Menu
13-04-2021

Onze missie, visie en belangrijke uitgangspunten!

Geschreven door Karst Beens

Onze missie!

De missie van H2o Drones is veiligheid op- en onderwater, voor alles en iedereen dat in of met het water werkt. Wij willen de veiligheid rondom onderwaterinspecties zo optimaal mogelijk maken. Helaas gebeuren er nog heel vaak ongelukken tijdens inspecties. Een van de grootste oorzaken van ongevallen met duikers is onder water vast komen te zitten. Wel 21% van alle ongevallen zijn hierdoor veroorzaakt. Dit soort ongelukken kunnen levensgevaarlijk zijn en dit willen wij voorkomen.

Hoe kunnen wij onze missie realiseren?

Een onderwaterdrone kan werk van duikers in het geheel overnemen, maar dit is niet altijd nodig. Een inspectie met een drone is altijd veiliger, maar duikers kunnen nog altijd onder water dingen die met ROV’s niet mogelijk zijn. Onderwaterdrones zijn dan ook bedoeld om inspecties veiliger te maken, ook als de drones niet de gehele inspectie zelf doen!

Met LMRA (Last Minute Risico Analyse) inspecties kunnen gebieden die door een duiker betreden moeten worden veiliggesteld worden, en mogelijke risico’s kunnen aangekaart en besproken worden voorafgaand aan de duik. We gaan hierbij eerst het water bekijken met een drone om te kijken of er geen gevaarlijke bodemvreemde materialen zijn, waar de duiker in vast kan komen te zitten. Een duiker kan achter materialen blijven hangen of zich snijden aan scherpe punten van rotsen op de bodem of uitstekende metaalobjecten.

Door het vooraf bespreken van een optimale route waar zo min mogelijk gevaren opdoen is er meer kans op een inspectie zonder ongelukken. Mocht een inspectie echt te gevaarlijk blijken voor een duiker, kan altijd met de ROV zoveel mogelijk geïnspecteerd worden. Zo is er zekerheid over veiligheid, en kan er niks met mensenlevens gebeuren!

Onze andere kernwaarden

Naast dat wij het uitvoeren van inspecties veiliger maken, zorgen we bijvoorbeeld ook voor tijdsbesparing, kostenbesparing en gaat alles bij ons via technologie. Met onderwaterdrones is beeld- en dataverwerking een stuk makkelijker en betrouwbaarder. Door integratie van de sonar kan verder vooruit gekeken worden dan met een paar ogen, of een camera. Zo kan een inspectie veel sneller uitgevoerd worden, wat uiteindelijk zal leiden tot kostenbesparingen!


Meer informatie over onderwaterdrones, of een drone kopen of huren? Neem dan hier contact met ons op.

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor onze nieuwste ontwikkelingen!