Bescherming tegen overstromingen met onderwaterdrones?

18-01-2022

Vorige week hebben we de bescherming tegen overstromingen in Duitsland nader toegelicht. Deze week willen we uitleggen hoe het gebruik van onderwaterdrones, ondersteuning kan bieden in deze situaties.

Tijdens alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben we een aantal toepassingen van onze drones gevonden waarvan we denken dat ze de bescherming tegen overstromingen kunnen ondersteunen. Wij willen geenszins beweren dat wij de bescherming tegen overstromingen kunnen verbeteren of revolutioneren. Niettemin geloven wij dat het gebruik van onderwaterdrones kan helpen op plaatsen voor werkverlichting en meer efficiëntie.

 

Indirecte hulp door inzet ROVs

Onze drones kunnen vooral helpen op het gebied van bescherming tegen overstromingen. Dit deel van de bescherming tegen overstromingen is preventief. Meestal bestaat de bescherming uit structurele maatregelen om het water tegen te houden.

Natuurlijk kunnen onze drones niet helpen bij het bouwen van deze maatregelen. Maar. Wij kunnen helpen bij de inspectie om er zeker van te zijn dat de overstromingsretentiebekkens en dammen in tact zijn.

 

 

Hochwasserrückhaltebecken - Kanton Aargau    Hochwasserrückhaltebecken - Wasserwirtschaftsamt Kempten

 

Op de twee foto’s ziet u een voorbeeld van een overstromingsbestendig reservoir. Onze drones kunnen door de doorgang zwemmen en alle delen van het reservoir inspecteren, om er zeker van te zijn dat er geen scheuren zijn ontstaan. Voor dammen werkt de inspectie op dezelfde manier. Het enige verschil is dat dammen niet alleen worden gebruikt om overstromingen tegen te gaan. Een dam kan ook ingezet worden om waterstanden te beïnvloeden, of energie op te wekken.

Naast stuwmeren en dammen voor hoogwaterbeheersing zijn er ook eenvoudiger bouwmaatregelen, maar die moeten nog worden geïnspecteerd. De hoofdtaak blijft echter het vasthouden van water. Deze maatregelen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: Dammen en muren. Wanden bestaan uit metselwerk of gestapelde stenen of beton. Terwijl dammen bestaan uit opvullingen, die vervolgens van buiten of van binnen worden afgedicht met beton, klei of iets dergelijks.

 

In deze video laten we zien hoe we een betonnen damwand inspecteren. Met de laser scaler in de video, meten we schade direct ter plaatse. Dit geeft een beter inzicht in de benodigde middelen voor een reparatie. Daarnaast is in deze video duidelijk te zien dat het zicht onder water vrijwel nihil is. Daarom schakelen we in deze situaties meestal over van de camera naar de sonar. Indien gewenst kunnen beide beelden ook naast elkaar op twee schermen draaien, waardoor een gedetailleerd toestandsonderzoek ontstaat.

Overstromingen worden steeds waarschijnlijker en ernstiger, dus is het des te belangrijker dat alle maatregelen altijd in goede staat zijn. Met onze drones kunnen inspecties sneller en kostenefficiënter worden uitgevoerd dan een inspectie met duikers. Hierdoor kunnen meer inspecties en preventieve controles worden uitgevoerd. Door de beelden live door te sturen naar de controller, wordt de inspectie ook nauwkeuriger dan een inspectie die moet afgaan op het gevoel van de duiker.

Door deze indirecte hulp kunnen onze drones geen noodsituaties oplossen. Zij kunnen echter wel het werk vergemakkelijken en indirect bijdragen tot het voorkomen van overstromingen.

 

Directe hulp door inzet onderwaterdrone

Hoewel inspecties slechts een indirecte manier zijn om te helpen overstromingen te beheersen, zijn er ook directe manieren waarop wij in noodsituaties kunnen helpen.

Bestand:Hochwasser Mueglitz Schlottwitz 113-1367 IMG.JPG - Wikipedia

Op deze foto, krijg je een indruk van de kracht van het water. Het zoeken naar mensen, is voor duikers nauwelijks mogelijk. Maar zoals in het Arthal te zien is, moeten de eerste vermisten snel gezocht worden. Onze drones kunnen daarbij helpen!

Wij ondersteunen al geruime tijd de zoek- en reddingsdienst, Signi Zoekhonden met onze drones. U kunt er hier meer over lezen. Vooral met sonar hebben we geen zicht onder water nodig om vermiste personen te zoeken. Zodra de eerste stromingen zijn afgezwakt, kunnen onze drones gemakkelijk vanaf boten, bruggen of andere plaatsen in het water worden neergelaten.

Deze snelle paraatheid, helpt niet alleen om een duidelijker beeld te krijgen van de gebeurtenissen onder water. Onze drones kunnen ook sneller mensen opsporen die door de stroming zijn meegesleurd. Uiteindelijk kunnen levens worden gered!

Voor ons is het belangrijk duidelijk te maken dat deze mogelijkheden slechts onze ideale visie zijn. Wij hopen ze in de komende jaren verder uit te werken en toe te passen. We willen, indien mogelijk, rampen zoals die in Arthal volledig voorkomen of beperken. En wij denken dat het gebruik van onderwater drones een goede aanvulling kan zijn op de huidige methodes.


Hebt u nog vragen over onze ideeën voor overstromingsbescherming?

Neem hier contact met ons op. Of volg ons op sociale media.

Facebook

LinkedIn

YouTube

 

Overige nieuwsberichten