Hoe wij met onze ROVs helpen met overstromingen te voorkomen…

14-12-2021

Veel leidingen in het Nederlandse waternetwerk zijn al jaren geleden aangelegd. Vaak zijn ze al meer dan 30 jaar oud. Afhankelijk van het risico dat er gelopen wordt (zowel financieel als een fysiek risico), worden inspecties of vervangingen ingepland. Maar als het risico klein is, worden deze buizen/duikers dan niet verwaarloosd? Deze zijn aangelegd om water te verplaatsen en te zorgen voor een doorstroming zonder obstructie. Maar vaak is er juist een obstructie te vinden. Wat moet daar nou mee worden gedaan?

Hoog risico vs. laag risico:

De meeste leidingen met een hoog risico zijn gevestigd in woonwijken waar veel mensen afhankelijk zijn van de leiding. Denk bijvoorbeeld aan drinkwaterleidingen of riolering. Als deze plotseling kapot gaan en niet meer werken, kunnen veel straten zonder water zitten. Ook is er risico op verzakkingen in een druk bewoond gebied; dit is al helemaal een hoog risico. Deze leidingen zijn dan ook vaak goed in kaart gebracht en hier kan regelmatig onderhoud of een inspectie ingepland worden.

Duikers met een hoog risico brengen vaak een grote schadepost met zich mee als er iets fout gaat. Meestal gaat het hier om brugduikers, waarbij de integriteit van een brug ook op het spel kan komen te staan als de duiker het begeeft. Bij een drukke autoweg kan het dan ook niet het geval zijn dat hier risico gelopen wordt.

Maar ook de leidingen en duikers met relatief weinig risico of impact zijn voor Nederland van belang. Duikers worden in stand gehouden door gemeenten en waterschappen maar hebben vaak een wat lagere prioriteit. Toch kan de doorstroom van een duiker belangrijk zijn.

Onze bevindingen

In de bovenstaande video is te zien dat een duiker vaak vol met slib zit. Wanneer de onderkant van een duiker vol zit met slib is de doorstroming van water minder. Zeker op het einde van de video is te zien dat er een grote obstructie te vinden is, die op lange termijn de doorstroming in zijn volledigheid kan stoppen.

Als de doorstroming van bijvoorbeeld sloten stopt bij een duiker, kan het water gaan ophopen en vanzelf buiten de oevers treden. Hierdoor kunnen wegen of fietspaden overstromen en ontoegankelijk worden. Dit kan nooit de bedoeling zijn.

Plan van aanpak: doorstroming verbeteren

Tegenwoordig worden duikers, zelfs die met lage prioriteit steeds vaker en sneller in beeld gebracht. Zo kan tegenwoordig gecontroleerd worden of de duikers goed doorgespoten zijn en dus of al het slib is verwijderd. Hierna kan de duiker of buis goed in beeld gebracht worden om de staat van dienst te bepalen.

Ook hebben wij, met behulp van onze sonar van Blueprint Subsea, een methode ontwikkelt om de hoeveelheid slib te bepalen in buizen en duikers! Dit is alleen mogelijk met drones die voorzien zijn van sonar, omdat dit juist alleen op de sonarbeelden af te lezen is. In zowel ronde als vierkante (of rechthoekige) buizen hebben wij methodieken ontwikkelt die nauwkeurig de hoeveelheid slib of zand op de bodem kunnen bepalen. Dit is cruciaal om de doorstroming van duikers en leidingen te bepalen.

Deze methode is ook te zien in onze bovenstaande video, vanaf 40 seconden kunt u hier zien hoe wij dit doen, en wat het resultaat hiervan is.
Zo kan ook gecontroleerd worden of een duiker goed is schoongemaakt, en of er nog altijd risico op overstroming is.
Op deze manier kunnen grote én kleine overstromingen voorkomen worden, en is er minder kans op blijvende schade!


Wilt u meer weten over de innovatie manier van slib opmeten? Of bent u benieuwd naar andere mogelijkheden met onze drones? Neem dan hier contact met ons op, of volg ons op een van onze sociale media kanalen:

Overige nieuwsberichten