Inspecteren van zonnepaneelparken met een ROV?

16-02-2021

Nieuwe zonneparken op het water.

De technologie en mogelijkheden die hierbij komen kijken blijven zich ontwikkelen. Wanneer dit gemengd wordt met interesses en globale vraagstukken levert dit mooie stukken met werk op. Zo zijn er zonneparken op het water ontwikkeld! Dit zijn zogenoemde “drijvende zonneparken”. Zonnepanelen worden in grote getalen gelegd op plassen, baggerplaatsen en andere binnenwaterplaatsen. Dit is een van de initiatieven om uiteindelijk de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen.

 

Hoe worden de zonneparken op wateren gelegd?

Uiteraard is het niet allemaal even makkelijk! In tegenstelling tot op het land kan er niet makkelijk gewerkt worden op het water, en moeten alle onderdelen volledig gereed het water op. Deze worden dus:

 • Gefabriceerd
 • Getransporteerd naar het desbetreffende water
 • Op de kant van het water aan elkaar gezet
 • Aan de systemen verbonden
 • Te water gelaten

Uiteraard is het van groot belang dat de zonnepanelen een flink stuk boven de waterlinie komen te liggen. Elke vorm van ruis vermindert het optimale energie-inkomen.

Wat levert het op?

In principe leveren drijvende zonneparken net zo veel op als zonneparken op het land of op daken. Deze zullen dus nagenoeg hetzelfde rendement halen. Maar naast hetzelfde rendement zijn er meer positieve punten die deze zonneparken voordelen meegeeft.

 • Oplossing voor ruimtegebrek
 • Oplossing in de strijd tegen de opkomende waterlinie
 • Meer mogelijkheden om het klimaatakkoord te behalen.

Bron: h2owaternetwerk

 

Hoe worden deze onderhouden?

Het is uiteraard belangrijk om zonneparken te onderhouden, en er is veel waar op gelet moet worden.

De eerste punten die bovendrijven zijn vaak de zaken als het schoonhouden van de zonnepanelen. Wanneer deze vies zijn leveren ze immers veel minder op, en dat is zonde. Daarnaast moet er gekeken worden of overal de bedrading en elektronica nog goed zit.

Ook moeten de verschillende funderingen waarop de zonnepanelen liggen worden nagekeken op degelijkheid. Eventueel kan aangroei van algen aan de onderkant verwijdert worden.

De verankering moet gecontroleerd worden, hier moeten de bevestigingen goed nagekeken worden! De zonnepanelen mogen niet te veel verschuiven want dit kan schade veroorzaken.

 

Wat kan een onderwaterdrone toevoegen aan zonneparken?

 • veiligheid
 • zekerheid
 • kosten efficiënt

“Ondanks dat er weinig bekend is over de effecten van zonneparken, is wel duidelijk dat er bij onderhoud en schade giftige stoffen in het water kunnen lekken.” Dit word vooral vanuit ecologisch perspectief gezien, waterkwaliteit en de biodiversiteit, en dit vinden wij geheel terecht. Klimaatonderzoek is ook mogelijk met een onderwaterdrone, wij kunnen temperatuurverschillen aflezen op alle diepten. Echter zien wij hier nog een extra dimensie in: veiligheid van inspecteurs.

Mochten hier giftige stoffen het water inkomen, wilt u hier uiteraard geen duikers op afsturen. Dit kan wél veilig vanaf de kant met een onderwaterdrone!

Naast veiligheid bieden ROV’s ook extra zekerheid. Het is namelijk makkelijk om vanaf de kant te inspecteren, zoals u ook op het land zou doen. Met sonar- en camerabeelden is er altijd zicht, en kan de kwaliteit goed geïnspecteerd worden.

Nog een belangrijke toevoeging van een onderwaterdrone aan uw zonnepark, is dat deze meer en betere productkwaliteit kan leveren. Ook zijn er meer capaciteiten beschikbaar, wij kunnen namelijk veel dieper duiken en voor langere tijden achter elkaar.

 


Wilt u meer weten over de mogelijkheid van het inspecteren van zonneparken op water? Neem contact met ons op of volg ons op Facebook en LinkedIn!

Overige nieuwsberichten