ROV’s gaan wateroverlast door regen tegen

12-12-2023

Nederland kan de komende jaren meer last krijgen van wateroverlast. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘KNMI’23-Klimaatscenario’s’ van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Ze schetsen hierbij vier scenario’s waar ze rekening houden met een hoge of lage CO2-uitstoot bij een verdrogend of vernattend klimaat. ROV’s kunnen helpen om wateroverlast tegen te gaan.

De KNMI-klimaatscenario’s zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC – het klimaatpanel van de Verenigde Naties – naar Nederland. De vier nieuwe scenario’s schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

KNMI
De vier scenario’s volgens het KNMI.

 

Angst voor water
In Nederland is de provincie Limburg een recent voorbeeld van hoe veel regen kan leiden tot wateroverlast. In de zomer van 2021 traden De Maas, beken en geultjes op diverse plekken buiten hun oevers. Het gevolg was gigantische schade. Straten veranderden in snelstromende rivieren, woningen werden geëvacueerd en bezittingen vernield. Veel inwoners en bedrijven hebben persoonlijk overlast ervaren door het hoogwater.

Venlo in de zomer van 2021.

 

Dat een overstroming in Nederland zo’n ravage aanrichtte, heeft bij veel Nederlanders een indruk achtergelaten. Dat is terug te lezen in een rapport van het Centraal Bureau van Statistieken (CBS) van minder dan een maand oud. Daaruit blijkt dat ongeveer driekwart van de volwassen Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering en welke impact het heeft op de toekomstige generaties. De grootste zorg uit zich op droge zomers en overstromingen.

Bewakers van duikers
Dus hoe voorkomen we dit? Een onderdeel van de oplossing is het goed monitoren van de stedelijke watersystemen. Duikers die lekken, verzakt zijn of verstopt zullen de kans op overstromingen vergroten. Als een duiker niet in orde is, blokkeert het watersysteem en zijn overstromingen het gevolg. Een soepele doorstroom van duikers zorgt ervoor dat water makkelijk weg kan het over gelijke stukken wordt verdeeld. Het is daarom van belang dat deze infrastructuur regelmatig wordt geïnspecteerd. De beste optie hiervoor zijn Remotely Operated Vehichles (ROV’s).

Een tijdje geleden ontdekten we een duiker die in verval was geraakt door niet regelmatig te inspecteren. Bij hoogwater zal deze duiker het niet volhouden en de weg erboven instorten.

ROV’s zijn speciaal ontworpen om onderwatermissies uit te voeren en de meest accurate data te verzamelen van een asset. Dit gebeurt via sonar, een laserscaler om de afstanden tussen voegen te meten en videobeelden. Met videobeelden kunnen we, als de waterkwaliteit het toelaat, alles in beeld brengen in de duiker. Lukt dat niet door troebel water, dan gebruiken we sonar. Met sonar kunnen ze ieder haarscheurtje op afstand waarnemen, zonder last te hebben van troebel water. Ook kunnen we met sonar verzakkingen waarnemen en slib meten. Vervolgens kunnen ROV’s die uitgerust zijn met een laserscaler de afstand tussen twee voegen meten. Als een verzakking niet direct zichtbaar is via sonar, kunnen we zo honderd procent zeker zijn dat de structuur van de duiker nog in orde is of niet door de afstand tussen twee voegen op te meten. Wijkt deze af van de originele afstand? Dan is de duiker verzakt.

Bekijk hier een video over hoe wij bijvoorbeeld slib opsporen in een duiker:

Een stap in de juiste richting
Een goed gemonitord (stedelijk) watersysteem kan het verschil maken. Als putten, regenwaterriolen en duikers niet doorstromen, kan het water geen kant op. Dat is het begin van een overstroming. Een weg die blank staat is daar al een goed voorbeeld van. Een kijkje nemen met een ROV in de waterwegen kan het probleem vaak al oplossen, omdat al gauw duidelijk wordt wat het probleem is na een korte inspectie.

Geen ander apparaat kan zo snel en accuraat een duiker of andere onderwaterasset onderzoeken als een ROV. In de komende jaren met een toename in regenval zal een ROV steeds meer nodig zijn om de paraatheid van ons watersysteem in kaart te brengen.


Nieuwsgierig naar ons? Check onze socials of neem contact met ons op!

Overige nieuwsberichten