Nederland, waterland! Het innovatieland op het gebied van water.

05-10-2021

Al sinds jaar en dag is Nederland een echt waterland. Begonnen met de invloed van de Romeinen, is kennis en kunde Nederland binnengekomen. Zo hadden zij al kennis met het bouwen van bruggen en aquaducten. Jaren later was Nederland een bron van welvaart door de groeiende scheepvaart. Vooral was dit te merken in de Gouden Eeuw, waar de welvaart en macht van Nederland flink groeide. Naast de zeevaart zijn ook andere constructies al lang geleden gebouwd, zoals bijvoorbeeld de Afsluitdijk en het Noordzeekanaal. Sterker nog, zelfs de koning heeft een specialisme in waterbeheer. Mede hierdoor staat Nederland op de kaart als echt waterland. Het land dat al eeuwen strijdt tegen het water en zelfs het land op het water kan uitbreiden.

Watergebonden assets buitenwateren

Er zijn veel assets in de buitenwateren te vinden. Veelal gaan deze om bescherming van grote stukken binnenland. Dit gaat voornamelijk om dammen en dijken. Zo worden alle kustgebieden beschermt door dijken, van Zeeland tot aan Delfzijl. Ook zijn er grote landaanwinninggebieden waarbij Nederland met de dag een stukje groter kan worden. Door veel zand op een specifieke plek te storten komt hier langzaam land boven water uit. Dit is een oplossing voor gebrek aan ruimte, voor bijvoorbeeld woon- en leefgebieden of het creëren van een haven. In de onderstaande afbeelding is te zien hoe Nederland al eeuwen lang aan het uitbreiden is, ten koste van water! Site en Situation | Sint Nicolaasga Maar naast landaanwinning is Nederland ook veel bezig met duurzame energie. Door bijvoorbeeld veel windmolenparken in de Noordzee te plaatsen staan de windmolens grotendeels uit zicht, vangen ze veel wind en levert dit iedereen het meeste op. Veel bruggen staan in het water in Zeeland, waar grote schiereilanden met elkaar verbonden worden via de langste brug van Nederland! Zeelandbrug. De langste brug van Nederland en de rest van de wereld

Rivieren en het werk dat hierbij komt kijken:

Nederland staat al eeuwen bekend om de scheepvaardij. Waar dit in de Gouden Eeuw er heel anders uitzag dan nu, is Nederland toch een van de toegangspoorten tot Europa. Zo is de Rijn de drukste binnenvaartroute van heel Europa, en wordt hier zo’n 2/3de van alle goederen over deze rivier verplaatst. Om dit alles mogelijk te maken zijn er veel assets nodig om alles in goede banen te leiden. Om te beginnen moeten de rivieren niet te veel bochten maken (meanderen), dit is niet praktisch voor de scheepsvaart omdat zij een tot wel 2x grotere afstand moeten varen. Dit brengt meteen een praktisch nadeel met zich mee. Het water dat door de Rijn stroomt verandert hierdoor niet, maar legt wel een kortere afstand af. Dit betekent dat de waterspiegel hoger staat als bij een vrij meanderende rivier. De rivier moet dus goed tussen dijken en dammen liggen, zodat deze niet kan overstromen. Om verder alle scheepsvaart goed over de rivier te krijgen zijn en sluizen nodig om de verschillen in waterpeilen recht te trekken, en een rivier altijd bereikbaar te houden. Door middel van sluizen en stuwen kan dit handig ingevuld worden, en is Nederland dé toegangspoort tot de rest van Europa. Dit alles is goed terug te zien in de haven van Rotterdam, waar de Maashaven een groot stuk nieuw landwinningsgebied is. Deze haven is namelijk een van de grootste van Europa, mede door de uitkomst van de Rijn. Hier wordt ook continue gewerkt aan de strijd tegen water, en vooral de werking met water.

Water in de steden

Naast de rivieren zelf is er veel water te vinden in steden. Met name door leidingen zoals rioleringen of leidingen voor drinkwater wordt er veel water vervoerd. Het water hiervan komt of bij de Nederlandse bevolking uit de kraan, of bij waterzuiveringsinstallaties. Na veel regenval kan het dan ook zijn dat de leidingen helemaal vol staan, en er overstromingsgevaar is. Hierdoor moet de afvoer van water altijd goed in orde zijn, en zit Nederland vol met leidingen. Eerder dit jaar hebben we al gemerkt wat grote hoeveelheden water kunnen veroorzaken, en vooral wat er allemaal nodig is om dit goed te laten verlopen. Rioleringen, dammen, dijken, uiterwaarden en sluizen werden allemaal ingezet om zo min mogelijk gevolgen voor de Nederlandse bevolking te bezorgen.

Invloed buitenland

Door alle ontwikkelingen die Nederland op het gebied van water heeft doorgemaakt, zijn wij ook een groot voorbeeld voor het buitenland. Zo worden veel Nederlandse experts regelmatig gevraagd bij de hulp van de constructie van dammen of bijvoorbeeld bij het helpen van landwinning. Nederland kan hiervoor als een kenniscentrum gebruikt worden, door de grote hoeveelheid ervaring die door de jaren heen is opgebouwd. Vanuit Rijkswaterstaat en de topsector water (waterbouw) kan veel informatie gedeeld worden met het buitenland, of Nederlandse bedrijven ingehuurd worden.

Nederlanders en Nederlandse bedrijven zijn in onder andere de waterbouw beroemd. Zo beroemd dat ons kleine landje zichzelf op de wereldkaart heeft gezet. In het buitenland staan we dan ook vaak bekend als Nederland, het Waterland.


Volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Overige nieuwsberichten