Alles in beeld in waterzuiveringsinstallaties!

31-08-2021

In een notendop: (afval)waterzuiveringsinstallaties reinigen het afvalwater van een gemeenschap zodat het kan worden gerecirculeerd.

Maar, als je je hierin verdiept, is zuivering een langer proces waarbij het water door verschillende bassins gaat. Deze week willen we het proces van waterzuiveringsinstallaties uitleggen en vooral waarom het gebruik van een onderwaterdrone hier efficiënter is dan duikers.

Hoe werken waterzuiveringsinstallaties?

Het afvalwater in een waterzuiveringsstation passeert zeven verschillende bekkens alvorens het volledig wordt gereinigd.

  1. Pompstation voor afvalwater: In deze stap transporteren riolen het afvalwater naar pompstations. Het pompstation transporteert het afvalwater vervolgens onder druk naar de zuiveringsinstallatie.
  2. Zuiveringsinstallatie: Het water wordt over de hark gespoeld. Deze verwijdert de eerste en grove onzuiverheden uit het water. Dit zijn bijvoorbeeld etensresten, hygiëneartikelen en dergelijke. Het gesorteerde afval wordt vervolgens gedroogd en naar de dichtstbijzijnde stortplaats of afvalverbrandingsoven gebracht.
  3. Zandvanger: In de zandvanger worden kleinere deeltjes uit het afvalwater gefilterd, zoals zand, stenen, enz. Het water wordt over lange kanalen getransporteerd met een snelheid van 30 cm/seconde. Hierdoor bezinken de kleinere deeltjes op de bodem van de zandvanger. Vervolgens worden ook deze weer gedroogd en vervolgens afgevoerd.
  4. Primaire klaringsinstallatie: In de eerste bezinker worden de lichtere slibdeeltjes uit het water gefilterd. Daartoe wordt de watersnelheid verlaagd tot 1,5 cm/seconde. De slibdeeltjes bezinken vervolgens op de bodem van het water en worden via slibtrechters naar de slibbehandeling geleid, waar het slib later opnieuw wordt gebruikt. In deze fase wordt niet alleen het slib uit het water gefilterd, maar ook andere deeltjes zoals vet. Deze deeltjes bezinken niet op de bodem maar aan de oppervlakte van het water. Daardoor kunnen ze gemakkelijk worden verwijderd.
  5. Beluchtingstank: Nadat alle zichtbare deeltjes uit het water zijn gefilterd, worden in de beluchtingstank de onzichtbare deeltjes verwijderd. Hiervoor worden micro-organismen aan het water toegevoegd, die vervolgens een actief slib vormen. De beluchtingstank is verdeeld in twee delen, waarvan het eerste zuurstofarm wordt gehouden om fosfor te verwijderen. In het tweede deel wordt dan veel zuurstof aan de beluchtingstank toegevoegd, zodat de zuiverende bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen.
  6. Secundaire bezinkingstank: In deze stap wordt het slib dat aan de beluchtingstank is toegevoegd, verwijderd. Hier staat het water in een bassin, zodat het slib langzaam weer kan bezinken. De helft van het slib wordt teruggevoerd naar de beluchtingstank en de andere helft wordt toegevoegd aan de slibbehandeling. Na deze stap wordt het water weer gereinigd.
  7. Slibbehandeling: In het laatste gedeelte van de zuiveringsinstallatie wordt het slib gedroogd en vervolgens verder verwerkt of afgevoerd.

Wat kunnen wij in waterzuiveringsinstallaties?

Ook rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten worden geïnspecteerd. Elke tank kan schade vertonen en een regelmatige inspectie kan grote reparaties voorkomen. Het probleem is alleen dat de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties constant in bedrijf zijn en niet worden stilgelegd. Hierdoor kunnen duikers de tanks niet binnengaan. Op dit moment is dit echter wel de gebruikte methode. De bassins worden stilgelegd zodat duikers de inspectie kunnen uitvoeren. Dit leidt tot verliezen voor de zuiveringsinstallatie, waardoor de inspecties alleen worden uitgevoerd wanneer er een vermoeden van schade bestaat en niet preventief.

Maar het is de preventieve inspectie die belangrijk is. Tijdens een inspectie met onze drones kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie gewoon blijven draaien en hoeft deze niet te worden onderbroken. Het troebele zicht door het slib is geen probleem door onze sonar. En onze drone kan ook omgaan met stromingen. Dat maakt het eenvoudiger om regelmatige inspecties uit te voeren. En duikers hoeven niet meer in rioolwater te duiken!

 


Heeft u vragen over waterzuiveringsinstallaties, of dat drones bij u een mogelijkheid kunnen zijn? neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons via sociale media:

Facebook

LinkedIn

YouTube

Overige nieuwsberichten