Hydropower: Waarom hebben we het nodig? En hoe werkt het?

08-02-2022

We hebben u al eerder verteld dat we zonneparken en windmolens kunnen inspecteren. En welke voordelen onze drones op dit gebied kunnen bieden. U kunt daar hier meer over lezen.
Maar er is nog een duurzame energiebron die we tot nu toe buiten beschouwing hebben gelaten: Hydropower!

Hydropower (energie opwekken door middel van de kracht van water) is een van de oudste vormen van energieopwekking. Het werd 2000 jaar geleden al gebruikt door de Oude Grieken! In die tijd werd gebruik gemaakt van watermolen om energie op te wekken. In de zeventiende eeuw werd voor het eerst gebruik gemaakt van waterkracht zoals we die nu kennen. En sindsdien is het steeds verder ontwikkeld.

 

Hoe werkt Hydropower?

Hydropower wekt energie op door middel van de kracht van water.

De centrales bevinden zich vaak bij een stuwdam, die water aan de top verzamelt en het water vervolgens op gecontroleerde wijze laat wegstromen.

 

Op de weg naar beneden stroomt het water door een turbine en vervolgens in een rivier.

De turbine is rechtstreeks verbonden met een generator die de energie vervolgens omzet in elektriciteit.

Er zijn twee verschillende exploitatievormen:

1.Run-of-river centrale: Deze kunnen weinig of geen invloed uitoefenen op het debiet. Daarom worden ze gebruikt om de basisbelasting van het elektriciteitsnet te dekken.

2.Resevoire: Hier worden vaak meren of vijvers gebruikt als opslag. De exploitant van de centrale heeft dan invloed op het peil van het meer of de vijver. Dit betekent dat de productie van elektriciteit kan worden aangepast aan het elektriciteitsnet. En kan zo nodig worden verhoogd of verlaagd.

 

Waarom is dit belangrijk?

Maar waarom zou men water inzetten om energie op te wekken? Wat is het voordeel ten opzichte van andere duurzame energiebronnen? Zoals zonne-energie, bijvoorbeeld?

Het grootste voordeel van waterkracht in het algemeen is natuurlijk dat het duurzame en zeer zuivere energie is. Omdat de centrales worden aangedreven door water, komen er geen verontreinigende stoffen in de lucht. Een ander voordeel is dat de centrales lokaal zijn. Dit betekent dat elk land dat (stromende) waterlichamen heeft in theorie zelfvoorzienend zou kunnen zijn. In zeker zin is energie opwekken uit water ook niet heel anders in vergelijking met zonne-energie of windenergie. Door gebruik te maken van aanwezige factoren kan energie makkelijk worden opgewekt.

Bovendien kan de geproduceerde energie worden aangepast aan de gebruikte energie. Omdat het water altijd beschikbaar is, worden energietekorten voorkomen, wat ook het belangrijkste voordeel is ten opzichte van andere hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie of windenergie. Deze zijn moeilijker te controleren, omdat ze niet altijd beschikbaar zijn. Wanneer er een overschot is, moet de energie dus worden opgeslagen voor tijden dat er minder beschikbaar is. Waterkracht kan snel en flexibel aan elke situatie worden aangepast.

Ten slotte dienen de waterreservoirs niet alleen voor de energievoorziening, maar ook voor de bescherming tegen overstromingen. U kunt hier meer over lezen in onze blog over overstromingsbescherming in Duitsland.

Aangezien hydrodammen niet verschillen van stuwmeren of dammen voor hoogwaterbescherming, zijn onze toepassingen dezelfde. Hoe wij precies stuwmeren inspecteren, kunt u hier lezen. Vooral bij deze inspecties gaat het om de veiligheid van de duikers. Het water is helder genoeg om met het menselijk oog te worden geïnspecteerd. Maar zelfs als de centrales zijn uitgeschakeld, staat er nog een sterke stroming. Dit is gevaarlijk voor duikers! Onze drones zijn bestand tegen stroming, of kunnen worden gestabiliseerd met een externe kraan.

Duurzame energie brengt veel voordelen en wordt steeds belangrijker, voor ons allemaal. Onze drones kunnen een kleine bijdrage leveren, maar elke bijdrage is belangrijk.


Heeft u een vraag over hydropower of andere inzetmogelijkheden van drones?

Volg ons op sociale media of neem hier contact met ons op!

 

Facebook

YouTube

LinkedIn

 

 

Overige nieuwsberichten