Utility crawlers

Utility crawlers kunnen breed ingezet worden. Zo is kan de MAG-variant door de magnetische wielen op metalen voorwerpen rijden zoals scheepsrompen en dam- en kadewanden. De VAC-variant kan juist in pijpleidingen en drinkwatertanks ingezet worden om slib op de bodem weg te zuigen. Zo kunt u alles schoonhouden en wordt drinkwater niet verontreinigd!