van gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica. Het gevolg: de zeespiegel kan tussen de 26 en 82 centimeter stijgen in de komende 100 jaar.

Bron: KNMI

Om de bovenstaande informatie even in beeld te brengen: onderstaand een afbeelding van Nederland als de zeespiegel 180 centimeter stijgt. Als het zover zou komen staat in principe half Nederland onderwater.

Zeespiegelstijging laat provincie niet onberoerd - OOG Radio en Televisie

Rivieren hebben meer ruimte nodig

Maar er is niet alleen een stijging van de zeespiegel, ook de rivieren hebben een toename van water in de komende jaren. Door het smelten van de gletsjers (aan het begin van bijvoorbeeld de Rijn) komt er steeds meer water in de rivier. Ook is er met name in de winter meer regenval, wat via verschillende wegen ook in de rivier belandt.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het feit dat een rivier uitmondt in de zee, maar dus ook de zeespiegel stijgt. Met hoogwater in de rivieren kan de uitmonding van een rivier een probleem veroorzaken als ook de zeespiegel flink stijgt. En Nederland is rivierdelta van de Rijn en de Maas, wat de situatie nog moeilijker maakt.

Het bovenstaande betekent dus dat de druk op de dijken rondom de rivieren groter gaat worden en water vaker vastgehouden moet worden omdat het niet meer ineens afgevoerd kan worden.

Verstening van Nederland

Ook speelt iets anders mee voor Nederland: de verstening. Dit is geen klimaatverandering maar draagt wel bij aan het probleem. Kortgezegd neemt al het groen, zoals gras en bomen water op. Maar bestrating, asfaltering, et cetera doen dit niet. Logisch, maar na het bovenstaande verhaal over meer regenwater en hogere waterstanden in de rivieren is het toch niet handig.

Niet alleen nemen stenen en asfalt geen water op, het maakt de afvoer van regenwater ook moeilijker. Zo komt via stukken groen hemelwater een stuk minder snel terug in de rivier ten opzichte van afvoerleidingen waar het regenwater binnen een dag al in de rivier zit.

Als laatste helpt verstening mee met het opwarmen van de aarde, omdat de opnamecapaciteit voor warmte toeneemt. Zo gaat bebouwde grond eigenlijk altijd ten koste van stukken natuur. Warmte blijft in steden dus veel beter hangen en hierdoor stijgt de algemene temperatuur. Dit heeft uiteindelijk ook effect op de algemene klimaatverandering.

Invloed van het buitenland

Niet alle oorzaken beginnen bij Nederland. Zo is er ook verstening in Duitsland. Daardoor komt er een grotere golf water naar Nederland bij grote regenval. En ook in Duitsland is er op grote schaal sprake van verstening. De Rijn heeft dus kortom in Duitsland een stuk minder mogelijkheden, maar komt wel in Nederland uit.

Zo is dit ook met de Maas, waar overstromingsrisico misschien nog wel groter is als bij de Rijn. Deze rivier stroomt via Frankrijk en België naar Nederland toe. Door een algemene lage waterstand in de Maas is hoogwater een ernstige situatie, maar wel in situatie die in de komende tijd steeds vaker zal voorkomen.

Hoe kunnen wij deze veranderingen tegengaan?

In basis zijn er twee mogelijkheden om deze gevolgen te voorkomen:

 • De oorzaken aanpakken;
 • Nederland voorbereiden en beschermen tegen de gevolgen.

Te beginnen bij de oorzaken aanpakken en dus zo gevolgen proberen te voorkomen:

 • Zo kan Nederland opletten bij het uitstoten van broeikasgassen, om de opwarming van de aarde te verminderen (vertragen);
 • Meer groengebieden in Nederland, om meer water op te nemen en meer CO2 op te nemen.

Aan klimaatverandering op grote schaal kan Nederland niet veel doen, maar door zelf initiatief te nemen hoeft het ook niet erger te worden. Nederland heeft namelijk last van grote gevolgen van klimaatverandering, dus moeten wij zelf beginnen met het tegengaan van klimaatverandering.

Nederland beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In de komende jaren zal Nederland flink moeten investeren in het beschermen van de binnenlanden tegen hoogwater. Afkomstig vanuit de zee, rivier of uit de lucht, water komt toch wel het land in. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van maatregelen die Nederland kan treffen om zichzelf beter te beschermen:

 • Het verstevigen van dijken aan de kust.
 • Het verstevigen van dijken om rivieren.
 • Meer (groene) opslagplaatsen voor water om een overschot aan water vast te houden. Zie voorbeeld: gemeente Arnhem!
 • Meer begroeiing in steden om water langzamer af te voeren.

Deze maatregelen kunnen allemaal uitgevoerd worden om overstromingen te voorkomen. Maar hoe dit het beste gedaan kan worden en wanneer welke maatregel precies nodig is, laten wij aan de experts over! Wel helpen wij graag een handje mee aan onderzoek naar klimaat en druk op de steden. Hoe we dit doen? Dat leest u in het volgende blog!


Meer weten over de invloed van water en klimaatverandering in Nederland? Vraag het ons!

Of volg ons via sociale media:

Nederland, waterland! Het innovatieland op het gebied van water.

Al sinds jaar en dag is Nederland een echt waterland. Begonnen met de invloed van de Romeinen, is kennis en kunde Nederland binnengekomen. Zo hadden zij al kennis met het bouwen van bruggen en aquaducten. Jaren later was Nederland een bron van welvaart door de groeiende scheepvaart. Vooral was dit te merken in de Gouden Eeuw, waar de welvaart en macht van Nederland flink groeide. Naast de zeevaart zijn ook andere constructies al lang geleden gebouwd, zoals bijvoorbeeld de Afsluitdijk en het Noordzeekanaal. Sterker nog, zelfs de koning heeft een specialisme in waterbeheer. Mede hierdoor staat Nederland op de kaart als echt waterland. Het land dat al eeuwen strijdt tegen het water en zelfs het land op het water kan uitbreiden.

Watergebonden assets buitenwateren

Er zijn veel assets in de buitenwateren te vinden. Veelal gaan deze om bescherming van grote stukken binnenland. Dit gaat voornamelijk om dammen en dijken. Zo worden alle kustgebieden beschermt door dijken, van Zeeland tot aan Delfzijl. Ook zijn er grote landaanwinninggebieden waarbij Nederland met de dag een stukje groter kan worden. Door veel zand op een specifieke plek te storten komt hier langzaam land boven water uit. Dit is een oplossing voor gebrek aan ruimte, voor bijvoorbeeld woon- en leefgebieden of het creëren van een haven. In de onderstaande afbeelding is te zien hoe Nederland al eeuwen lang aan het uitbreiden is, ten koste van water! Site en Situation | Sint Nicolaasga Maar naast landaanwinning is Nederland ook veel bezig met duurzame energie. Door bijvoorbeeld veel windmolenparken in de Noordzee te plaatsen staan de windmolens grotendeels uit zicht, vangen ze veel wind en levert dit iedereen het meeste op. Veel bruggen staan in het water in Zeeland, waar grote schiereilanden met elkaar verbonden worden via de langste brug van Nederland! Zeelandbrug. De langste brug van Nederland en de rest van de wereld

Rivieren en het werk dat hierbij komt kijken:

Nederland staat al eeuwen bekend om de scheepvaardij. Waar dit in de Gouden Eeuw er heel anders uitzag dan nu, is Nederland toch een van de toegangspoorten tot Europa. Zo is de Rijn de drukste binnenvaartroute van heel Europa, en wordt hier zo’n 2/3de van alle goederen over deze rivier verplaatst. Om dit alles mogelijk te maken zijn er veel assets nodig om alles in goede banen te leiden. Om te beginnen moeten de rivieren niet te veel bochten maken (meanderen), dit is niet praktisch voor de scheepsvaart omdat zij een tot wel 2x grotere afstand moeten varen. Dit brengt meteen een praktisch nadeel met zich mee. Het water dat door de Rijn stroomt verandert hierdoor niet, maar legt wel een kortere afstand af. Dit betekent dat de waterspiegel hoger staat als bij een vrij meanderende rivier. De rivier moet dus goed tussen dijken en dammen liggen, zodat deze niet kan overstromen. Om verder alle scheepsvaart goed over de rivier te krijgen zijn en sluizen nodig om de verschillen in waterpeilen recht te trekken, en een rivier altijd bereikbaar te houden. Door middel van sluizen en stuwen kan dit handig ingevuld worden, en is Nederland dé toegangspoort tot de rest van Europa. Dit alles is goed terug te zien in de haven van Rotterdam, waar de Maashaven een groot stuk nieuw landwinningsgebied is. Deze haven is namelijk een van de grootste van Europa, mede door de uitkomst van de Rijn. Hier wordt ook continue gewerkt aan de strijd tegen water, en vooral de werking met water.

Water in de steden

Naast de rivieren zelf is er veel water te vinden in steden. Met name door leidingen zoals rioleringen of leidingen voor drinkwater wordt er veel water vervoerd. Het water hiervan komt of bij de Nederlandse bevolking uit de kraan, of bij waterzuiveringsinstallaties. Na veel regenval kan het dan ook zijn dat de leidingen helemaal vol staan, en er overstromingsgevaar is. Hierdoor moet de afvoer van water altijd goed in orde zijn, en zit Nederland vol met leidingen. Eerder dit jaar hebben we al gemerkt wat grote hoeveelheden water kunnen veroorzaken, en vooral wat er allemaal nodig is om dit goed te laten verlopen. Rioleringen, dammen, dijken, uiterwaarden en sluizen werden allemaal ingezet om zo min mogelijk gevolgen voor de Nederlandse bevolking te bezorgen.

Invloed buitenland

Door alle ontwikkelingen die Nederland op het gebied van water heeft doorgemaakt, zijn wij ook een groot voorbeeld voor het buitenland. Zo worden veel Nederlandse experts regelmatig gevraagd bij de hulp van de constructie van dammen of bijvoorbeeld bij het helpen van landwinning. Nederland kan hiervoor als een kenniscentrum gebruikt worden, door de grote hoeveelheid ervaring die door de jaren heen is opgebouwd. Vanuit Rijkswaterstaat en de topsector water (waterbouw) kan veel informatie gedeeld worden met het buitenland, of Nederlandse bedrijven ingehuurd worden.

Nederlanders en Nederlandse bedrijven zijn in onder andere de waterbouw beroemd. Zo beroemd dat ons kleine landje zichzelf op de wereldkaart heeft gezet. In het buitenland staan we dan ook vaak bekend als Nederland, het Waterland.


Volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Een dag op een raffinaderij, een kijkje achter de schermen…

Wij hebben al eens vermeld dat wij met Shell in Duitsland werken. Voor deze opdrachten moeten we natuurlijk de raffinaderij bezoeken. Maar niet alleen voor Shell; ook voor andere klanten moeten we steeds weer andere raffinaderijen bezoeken. Deze bezoeken zijn vaak vergelijkbaar, maar het blijft elke keer weer spannend. Waarom? Dat lees je verder in de blog!

Wat is een raffinaderij?

Voordat we uitleggen hoe een dag op een raffinaderij eruit ziet, leggen we eerst even kort uit wat een raffinaderij precies is.

In het kort: een raffinaderij verwerkt natuurlijke producten tot andere hoogwaardige producten. In het geval van Shell of BP is dat voornamelijk ruwe olie, die wordt verwerkt tot brandstof of stookolie.

Bij dit proces worden vaak ontvlambare, giftige en bijtende stoffen gebruikt. Daarom is voorbereiding voorafgaand aan een bezoek aan de raffinaderij belangrijk. Niet iedereen mag het terrein betreden en ook op het terrein zelf is niet overal vrije toegang.

 

De voorbereiding

Om op het terrein te worden toegelaten, moet van tevoren een veiligheidscontrole worden uitgevoerd. Deze vindt online plaats.

Tijdens de veiligheidscheck worden verschillende video’s met veiligheidsinstructies afgespeeld. Daarna moet een korte test worden afgelegd waarin de kennis uit de video’s wordt getoetst. Aan het eind ontvangen degenen die de veiligheidscontrole hebben voltooid een certificaat waarmee zij de raffinaderij mogen betreden.

Maar niet alleen het certificaat is een vereiste om de raffinaderij te mogen betreden, ook een lijst van alle voorwerpen die men bij zich heeft is vereist. Het is belangrijk dat het serienummer van elektronische apparatuur wordt vermeld.

Als aan al deze eisen is voldaan, mag de raffinaderij worden betreden. Maar dit was niet de laatste veiligheidsmaatregel. Op de hele locatie moet ook veiligheidskleding worden gedragen.

De veiligheidskleding bestaat uit: Jas, schoenen en broek. Deze moeten brandvertragend zijn. In een aantal gevallen zijn ook handschoenen verplicht. Deze zijn ook brandvertragend én snijvast.

Bovendien moeten op het terrein altijd een helm en een veiligheidsbril worden gedragen.

Werken op de raffinaderij

Als alle voorbereidingen zijn voltooid, mag het terrein worden betreden. Er zijn veel gebieden op het terrein die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs niet om door te lopen. Daarom is het belangrijk om de instructies van de verzorger of het ingangspersoneel op te volgen.

Eenmaal ter plaatse is veel wel weer hetzelfde als bij andere operaties.

Met onze drones kunnen we verschillende dingen inspecteren op een raffinaderij. Voor Shell, bijvoorbeeld, inspecteren en reinigen we leidingen. Daarvoor gebruiken we onze zuigrobot, die zand van de bodem van de leiding stofzuigt. Hierdoor hoeft de pijpleiding niet meer droog te staan en kan deze in gebruik blijven.

Ook hebben we voor een afvalwaterbedrijf diverse watertanks op het terrein van BP geïnspecteerd. Meer informatie over de inspectie van (afval)watertanks is ook te vinden in een van onze oudere blogs.

Een raffinaderij biedt voor ons onbegrensde mogelijkheden en daarin zijn we nog volop bezig met ontwikkelen.

 


Heeft u vragen over ons werk en de mogelijkheden in een raffinaderij? Neem dan hier contact met ons op

Of volg ons op sociale media via:

Hoe zijn onze drone-operators getraind voor de beste inspecties?

Om voor u de best mogelijke inspecties uit te voeren moet H2O Drones goed opgeleid personeel in dienst hebben die de beste kwaliteit uit de ROVs kan halen! Maar hoe zorgen wij ervoor dat kwaliteit voorop blijft staan? En hoe kan H2O Drones het beste uit het personeel halen? Bij ons leer je verschillende manieren van werken met techniek en alles dat erbij komt kijken!

Ervaring in vakgebied!

Om te beginnen kiezen wij niet alleen enthousiast personeel uit. Het is belangrijk om personeel te werven met een achtergrond in het vakgebied. Dat kan verschillende kanten op zoals:

 • Een achtergrond in de waterbouw
 • Ervaring met (brandweer)duiken
 • Ervaring met ROVs (in de offshore)

Dit is voor ons een belangrijk criteria; je moet weten wat je onderwater zoekt, en hoe dit eruit hoort te zien! Dit maakt het gemakkelijk om afwijkingen op te sporen, zoals mogelijke defecten of schade.

Leren werken met onderwaterdrones en techniek

 

Na het vinden van een geschikte kandidaat is het belangrijk om goed overweg te kunnen met de ROVs! Zoals in een eerder blog te lezen is, leer je dit niet zomaar. Hier gaan een aantal stappen aan vooraf, voordat je écht goed met de drones uit de voeten kan. Met bijvoorbeeld ervaring in de waterbouw is er veel bekend over de assets onderwater, en hoe deze eruit moeten zien. Voor duikers is het gemakkelijker om een route te plannen en precies te weten wat zich onderwater afspeelt. De mensen met eerdere ervaringen met ROVs weten goed hoe ze deze moeten besturen en de manier waarop beelden het beste gemaakt kunnen worden.

Met al deze verschillende ervaringen is het mogelijk om veel kwaliteit te halen uit het materiaal van H2O Drones. Maar ook dan moet er goed geoefend worden!

Werken met de sonar…

De bovenstaande zin zegt in een opslag al genoeg. Het werken met de sonar is en blijft voor bijna iedereen een grote uitdaging. De sonar levert een heel ander beeld dan mensen vaak verwachten, en het kan zeker in de beginfase moeilijk zijn om overzicht te houden.

Ook hier leren wij graag hoe door middel van referentiepunten genavigeerd kan worden. In een volgende stap kan ook geïnspecteerd worden via de sonar, door afwijkingen en opvallende punten hiervan af te kunnen lezen.

Naast vaste objecten moeten ook bewegende beelden goed in beeld gebracht kunnen worden, en in beeld gehouden worden. Zo beweeg je de drone mee met een object, die je op de sonar ziet verschijnen.

Als laatste moet de combinatie tussen de full-HD camera en de sonar geïntegreerd worden. Door het regelmatig over te schakelen tussen de camera en de sonar krijgt u een volledig beeld van de objecten onderwater.

Het verwerken van ruwe informatie naar een rapportage!

Na het verkrijgen van alle beelden komt het belangrijkste nog: het verwerken van alle verkregen informatie.

De informatie moet voor alle betrokken partijen beschikbaar en duidelijk zijn. Vaak gebeurt dit in een rapportage. Zo worden alle beelden geanalyseerd, en worden afwijkingen beschreven.

Deze rapportages kunnen on-site klaargemaakt worden door de operator zelf, en zullen nooit langer dan een uur duren om te maken. Wanneer deze meteen gemaakt worden is nog duidelijk waar op gelet moet worden, en scheelt dit aan alle kanten in werkuren. Doordat de operator zelf de rapportage in elkaar zet is het zeker dat de juiste beelden gebruikt worden, en er niks over het hoofd gezien wordt.

Op deze manier is altijd de beste en meest betrouwbare informatie klaar om naar de klanten en stakeholders te sturen.


Wilt u in contact komen met een van onze operators? Neem dan hier contact met ons op!

Of volg ons op sociale media:

De Gasometer: een nieuw ontdekte onderwaterwereld in een gastank!

De Gasometer – een duikparadijs in een gastank!

In het Landschaftspark in Duisburg is op een oud industrieterrein een heel nieuwe wereld ontstaan. Tijdens het industriële tijdperk in Duitsland was het een van de belangrijkste plaatsen, waar men staal maakte en naar kolen groef. Tegenwoordig is het een groot museum waar bezoekers door het hele park kunnen lopen en zelfs de fabrieken binnen kunnen gaan. Terwijl de meeste delen van de fabrieken er nog net zo uitzien als tientallen jaren geleden en voorzien zijn van de oorspronkelijke machines, is één deel volledig veranderd.

De oude gastank, de Gasometer, is nu gevuld met 21 miljoen liter water en wordt nu gebruikt om te duiken. Er worden privé-duikcursussen gegeven, maar mensen mogen ook een uurtje vrij komen duiken. Bovendien bezoeken de politie en brandweer van de nabijgelegen gebieden de oude gastank om te trainen voor reddingsoperaties.

 

Wat hebben wij zonder duikers gedaan?

Als je het zo bekijkt, is een oude gastank om in te duiken niet zo opwindend. De Gasometer biedt echter meer! Op de bodem van de gastank ligt een mysterieuze wereld die ontdekt kan worden. En die wilden we natuurlijk verkennen met onze drones. Dus pakte wij, als team, onze drones en gingen naar de Gasometer. Niet zeker van wat we zouden vinden, maar enthousiast om de drone voor iets nieuws te gebruiken, naast inspecties. En we werden niet teleurgesteld! Voor ons was het belangrijkste verschil met andere projecten de waterkwaliteit. Omdat we meestal in rivieren en zeeën werken, worden we alleen blootgesteld aan troebel water. In de Gasometer was dat natuurlijk anders, en het was een van de weinige momenten waarop we onze camera echt konden gebruiken.

 

Wat hebben wij zoal ontdekt?

In onze nieuwe YouTube-video krijgt u een overzicht van onze bevindingen. Maar er was nog veel meer!

Van een scheepswrak, tot een oud vliegtuig tot een koe. Alles wat je je maar kunt voorstellen is te vinden op de bodem van de oude gastank. We waren verbaasd door de hele atmosfeer. Van bovenaf, waar wij stonden, kon je de hele tank zien. Die van binnen nog groter lijkt dan van buiten. Bovendien is er nauwelijks verlichting en komt het meeste licht van de open deur, door het donker ontstaat er een ongeëvenaarde sfeer.

 

Deze magische sfeer, is ook onderwater te vinden. We konden met onze drones door een oud vliegtuig zwemmen en elke plek bood een nieuwe en onverwachte verrassing! Een werkelijk duikparadijs, midden op een industrieterrein.

Al met al kunnen we zeggen, dat we dankbaar zijn dat we aan deze unieke ervaring mochten deelnemen!


Wilt u meer informatie over mogelijkheden met drones, of ervaringen die wij gehad hebben? Neem dan hier contact met ons op!

Of volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Facebook

LinkedIn

YouTube

Alles in beeld in waterzuiveringsinstallaties!

In een notendop: (afval)waterzuiveringsinstallaties reinigen het afvalwater van een gemeenschap zodat het kan worden gerecirculeerd.

Maar, als je je hierin verdiept, is zuivering een langer proces waarbij het water door verschillende bassins gaat. Deze week willen we het proces van waterzuiveringsinstallaties uitleggen en vooral waarom het gebruik van een onderwaterdrone hier efficiënter is dan duikers.

Hoe werken waterzuiveringsinstallaties?

Het afvalwater in een waterzuiveringsstation passeert zeven verschillende bekkens alvorens het volledig wordt gereinigd.

 1. Pompstation voor afvalwater: In deze stap transporteren riolen het afvalwater naar pompstations. Het pompstation transporteert het afvalwater vervolgens onder druk naar de zuiveringsinstallatie.
 2. Zuiveringsinstallatie: Het water wordt over de hark gespoeld. Deze verwijdert de eerste en grove onzuiverheden uit het water. Dit zijn bijvoorbeeld etensresten, hygiëneartikelen en dergelijke. Het gesorteerde afval wordt vervolgens gedroogd en naar de dichtstbijzijnde stortplaats of afvalverbrandingsoven gebracht.
 3. Zandvanger: In de zandvanger worden kleinere deeltjes uit het afvalwater gefilterd, zoals zand, stenen, enz. Het water wordt over lange kanalen getransporteerd met een snelheid van 30 cm/seconde. Hierdoor bezinken de kleinere deeltjes op de bodem van de zandvanger. Vervolgens worden ook deze weer gedroogd en vervolgens afgevoerd.
 4. Primaire klaringsinstallatie: In de eerste bezinker worden de lichtere slibdeeltjes uit het water gefilterd. Daartoe wordt de watersnelheid verlaagd tot 1,5 cm/seconde. De slibdeeltjes bezinken vervolgens op de bodem van het water en worden via slibtrechters naar de slibbehandeling geleid, waar het slib later opnieuw wordt gebruikt. In deze fase wordt niet alleen het slib uit het water gefilterd, maar ook andere deeltjes zoals vet. Deze deeltjes bezinken niet op de bodem maar aan de oppervlakte van het water. Daardoor kunnen ze gemakkelijk worden verwijderd.
 5. Beluchtingstank: Nadat alle zichtbare deeltjes uit het water zijn gefilterd, worden in de beluchtingstank de onzichtbare deeltjes verwijderd. Hiervoor worden micro-organismen aan het water toegevoegd, die vervolgens een actief slib vormen. De beluchtingstank is verdeeld in twee delen, waarvan het eerste zuurstofarm wordt gehouden om fosfor te verwijderen. In het tweede deel wordt dan veel zuurstof aan de beluchtingstank toegevoegd, zodat de zuiverende bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen.
 6. Secundaire bezinkingstank: In deze stap wordt het slib dat aan de beluchtingstank is toegevoegd, verwijderd. Hier staat het water in een bassin, zodat het slib langzaam weer kan bezinken. De helft van het slib wordt teruggevoerd naar de beluchtingstank en de andere helft wordt toegevoegd aan de slibbehandeling. Na deze stap wordt het water weer gereinigd.
 7. Slibbehandeling: In het laatste gedeelte van de zuiveringsinstallatie wordt het slib gedroogd en vervolgens verder verwerkt of afgevoerd.

Wat kunnen wij in waterzuiveringsinstallaties?

Ook rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten worden geïnspecteerd. Elke tank kan schade vertonen en een regelmatige inspectie kan grote reparaties voorkomen. Het probleem is alleen dat de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties constant in bedrijf zijn en niet worden stilgelegd. Hierdoor kunnen duikers de tanks niet binnengaan. Op dit moment is dit echter wel de gebruikte methode. De bassins worden stilgelegd zodat duikers de inspectie kunnen uitvoeren. Dit leidt tot verliezen voor de zuiveringsinstallatie, waardoor de inspecties alleen worden uitgevoerd wanneer er een vermoeden van schade bestaat en niet preventief.

Maar het is de preventieve inspectie die belangrijk is. Tijdens een inspectie met onze drones kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie gewoon blijven draaien en hoeft deze niet te worden onderbroken. Het troebele zicht door het slib is geen probleem door onze sonar. En onze drone kan ook omgaan met stromingen. Dat maakt het eenvoudiger om regelmatige inspecties uit te voeren. En duikers hoeven niet meer in rioolwater te duiken!

 


Heeft u vragen over waterzuiveringsinstallaties, of dat drones bij u een mogelijkheid kunnen zijn? neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons via sociale media:

Facebook

LinkedIn

YouTube

Testprogramma Rijkswaterstaat

Onderwaterdrones kunnen voor veel doeleinden worden ingezet binnen de infra branche.

Zo kunnen uw assets op veilige en duurzame wijze worden geïnspecteerd onder water zonder dat daar duikers voor hoeven worden ingezet.

Zo worden steigers, remmingswerken en damwanden op eenvoudige wijze geïnspecteerd . En wat te denken van natte leidingen , gemalen en pompputten onder het maaiveld die nu met de onderwaterdrone moeiteloos kunnen worden geïnspecteerd zonder dat deze moeten worden droog gepompt ?

Met een onderwaterdrone kunnen leidingen groter dan 250 mm over grote lengte worden geïnspecteerd zonder dat deze uit het productieproces moeten worden genomen.

De onderwaterdrone wordt relatief kort toegepast in de infra wereld. Daarmee is het product nog relatief onbekend. Hierdoor nemen sommige opdrachtgever nog een afwachtende houding aan ten aanzien van de onderwaterdrone. Onze partners in de Infra worstelen met de vraag waarvoor de onderwaterdrone zinvol kan worden ingezet.

Om dit aantoonbaar te maken voeren wij samen met Rijkswaterstaat momenteel een testprogramma uit waarbij de onderwaterdrone in veel uiteenlopende toepassingen wordt ingezet onder verschillende omstandigheden.

Met deze testresultaten krijgen wij een helder beeld onder water van de toepasbaarheid van de onderwaterdrone binnen de Infra. De resultaten van dit testprogramma worden naar verwachting eind 2020 gebundeld in een rapportage gepubliceerd.