Bescherming tegen overstromingen in Duitsland

11-01-2022

Vorig jaar hebben wij uitgelegd hoe Nederland zich beschermt tegen overstromingen. Aanleiding daarvoor waren de overstromingen die Nederland, Duitsland en België hebben getroffen. U kunt er hier meer over lezen.

Maar terugkijkend op vorig jaar en de gebeurtenissen, wilden we ook de bescherming tegen overstromingen in Duitsland onder de loep nemen. De gebeurtenissen hebben ons ook duidelijk gemaakt dat we ook met onze drones een steentje kunnen bijdragen. Hoe we dit zien gebeuren, kunt u verderop lezen. Laten we eerst kort uitleggen wat er in juli 2021 is gebeurd. Daarna gaan we dieper in op de bescherming tegen overstromingen in Duitsland.

Wat gebeurde er precies in juli 2021?

In juli 2021 brak in de regio’s Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen hevige en aanhoudende regenval uit. Hierdoor kwam er meer water dan de rivieren konden verwerken. Vooral het Arthal in Rijnland-Palts werd getroffen. Om te laten zien hoe snel alles ging, laten we zien hoe de situatie in het Arthal veranderde. De WDR (West-Duitse omroep) maakte zelfs elk uur een samenvatting van de gebeurtenissen.

Op woensdagmorgen had de regering al gewaarschuwd voor zware stormen, bestaande uit hevige en aanhoudende regen. Ook de hoogwatercentrales werden direct geïnformeerd. Rond 11.00 uur verklaarde Rijnland-Palts het op één na hoogste risiconiveau (rood) voor sommige gebieden.

Toen, om 17.00 uur, verklaarde het Staatsmilieuagentschap het hoogste risiconiveau (paars). Het ‘crisisteam’ werd toen gevormd. Een crisisteam is een vergadering van deskundigen waarin de oplossing van een noodsituatie wordt besproken.

Om 19.30 uur is het hoogwaterpeil van 2021 al hoger dan dat van de overstroming van 2016. Ook het Staatsagentschap voor Milieu blijft zijn prognose van het waterpeil bijstellen.

Om 21.00 uur is de waterstand voor de laatste keer gemeten. In eerste instantie werd aangenomen dat dit kwam door een stroomstoring. Later bleek dat het huis waaraan het meetapparaat was bevestigd, was weggespoeld.

De regen hield de hele nacht aan. Op de foto is te zien hoe het waterpeil in één nacht is gestegen.

Landesamt sah den Pegelstand von sieben Metern um 20 Uhr voraus – Evakuierungsaufruf erfolgte um 23.09 Uhr - Rheinland-Pfalz - Rhein-Zeitung

De gevolgen werden echter pas de volgende dag duidelijk. Reeds ’s morgens werden 1.300 mensen vermist.

Het dorpje Arthal na de overstromingen:

Hochwasser im Ahrtal: Warum kam die Warnung so spät? | tagesschau.de

Bescherming tegen overstromingen in Duitsland

Veel mensen vragen zich nog steeds af waarom de waarschuwingen voor de overstromingen zo laat werden gegeven. Helaas kunnen wij daar ook geen antwoord op geven. Toch hebben wij ons afgevraagd hoe de bescherming tegen overstromingen in Duitsland werkt en of wij daar misschien aan kunnen bijdragen.

De bescherming tegen overstromingen is in Duitsland niet algemeen geregeld, maar kan door elke deelstaat zelf worden bepaald. Maar er zijn ook plannen die verder gaan dan de deelstaat. Een voorbeeld zijn de overstromingsrisicobeheerplannen voor het stroomgebied van de Rijn. Deze gelden voor verschillende deelstaten aan de Rijn, maar ook internationaal.

De algemene doelstellingen van het overstromingsbeheer zijn als volgt: (Quelle: IKRS, 2014)

Bericht zur Koordinierung der Hochwasserrisikomanagementplanung - PDF Kostenfreier Download

Preventie: Om verdere rampen te voorkomen, wordt er speciaal op toegezien dat er geen gebouwen worden opgericht in risicogebieden. Bovendien worden gebouwen die reeds in deze gebieden zijn gebouwd, aan de omstandigheden aangepast. Het laatste punt is de bevordering van een passend grondgebruik. Hier moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de aard van de vegetatie in de risicogebieden. Grote planten verhinderen de waterafvoer en kunnen tot waterverzadiging leiden.

Bescherming: Bescherming moet ervoor zorgen dat overstromingen in bepaalde gebieden worden beperkt. Deze bescherming kan structureel of niet-structureel zijn. De bekendste voorbeelden van bescherming tegen overstromingen zijn dammen en dijken. Er bestaan echter ook retentiebekkens om de vloedgolf te dempen. Hierbij wordt het teveel aan instroom tijdelijk opgeslagen en langzaam weer vrijgelaten. Andere bouwmaatregelen zijn stuwdammen, die op dezelfde manier worden gebouwd als retentiebekkens voor overstromingen, maar ook kunnen worden gebruikt voor de drinkwatervoorziening.

Paraatheid: Paraatheid heeft in de eerste plaats betrekking op het informeren van de bevolking. In eerste instantie gaat het erom mensen in getroffen situaties te informeren over de risico’s en het juiste gedrag.

Natuurlijk kunnen we niet op al deze gebieden helpen. En we willen ook niet beweren dat we grote rampen zoals die in juli kunnen voorkomen. Toch heeft het ons aan het denken gezet en we denken dat zelfs kleine hulp belangrijk is, vooral omdat overstromingen opnieuw en vaker zullen voorkomen. Hoe wij ons steentje willen bijdragen en hoe u als particulier kunt helpen, leest u in onze blog van volgende week.


Heeft u vragen over onze drones? Neem dan hier contact met ons op. Of volg ons op sociale media.

Facebook

LinkedIn

-YouTube

 

Overige nieuwsberichten