Regelmatig dijken inspecteren, is de sleutel tot veiligheid

27-06-2023

Een dijk slaat zich als een arm om een bewoond gebied, zo lijkt het. Deze groene reuzen beschermen ons laaggelegen landerijen al sinds mensenheugenis. Dijken zijn de meest voorkomende en simpele manier van waterbescherming. Daarmee zijn ze misschien wel de meest efficiënte waterkering die onze voeten drooghoudt.

Vermoedelijk werden in het Oude Egypte, duizenden jaren voor Christus, al dijken aangelegd om steden en nederzettingen te beschermen tegen het verbreden van de Nijl. In combinatie met irrigatiesystemen bewaakten dijken de mens voor hoogwater en zorgden dijken ervoor dat op de juiste plaatsen water terechtkwam, zoals op de akkers van de Egyptenaren.

Door de geschiedenis heen delen dijken samen met windmolens de eerste plaats als herkenningspunt in het vlakke Nederlandse landschap. Niet alleen beschermen dijken ons tegen het hoge water, maar dienen vaak ook als weg. Neem bijvoorbeeld de Afsluitdijk. Een gigantische waterkering die voorkomt dat Nederland zomaar overstroomt en een directe verbinding tussen Friesland en Noord-Holland mogelijk maakt. Het continue gewicht van auto’s en vrachtverkeer kan op lange termijn de integriteit van de constructie aantasten. Dat geldt voor alle waterovergangen, zoals dijken, duikers en bruggen. Dus hoe houd je het veiligheidsrisico zo klein mogelijk?

Regelmatig inspecteren
Inzicht in de status van je asset geeft de mogelijkheid om een nauwkeurig plan van aanpak te maken. Wanneer is het nu nodig om een onderdeel te vervangen? Zijn reparaties aan de orde? Bevat de constructie een veiligheidsrisico? Al deze cruciale vragen kunnen simpel worden beantwoord met de data van onze onderwaterinspecties. Ondersteund door de laatste hightech technologie, komt een rapportage tot stand van het hoogste niveau.

 

Een probleem voorkomen, is altijd beter dan oplossen.

Het zichtbaar beschadigd talud.

 

De kwaliteit van de inspectie is ongeëvenaard, maar de kwantiteit van de inspecties is ook van belang. Dat betreft de regelmaat. Een keer in de zoveel tijd op onlogische momenten inspecteren, is geen handige handelswijze. Daarom raden wij regelmatige inspecties aan op logische momenten. Die momenten zijn bij dijken bijvoorbeeld na aanhoudend slecht weer, waarbij het waterniveau bovengemiddeld is en golven tegen het talud van de dijk aan slaan.

Een talud kan daarbij beschadigd raken. In eerste instantie is een talud gebouwd om heftige weersomstandigheden en erosie te weerstaan, maar zelfs betonnen constructies kennen een breekpunt. Een dijk loopt dan risico lek te raken, wat op zijn plaats weer grote gevolgen kan hebben voor de weg op de dijk en het achterliggende en bewoonde gebied.

Een dijk van kennis
Ons bedrijf is gespecialiseerd in onderwaterinspecties en weet vrijwel alles over waterbouw en constructies. Dat geeft ons al tijdens het inspecteren een voorsprong. We herkennen direct welke onderdelen van een dijk beschadigd zijn en weten op welke plekken de hoogste kans op schade zit. De voornaamste plek die schade kan oplopen, is het onderwater staande talud van de dijk.
Hieronder is een afbeelding te zien van een dijk met alle onderdelen en op welke plekken wij inspecteren.

Een legenda van een dijk.

 

In de onderstaande video is een door ons uitgevoerde inspectie te zien bij een talud van een dijk. De video spreekt voor zich, maar hierbij wat hoogtepunten:

  • Het talud was beschadigd en toe aan reparatie. De schade was dusdanig ernstig dat het een risico op meer schade was.
  • De laatste inspectie van dit talud was lang geleden en de status van de dijk was op dat moment onbekend.
  • Later vonden we aan de andere kant (bovenwater) ook nog een lek. Dit konden wij inschatten door de heftige schade die we ontdekten en vonden hiervoor ook bewijs. Er waren al lange tijd meldingen van wateroverlast aan de andere kant van de dijk op de plek waar wij dachten dat een lek zat.
    Normaal als we een vermoeden hebben van een lek, maar niet honderd procent zeker zijn van een lek of geen direct bewijs kunnen vinden, laten we een met kleurstof gevulde monsterbeker, gemonteerd aan onze ROV, los op de plek waar wij een lek verwachten. Een paar dagen later aan de andere kant van de dijk is dan een gekleurde oppervlakte op de binnenberm en hiel zichtbaar. Dit duidt op een lek, omdat het gekleurde water een weg door de dijk had gevonden.

 

 

Wij zorgen voor een oplossing op maat
Dit is de reden dat regelmatig inspecteren met ROV’s van belang is. Dankzij de technologie en onze grote achtergrondkennis van de onderwaterassets is het mogelijk om optimale data op te leveren. Zo houden we niet alleen de toestand van onderwaterconstructies in de gaten en optimaal, maar ook de veiligheid. Het monitoren werkt om gevaarlijke situaties te voorkomen.


Wil je meer weten over ROV’s, of kijken of deze ook inzetbaar zijn op een plek naar jouw keuze? Neem dan hier contact met ons op.

Of volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Overige nieuwsberichten