Technologische ontwikkelingen, 3D-beelden en meer…

02-02-2021

Onze technologische ontwikkelingen

Als bedrijf ben je altijd bezig met ontwikkelen, voor het bedrijf zelf en voor de klanten. Zo zijn wij aan het groeien in de markt, actief op sociale media en bezig met vernieuwingen op de website.

Naast deze marketing specifieke doeleinden zijn er veel meer ontwikkelingen aan de gang. Uiteraard gaan we deze nu niet allemaal noemen, dit zal een leuke verassing blijven… Wél wordt nu toch een van de ontwikkelingen benoemd:

3D-beelden

Een van de technische meest gecompliceerde ontwikkelingen waar wij nu mee bezig zijn, zijn de 3D-beelden. Bert Vierwind is bij ons de uitverkorene om de beelden die wij onderwater maken te converteren naar een 3D-omgeving.

Bert is student bij Van Hall Larenstein en studeert Land- en watermanagement. Bij ons is hij zich gaan specialiseren op data-improvement. Het belang hiervan is dan ook dat de data die wij krijgen beter gestroomlijnd aan de klant gepresenteerd kan worden. Door de beelden van de camera en sonar te gebruiken voor een 3D-model is altijd duidelijk waar in de ruimte bepaalde scheuren of andere zaken zich bevinden.

De beelden worden vanuit de camera en sonar gebruikt, en van hieruit naar een 3D-model gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld van leidingen, sluizen en kadewanden.

De volgende foto is niet een echte foto:

Dit is een afbeelding van puntenwolken die resulteren in een beeldopname. Deze technologie is nog niet feilloos, maar kan wel gebruikt worden voor een goed beeld met veel herkenningspunten. Verder besparen wij u graag de achtergrond van het technologische verhaal.

 

Interview Bert:

Waarom ben je begonnen met het maken van 3D-beelden?

Voor mijn studie land- en watermanagement ben ik gestart met een onderzoekende stage bij H2O-Drones. Hier heeft de directeur mij een probleemstelling voorgelegd waar het bedrijf tegenaan liep. Namelijk de grote hoeveelheid data die de drone verzameld en dat dit met veel manuren nog omgezet moet worden in informatie. De videobeelden en sonardata die de onderwaterrobot verzameld zijn enkele voorbeelden van deze data-outputs.

 

Wat kan je met 3D-beelden? En wat zijn de grote voordelen?

Nu is er de mogelijkheid om videobeeld via fotogrammetrie om te zetten in een 3D-omgeving. Dit is zeer handig om later direct in te zoomen op de interessante delen van de inspectie zonder urenlang naar videomateriaal te kijken en deze frames onderling te vergelijken. Als er bijvoorbeeld een scheur in een geïnspecteerde duiker zit, dit op één punt maar voor de helft in het videobeeld komt en op een ander punt de andere helft laat zien moet er veel beeldmateriaal verwerkt worden om iets kleins in beeld te brengen. Dit kost veel manuren en kan veel makkelijker opgelost worden door software. De 3D-beelden zijn zo’n oplossing. Hier kunnen de interessante delen gemakkelijk en efficiënt herkent en uitvergroot worden.

 

Hoelang ben je bezig met een 3D-omgeving maken?

Dat verschilt. Voor een inspectie met beeldmateriaal van een uur of meer kan het schapen van zo’n driedimensionaal beeld wat de geïnspecteerde omgeving benadert wel een avond of dag duren. Al zijn er opties om dit proces te versnellen en kan het ook binnen 2 uur af zijn als dat nodig is. Het beeld wordt dan wel minder accuraat. Het is net waar de prioriteit ligt.

 

Zie je in toekomst in deze technologische ontwikkeling?

Er zit zeer veel toekomst in deze ontwikkeling. Vooral in het uitvoeren van autonome inspecties. Voordat een drone weet waar die moet zijn moet die natuurlijk eerst de omgeving kunnen herkennen. Hiervoor moeten drones getraind en getest worden. Nu is er voor de software de optie om dit volledig virtueel op te lossen. Al moet er dan wel eerst een accurate driedimensionale omgeving zijn waar de programma’s in getraind kunnen worden. Dat is waar de door fotogrammetrie gemaakte 3D-omgevingen essentieel voor zijn. Als je wilt dat iets in de echte wereld werkt, moet je ook materiaal van de echte wereld gebruiken.


Voor meer informatie over de voortgang van onze technologische ontwikkelingen, vragen of mogelijkheden.. neem contact op met ons!

Blijf altijd op de hoogte van onze vorderingen via Facebook of LinkedIn!

Overige nieuwsberichten