Inzet nieuwe technologie om Nederland weerbestendig te maken!

19-10-2021

Nederland krijgt steeds meer last van hoogwater, zoals de afgelopen tijd te merken was. In het blog van vorige week is te lezen hoe dit komt en zijn er een aantal opties gegeven om de invloed van klimaatverandering tegen te gaan. Deze week kijken we naar de inzet van technologie (drones) om onderzoek te ondersteunen en vooral om mee te helpen Nederland voor te bereiden op de veranderingen die nodig zijn om het land boven water te houden!

Het Deltaprogramma:

Het Deltaprogramma van Rijkswaterstaat kent meerdere onderdelen met als belangrijkste: Nederland veilig houden in de toekomst.

Dit met name tegen het veranderende klimaat. Simpel gezegd: door klimaatverandering kunnen meer extreme weersomstandigheden optreden. Daardoor kan er ineens veel meer regenval komen, waardoor rivieren kunnen overstromen. Om dit te voorkomen wordt er onder andere hard gewerkt aan versteviging en verhoging van dijken. Deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat het binnenland overstroomt.

Gevolg & onderzoek steden

Mede door een hogere waterdruk op kades is het belangrijk om de kadewanden regelmatig te inspecteren. Hierdoor kunnen de wanden in kaart worden gebracht en kunnen problemen door achterstallig onderhoud voorkomen worden. In bijvoorbeeld Amsterdam is dit te lang niet gebeurd, waardoor veel kades en bruggen in kritieke toestand verkeren.
Om deze beter in kaart te brengen, wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van duikteams en van onderwaterdrones.

In basis onderzoeken zij de staat van dienst van de palen, kadewanden en andere assets onderwater. Door te onderzoeken wat de staat hiervan is, kan onderhoud ingepland worden of kan een kade voorlopig veilig worden verklaard.
Met ROV’s kunnen onveilige plekken voor duikers goed geïnspecteerd worden, bijvoorbeeld heel krappe ruimtes of een stuk kade waar doorgaans veel scheepsvaart is. Op dit soort plekken is het niet fijn en veilig om te duiken, dus kan er beter een machine ingezet worden.

Kunnen drones Nederland redden?

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om goed te weten wat drones kunnen en waarvoor deze ingezet kunnen worden. Onderwaterdrones zijn standaard uitgerust met een goede camera, die onder de waterlinie eenzelfde zicht kan creëren als een duiker. Op het gebied van inspectie is het zicht dus gelijk… of toch niet?

Onze Revolution gebruikt een slimme integratie van een sonarsysteem van Blueprint Subsea waardoor er in bijna alle omstandigheden zicht is! En dit beperkt zich niet tot het normale zicht (van 1-3 meter maximaal) maar kan tot wel 60 meter vooruit kijken. Dit kan niet alleen zich garanderen in troebel water, maar kan ook meehelpen aan het soepeler en sneller laten verlopen van inspecties.

Daarnaast zijn ROVs ook voor veel andere dingen goed. Zo is het met drones veel makkelijker om beelden bovenwater te krijgen. Een duiker moet apart een camera meenemen om foto’s te maken, maar bij een drone wordt dit beeld live verzonden naar de controller en eventueel een beeldscherm. Dit zorgt vooral voor veel zekerheid bij inspecties; nu kunnen er meer ogen tegelijk meekijken met een inspectie en kunnen beslissingen ter plekke genomen worden. Ook zijn deze beelden, die automatisch opgeslagen worden, makkelijk te analyseren.

 

In welke situaties kunnen drones helpen?

Onderwaterdrones zijn in principe in heel Nederland een toegevoegde waarde. Kijkend naar de binnenwateren, zoals rivieren en alle assets die hier in liggen, zijn er al tientallen mogelijkheden. Enkele voorbeelden van verschillende mogelijkheden die met een drone geïnspecteerd kunnen worden:

  • Damwanden
  • Sluizen
  • Diverse bodemobjecten
  • Bruggen

En zo zijn daar nog veel meer opties waarvan regelmatig de staat van dienst duidelijk in beeld moet komen. Per asset of mogelijkheid is de impact van het niet goed functioneren verschillend, maar hoe dan ook heeft dit vaak grote gevolgen. Vaak financieel, maar daar blijft het niet altijd bij.

Met name in stedelijke gebieden kunnen de gevolgen van slecht onderhouden assets een grote impact hebben. Met bijvoorbeeld het instorten van kades en bruggen als mogelijk gevolg.

 

Het beschermen van binnensteden

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking woont in steden. De steden dienen dan uiteraard goed beschermd te zijn tegen water en wateroverlast. Tegen regen is Nederland over het algemeen goed beschermt. Door verschillende soorten rioolstelsels is het mogelijk om regenwater snel af te voeren. Mede door het apart houden van (schoon) regenwater en gebruikt water kan water sneller afgevoerd worden, doordat niet alles meer gezuiverd moet worden. Zo kunnen stedelijke overstromingen snel voorkomen worden.Voorbeeld: Stedelijk (grond)waterbeheer: afspraken maken en samenwerken - Bodem+

Regenwater dat is opgevangen kan meteen via rioolstelsels (h.w.a.-leidingen) afgevoerd worden naar een rivier. Het nadeel hiervan is wel dat het water heel snel in de rivier terugkomt, wat een risico voor hoogwater oplevert. Ook staat er dan veel druk op de rioleringssystemen omdat hier in een korte tijd veel water doorheen loopt.

Om de staat van dienst goed te bepalen kunnen de meeste rioleringen met een drone geïnspecteerd worden. Hier hebben wij zelf al veel ervaring mee, door samen te werken met diverse gemeenten. Hier zijn wij ingeschakeld om nulmetingen uit te voeren, oude rioolstelsels in kaart brengen, opstoppingen opsporen en scheuren en breuken te zoeken. Zo is altijd duidelijk wat de staat van een riool is en wanneer acties ingepland moeten worden.


Dit waren nog lang niet alle mogelijkheden met drones en ROV’s in Nederland! Wilt u weten of een andere mogelijkheid ook voor u van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Of volg ons via sociale media:

Overige nieuwsberichten