De mogelijkheden van een ROV bij (HWA) leidingen…

23-02-2021

Welke leidingen kunnen geïnspecteerd worden?

In dit blog staat centraal wat het beste gedaan kan worden bij leidinginspecties, maar eerst moet je natuurlijk weten welke leidingen geïnspecteerd kunnen worden! We beginnen bij de verschillende soorten leidingen:

  • Drinkwaterleidingen
  • Afvoerleidingen (riool)
  • HWA-leidingen

Waarom moeten deze leidingen geïnspecteerd worden?

Dit is eigenlijk vrij simpel. Leidingen moeten om diverse redenen geïnspecteerd worden, vooral vanuit wetgeving van de overheid, Het inspecteren is in wetten vastgelegd met oog op controle van constructies onder het wegennetwerk. Het gaat dus om veiligheid. De veiligheidsdimensie betrekt dan op haar beurt weer verschillende dimensies:

  • Veiligheid omtrent degelijkheid constructies
  • Wettelijk geregeld
  • Veiligheid omtrent hygiëne

Daarnaast is inspecteren ook kostenefficiënt, door een inspectie wordt heel nauwkeurig duidelijk of reparaties nodig zijn, en wanneer deze ingepland moeten worden met welke middelen. Zonder inspecties blijft dit giswerk, waar veel onnodige kosten in beeld gebracht worden. Weten waar je aan toe bent is dan ook hoofdzaak.

Riolering - Buizen - Hulpstukken - Inspectieputten - Isofaq

Hoe wordt een HWA-leidingen nu geïnspecteerd?

HWA-leidingen worden nu procesmatig geïnspecteerd met veel stappen:

  • In de twee putingangen schotten zetten om het water tegen te houden
  • Het water tussen de schotten in leegpompen (naar een andere put)
  • Een inspectierobot de leiding insturen om te inspecteren
  • Na de inspectie de schotten weer weghalen

Dit zijn veel stappen die tijd, geld en energie kosten. Dat terwijl deze stappen via andere inspectiemethoden overgeslagen kunnen worden…

Hoe kan deze inspectie met een onderwaterdrone worden uitgevoerd?

Met een onderwaterdrone (ROV) kan de drone zo in het water gezakt worden in de leiding zelf. Hierbij hoeft de leiding dus niet drooggelegd worden en kunnen de bovengenoemde stappen overgeslagen worden.

De leidingen met hemelwater zijn in principe redelijk schoon, dit is dus voor een ROV geen enkel probleem om met de 4K-camera onder water scherpe beelden te maken. Bij troebeler water kan ook door gebruik van de sonar deze leiding goed in beeld gebracht worden.

Het verschil onder de streep:

Ondanks dat wij een vast bedrag hebben zijn we per meter goedkoper met inspecteren. Wij kunnen namelijk veel meer inspecteren op een dag, namelijk tot wel drie keer zoveel dan de huidige methode.

Met een onderwaterdrone kan je sneller door het water heen, en de leidingen hoeven niet droog gemaakt te worden. Dit scheelt tijd, en tijd is geld. Er zijn ook geen extra partijen nodig om een inspectie uit te voeren, slechts een operator en een drone.


Heeft u hier meer vragen over of heeft u hier interesse in? Dan kunt u hier contact met ons opnemen.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten, volg dan onze Facebook en LinkedIn.

Overige nieuwsberichten