Inzet sonar bij zoeken en identificatie van onbekende objecten

15-06-2020

Op de waterbodem liggen veel onbekende en niet geïdentificeerde objecten.

Ongeïdentificeerde objecten vormen een directe bedreiging voor vaarweggebruikers. Sonar stelt ons in staat deze objecten sneller te spotten

Veel van deze objecten doen dat wel doordat deze bijvoorbeeld uit de bodem steken en daarmee een gevaar opleveren voor zwemmers en scheepvaart. Zeker nu we te maken krijgen met extreem lage waterstanden die langer dan we gewend zijn aanhouden leveren objecten in het water direct gevaar op voor de vaarweg gebruikers.

Met regelmaat worden onder onderwaterdrones en onderwaterrobots ingezet om onbekende objecten te zoeken en te identificeren. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren zetten wij op onze onderwaterdrones de imaging sonar in.

Met de sonar zoeken wij in vooraf vastgestelde stramien de waterbodem af.

Zodra wij een onbekend voorwerp vinden wordt de exacte locatie vastgelegd. Positie van de objecten worden vastgesteld middels onze onderwater gps systeem.

Vervolgens wordt het object rondom geïnspecteerd en geïdentificeerd met de videocamera.

In veel voorkomende gevallen worden de onderwaterdrone met grijper ingezet als hulpmiddelen bij  de berging van onbekende objecten.

Overige nieuwsberichten